Søk
Close this search box.

Høstcamp 2019

25-27 Oktober 2019

1. Innledning

Fredag 25. oktober åpnet BUK Høstcamp 2019 – i en fullsatt Oslofjord Arena og med ungdom fra 27 land til stede. Den store multihallen var i anledningen rigget om til en publikumsarena med plass til de nær 4000 påmeldte ungdommene som fikk et forrykende åpningsshow hvor det ikke var spart på lyd- og lyseffekter. Det kristne budskapet har alltid en stor plass på campene, og temafilmen «Du er unik» bar på et sterkt budskap – Gud har skapt deg slik du er, perfekt, og med alle muligheter til å bli Jesu disippel og etterfølger.

Videre utover kvelden kunne ungdommene myldre rundt til mange aktiviteter og merke fellesskapet og gleden av å være sammen med likesinnede.

Aktivitetsprogrammet var variert for å imøtekomme forskjellige interesser. Deltakerne kunne velge mellom 21 ulike aktivitetstilbud, hvor alle aktivitetene var godt forberedt og av høy kvalitet. Hovedsatsningen under høstcampen var LAN/E-sport, i tillegg til flere sportsturneringer, kreative prosjekter, datateknologi, kurs innenfor media og utendørs aktiviteter på hav og til fjells.

Et absolutt høydepunkt på høstcampen var gallafesten lørdag kveld. Festen hadde som tema «Bli en disippel!». Ved å leve etter Guds virkninger og med en urokkelig tro på Guds ord, er man en Jesus disippel og etterfølger.

Søndagen var finaledag hvor mange seire skulle kjempes om, og om det ble gull eller ei, kunne mange slitne og lykkelige ungdom reise hjem søndag ettermiddag, hver til sitt, men med flere og sterkere bånd enn før. BUKs første høstcamp gikk over i historiebøkene, og tusenvis av arbeidstimer som var lagt i forberedelse og avvikling, fikk rikelig avkastning i de strålende øynene som skinte om kapp i det de la Oslofjord bak seg og tok fatt på en kort eller lang hjemreise, enten det var til Bergen eller Australia, Brasil eller Tyskland.


2. Satsing på E-sport

Nytt på høstcampen var satsning på E-sport som hovedaktivitet. Store deler av multihallen ble rigget om til et gigantisk LAN-party, og hele 700 ungdommer deltok i aktiviteten. Store skjermer i området ble rigget opp for at tilskuere kunne følge med, og lørdag kveld ble finalene spilt live med publikum.

Formålet ved å løfte aktiviteten ut i fellesskapet er å gjøre myter og fordommer til skamme, og anerkjenne E-sport likestilt med andre sportsgrener. Tradisjonelt er det sportslige aktiviteter som trekker publikum og skaper engasjement, men BUK er opptatt av å favne alle interesser, og skape rom for utfoldelse for ungdommene der deres engasjement ligger. Mange dataspill krever de samme ferdighetene som andre sportsgrener – samarbeid, kommunikasjon og lagånd. BUK vil få fram de gode elementene, og samtidig beskytte mot det negative. De kristne verdier som å arbeide sammen, at de sterke hjelper de svake, og skape gode opplevelser sammen holdes høyt, også i E-sport.


3. Campstatistikk

3.1. Nøkkeltall
3.2. Deltakelse – fordelt på ulike land
3.3. Deltakeravgift

Campen var et internasjonalt arrangement, hvor alle lokalforeninger i Norge og tilknyttede foreninger i resten av verden var invitert. Deltakerprisen dekker overnatting, mat, aktiviteter og programelementer, med andre ord «all inclusive».

Lokalforeningene faktureres med følgende pris per deltaker:

Deltakere fra land med lav kjøpekraft får rabatt etter en vurdering av det enkeltes land kjøpekraft, og lang og kostbar reise tas i betraktning.

3.4. Frivillig arbeid

Det settes et stort apparat i sving for å planlegge og gjennomføre en camp, og det krever innsats og kompetanse på mange områder. Frivillig innsats utgjør en stor del av arbeidstimene. Heldigvis er det mange som ønsker å bidra, fordi de ser verdien av campene, og hvor stor betydning det får for livet til deltakerne.

