Søk
Close this search box.

Om oss

Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en ideell, allmennyttig, frivillig og demokratisk forening i Norge for ungdom fra det året de fyller 13 år. BUK er en del av BCCs ungdomsarbeid samt assosiert medlem i BCC-forbundet.

BUK har til formål å fremme den kristne tro og lære blant ungdom over hele verden slik den er definert i BCCs trosgrunnlag. BUK har videre til formål å fremme trosfellesskap og erfaringsutveksling mellom ungdommer fra hele verden og verne dem fra nedbrytende og skadelige miljøer.

Arbeidet i foreningen skal preges av frivillighet, fellesskap, likeverd og respekt basert på samme tros- og verdigrunnlag som BCC.

Formålet skal fremmes ved forkynnelse, omsorgsarbeid og helsefremmende aktiviteter, med fokus på ungdoms utvikling i følgende fire dimensjoner.

Åndelig utvikling

Ved gudstjenester/evangeliske møter, aktiviteter og produksjoner fremme den kristne tro og lære blant ungdom.

Fysisk utvikling

Ved helsefremmende aktiviteter og opplæring lære ungdom respekt for egen og andres kropp og helse, og verne dem mot misbruk av rusmidler og annen avhengighet.

Personlig utvikling

Ved aktiviteter og opplæring skape positive, sunne og trygge miljøer som stimulerer til ungdoms personlige utvikling, som gode samfunnsborgere og bidragsytere i frivillig og ideelt arbeid, og verner ungdom fra nedbrytende og skadelige miljøer.

Sosial utvikling

Ved aktiviteter, utveksling og opplæring utvikle ungdoms evne til samarbeid, medmenneskelighet, og empati, samt respekt og forståelse for andre mennesker og kulturer.