Frivillige fra hele verden bidro i planlegning og gjennomføringen. Lokale ungdomsforeninger bidro til innhold og gjennomføring av kveldsarrangementene, og frivillige voksne bidro som crew i oppgaver som blant annet servering av mat, HMS oppgaver, utdeling av billetter og ellers bare være tilgjengelig som trygge og positive voksne i miljøet.

Et av BUKs formål er å fremme omsorgsarbeid, og mentorene spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Ved påmeldingen velger deltakerne over 18 år om de ønsker å melde seg på som mentor, og i den betydning er deres primære oppgave å ivareta en eller flere yngre deltakere, og sørge for at de har det godt og trives. Oppgavene er alt fra at de får nok søvn, kommer til måltidene, husker å pakke med riktig utstyr og kommer på aktivitetene, til å være gode omsorgspersoner og eksempler for dem. Mentorene deltar selv i aktivitetene og føler hele programmet. Alle mentorer som har ansvar for yngre ungdommer skal utvise positiv og ansvarsfull atferd i sin lokalforening, og har vist politiattest som en del av opplæringen. Det ligger mye uegennyttig frivillig innsats i mentorarbeidet, og et realistisk anslag er 50.000 frivillige omsorgstimer under høstcampen.

I forbindelse med avviklingen av høstcampen og de forskjellige programelementene ble det lagt ned omkring 6.500 frivillige timer.


4. Campens innhold

Campprogrammet besto av gudstjenester med trosopplæring og forkynnelse, aktiviteter og fellesskap, i tråd med BUK sine formål. Formålene skal fremmes ved forkynnelse, omsorgsarbeid og helsefremmende aktiviteter med fokus på ungdoms utvikling i følgende fire dimensjoner: Åndelig, fysisk, personlig og sosial utvikling. Disse fire, som er et instrument i å fremme BUKs formål, er forankret i BUK sine vedtekter og danner grunnlaget for utvikling av campens program.

Brunstad Ungdomsklubb arbeider for at alle som kommer på campen skal få opplevelser for livet, og hver camp skal være et høydepunkt for dem. Det er en høy satsning, men det skal gjenspeile den enkeltes ungdoms innsats for å komme på camp

4.1. Forberedelse og mentorarbeid

Et viktig element i BUKs formål er inspirere og lære ungdommene til å bli gode samfunnsborgere som bidrar i ideelt og frivillig arbeid fordi de ser verdien i det.

Hovedmålgruppen på campen er ungdom mellom 13 og 18 år. For at de skal få den best mulige opplevelse av campen, forbereder lokalforeningene seg i god tid i forveien. Mentorene i lokalforeningene sørger for at de unge er forberedt med alt det praktiske, fra transport, logistikk under campen og losjilister. En stor del av forberedelsene er å skape forventningsglede og interesse for det som skal skje, og sikre at alle de unge har meldt seg på en aktivitet.

De mange mentorene skaper en trygg og positiv ramme for de yngste deltakerne, og da er det viktig at de opparbeider et tillitsfullt og godt forhold til dem også mellom campene. I lokalforeningene bygges vennskap og bånd gjennom aktiviteter og samlinger med gudstjenester og uformelt samvær.

Mellom campene brukes flere kvelder for å samle ideer til hvordan medlemmene i fellesskap kan skaffe dugnadsjobber som kan bidra til å finansiere campen for lokalforeningen. Gjennom enkle og trivelige dugnadsjobber er det lagt opp til at alle ungdommene i lokalforeningen være med og bidra. Mange unge lærer tidlig at det å gjøre en personlig innsats for å nå et felles mål, bidrar til å skape gode opplevelser både for en selv og andre.

4.2. Kveldsprogram

Kveldsarrangementene er i tråd med BUKs fremste formål, nemlig å gjøre Guds ord kjent og levende for ungdommen, og derved inspirere dem til et liv i etterfølgelse av Jesus. Ulike temaer knyttet opp mot Bibelens tekster forkynnes, og rettes mot målgruppen for å styrke dem i deres valg å leve som personlig kristen i dagens samfunn.

Det arbeides med å formidle Guds ord på nye måter, og ved hjelp av de teknologiske virkemidler som er tilgjengelig. Ved å kommunisere til de unge på deres premisser, åpnes hjertene for virkningene, og det oppstår et samfunn i troen som gjør dem bedre rustet til å møte hverdagens utfordringer.


5. Aktiviteter

Deltakerne kunne velge mellom 21 ulike aktiviteter i tillegg til drop-in tilbudet i «The Arcade HUB». Aktivitetene skal stimulere til personlig, sosial og fysisk utvikling hos deltakerne. Dette er en arena hvor man kan utvikle sine evner og interesser, eller gi mulighet for å prøve noe helt nytt i trygge rammer. Aktivitetene skaper nye bånd mellom deltakerne, og gir en unik mulighet for å danne vennskap på tvers av lokalforeninger nasjoner, og kulturer. Forskjellene kommer i bakgrunnen, da felles interesser og verdigrunnlag er viktigere. En sideeffekt er en større kulturforståelse og nedbrytning av fordommer som i neste omgang forebygger rasisme og diskriminering.

Hver lokalforening sørger for at de yngre ungdommene har følge av en eller flere voksne som de kjenner godt på aktivitetene, så alle skal føle seg trygge og ivaretatt med de behov de har. Ungdommer med funksjonsnedsettelser har mulighet for å melde seg på en egen gruppe «den kuleste gruppa» som har et tilrettelagt tilbud for dem.

5.1. Aktivitetstilbud
5.2. The Arcade Hub

Rundt om i Oslofjord Arena var det skapt små miljøer med mulighet for å spille forskjellige videospill, brettspill, bordtennis, minigolf og man kunne måle krefter med en rodeookse. Miljøene legger til rette for å være sammen på en uformell måte, og underbygger det sosiale aspektet. Den gode stemningen kommer av den enkeltes ungdom ønske om å gjøre det godt for andre – i tråd med Jesu sinnelag.

5.3. Deltakere per aktivitet
5.4. Ishockeyturnering for jenter

Det var satset skikkelig på hockeyturneringen for jenter på denne campen i tråd med at flere lokalforeninger har dannet jentelag. Hele 12 lag fra hele verden deltok og kjempet om den gjeve topplasseringen. Uansett plassering i turneringen, nøt alle lag godt av å få kamperfaring, og opplevelsen å spille for et engasjert og støttende publikum. Ishallen rommer opp til 2000 publikummere, og i finalene var det fylt til randen med jublende lokalsupportere.

De som ikke hadde nok spillere eller stilte som enkeltspillere ble mikset slik at alle fikk muligheten til å delta. Kampene var profesjonelt gjennomført med erfarne dommere og sekretariat.

5.5. E-sport / LAN

Under Høstcampen ble multihallen i Oslofjord Arena fylt opp med Gaming interesserte gutter og jenter fra hele verden. De rigget seg til med kraftige datamaskiner og avansert utstyr for å delta i turnering i sitt favorittspill. Det var turneringer i League of Legends, Fortnite, FIFA og Rocket League.

5.6. Håndball

Håndball er etter hvert blitt en stor sport innenfor BUK, og det ble spilt to aldersbestemte turneringer. Innledningsvis var det mulighet for å få grunnleggende opplæring for nye spillere, og de fikk også mulighet for å delta i turneringen. Håndball er en publikumsfavoritt, og stemningen var like høy på sidelinjen som på banen.

5.7. Den Kuleste Gruppa

Den Kuleste gruppa er et tilbud for deltakere med nedsatt funksjonsevne. Alle deltakere hadde med egen mentor som var med på aktivitetene og fulgte dem under kveldsarrangementene. Den Kuleste Gruppa er et svært positivt bidrag på campene, og er en naturlig del av fellesskapet. Deltakerne på gruppa får tilrettelagte aktiviteter hvor de kan oppleve mestring og tilhørighet. Flere av deltakerne på gruppen kunne nok ikke deltatt i like stor grad på camp hvis de ikke hadde hatt en tilrettelagt gruppe. Å satse på denne gruppa fremmer likeverd og mangfold, og ikke minst viser deltakerne stor glede av å være med.

På lørdag var gruppa på utflukt til Holth Gård. Her fikk deltakerne se og være sammen med forskjellige dyr, og de fikk delta i forskjellige oppgaver som finnes på en bondegård. I tillegg fikk de kjøre hestevogn. På søndag var gruppa på Oslofjord, og gikk rundt og prøvde drop-in aktiviteter og fikk se flere kamper. Her møtte de mange venner fra sin lokalforening

5.8. Fotballturnering

Under høstcampen ble det arrangert BUK Champions Cup hvor de 8 beste lagene fra Østlandet, Vestlandet og Europa fikk muligheten til å kjempe om å BUK Champions Cup trofeet. Kampene holdt et høyt nivå hvor fair play er viktig, og dommerne er dyktige og habile. Turneringen var delt opp i gutter og jenter, og videre i aldersbestemte grupper for å skape mest mulig like forutsetninger for lagene. For dem som elsker fotball, men ikke kunne stille med et lag fra sin lokalforening, kunne melde seg på individuelt, og de ble fordelt på mix-lag som hadde sin egen turnering.

5.9. Fisking

På denne aktiviteten fikk deltakerne prøve hummerfiske, krabbefiske, fiske med stang, fiske med garn, vad og øvrige redskaper. Samtidig ble det gitt innføring i fisketeknikker og metoder, og tilberedning og klargjøring av sjømat i maritime omgivelser. Det ble en frisk opplevelse i båt ute på havet med aktivitetsledere som er sjø- og båtvante. Deltakerne fikk fantastiske opplevelser i skjærgården, med fiske i fjorden og ute i havgapet. Det var ingen krav til tidligere erfaring, og alle fikk god opplæring og innføring i oppgavene.

5.10. Airsoft

Airsoft er en lagsport som krever strategi og taktikk. Det ble arrangert spill som TDM, Tag teams og capture the box. Dette var et adrenalinfylt og spennende opplegg i skogen rundt Oslofjord. Det var påbudt med maske og briller under spill.

5.11. Fjelltur

Dette tilbudet var for deltakere som ønsket å oppleve norsk natur og samtidig være aktive. Aktiviteten var veldig populær blant ungdommer som kom langveis fra, og som ikke har disse mulighetene i sitt hjemland. Det ble en god naturopplevelse i Norges vakre natur kledd i høstens flotte farger. Underveis ble det tent bål og grillet pølser, og deltakerne fikk god mulighet for å dyrke fellesskapet rundt bålet.

5.12. Innebandy

Innebandy er en lagsport som krever god kondis og hurtige vendinger. Aktiviteten var åpen for nybegynnere, og gjennom forskjellige tekniske øvelser og drills kunne deltakerne utvikle ferdigheter i spillet.

Deltakerne ble fordelt i tilfeldige lag, og det ble spilt mix-turneringer for jenter og gutter. Kampene ble spilt i parkeringskjelleren på Oslofjord Arena som ble ryddet for biler og rigget opp med flere flotte baner. Det ga aktiviteten et rått og ungdommelig uttrykk.

5.13. Klatring

Klatring har blitt mer og mer populært de siste årene. Med en egen klatrevegg i Oslofjord Arena var det perfekt tilrettelagt for deltakerne som ville være med på en spennende sport for de som liker utfordringer, mestringsglede og adrenalin.

Det var åpent for både nybegynnere og erfarne. Man ser i aktiviteten at de erfarne mer enn gjerne lærer bort teknikker til de mer uerfarne. Det skaper et trygt og positivt miljø hvor det ikke er farlig å feile.

Sikkerheten står høyt, og alle instruktørene har bestått instruktørkurs.

5.14. Koding

Koding var aktiviteten for de som hadde
interesse for gaming og teknikken bak,
og derfor ønsket å designe sitt eget spill.
Dette ble gjort i samarbeid med dyktige mentorer som hjalp med å få ideen ut i
livet. Det var fokus på web-spill med mulighet for multiplayer, og det ble
anbefalt å prøve å lage et enkelt spill til å begynne med, men de som ville, kunne prøve seg på større utfordringer. Etter ferdigstillelse av spillet ble det satt av tid til å teste det sammen med de andre deltakerne.

5.15. Kreativ

Deltakerne lagde kunst ved å gravere på plexiplater som senere ble plassert over LED-lys, slik at kunsten synes.

Dagen startet med å finne ut hva deltakerne ønsket å lage, tegning av skisser og organisering av prints for deretter å overføre motivet til plexiplaten ved å skrape det frem. Kunsten ble lyssatt til en utstilling som alle campdeltakerne fikk tilgang til. I tillegg var det bygd en stor selvlysende vegg, hvor deltakerne kunne være kreative med UV- lommelykter og lage tegninger på.

5.16. Ridning

Denne aktiviteten passet perfekt til de som alltid har drømt om å teste ut hvordan det er å ri, eller som så etter en mulighet til å utvikle seg mer som rytter. Deltakerne hadde glede av variert ridning tilpasset etter nivå og de fikk fellesskap med andre hesteinteresserte. Å drive med hest er ikke bare å ri den, så deltakerne deltok i alt fra møkking til foring og stell av hesten.

5.17. MasterChef

MasterChef var en kokkekonkurranse der deltakerne kunne konkurrere om tittelen MasterChef. Her gjaldt det å steke, grille og kokkelere.

Deltakerne fikk lære mer om kokkekunsten i kurset Master Class, og de fikk ta i bruk sine nye ferdigheter i den avgjørende konkurransen om å bli Brunstad Ungdomsklubbs første MasterChef. Denne aktiviteten passet til både nybegynnere og grillkonger. Dommerne var erfarne kokker og matentusiaster som hadde mye å lære bort.

5.18. Klassisk musikk

Denne aktiviteten var for musikkinteresserte som ville spille sammen i et orkester. Musikken skulle allerede fremføres samme dag, derfor var notene sent ut på forhånd og det var en forutsetning at deltakerne kom forberedt. Den første dagen ble brukt til øving og lydprøve sammen med orkesteret. Stykket ble fremført live på storscenen på temafesten, så det var viktig at de ble samstemte, og alle ble trygge på sin del.

5.19. Musikkmesse

Her fikk deltakerne mulighet til å teste instrumenter i alle sjangre, få innblikk i hvordan å mikse musikk både live og opptak og kunne lære mer om Helge Ankers Musikkinstitutt.

Flere tok seg også en tur innom «Jam Room» eller prøvde ut karaoke med en vennegjeng.

5.20.PRO BACK MUSIC (PBM)

På kurs med PBM kunne deltakerne lære seg å lage elektronisk musikk på PC. Flere erfarne og engasjerte mentorer var til stede. Det var mulighet for å prøve synther, eksperimentere med forskjellige instrumenter og delta i konkurranser.

Etter kurset hadde deltakerne dannet et godt grunnlag til å fortsette å jobbe med sangen hjemme slik at de riktig gode versjonene evt. kan legges ut på strømmetjenester som Spotify.

Deltakerne fikk opplæring i diverse programvarer og prinsipper for å lage elektronisk musikk til forskjellige formål.

5.21. Foto

Her lærte deltakerne at fotografering ikke bare består av å bruke et kamera, men også å se motiver, linjer, fototeknikk, redigering, og ikke minst håndtering av menneskene man tar bilder av. Det var tilrettelagt for nybegynnere, og for de mer viderekomne. Deltakerne fikk inspirasjon til å utfolde seg kreativt, og mange utviklet sin kompetanse og ferdigheter innenfor faget.

5.22.Lifestyle

Fokus i denne aktiviteten var spa- og velværeopplevelser. Lederne ga innføring og opplæring i forskjellige behandlinger og teknikker innenfor sjangeren. Aktivitetene var varierte, og deltakerne fikk prøve det hele.

Tilbudene var blant annet manikyr med gel lakk, saltvannsmanikyr ved sjøkanten, ulike massasjeteknikker, blande og legge ansiktsmasker, samt hårstyling og yoga

5.23.Terrengsykling

På terrengsykling kunne deltakerne teste og utvikle sine ferdigheter i balanse, styrke og kondisjon. I tillegg fikk de oppleve adrenalin, fart og spenning, og det ble arrangert konkurranser i forskjellige ferdigheter. Sikkerheten var ivaretatt ved at alle deltakerne hadde godkjente sykler, hjelmer og ulike former for kroppsbeskyttelse.

5.24.Villmark

Her opplevde deltakerne ekte villmark. Deltakerne fikk prøve blant annet øksekast, pil og bue, leirdueskyting, paintball og tilberedning av vilt og fisk. Hovedplassen fungerte som et sentrum hvor det alltid var god stemning med mange sitteplasser rundt bålene som var tent. Utover dager fikk deltakerne smake på viltgryte, og til dessert ble det servert trollkrem.