Søk
Close this search box.

Høstcamp 2022

28. oktober – 30. oktober

Forord

Kjære BUK-lokalforening,

Takk for en fantastisk høstcamp, og for tilliten dere viser oss gang på gang. 

Tilbakemeldingene viser at campene er av stor betydning for deltakerne, både i deres åndelige og personlige utvikling. Campene gir ungdommene en unik mulighet for å dyrke sine interesser og være med likesinnede i et positivt miljø, hvor de blir veiledet i å leve et personlig kristenliv. Vi arbeider dedikert for å skape nye høydepunkter og gjenskape fellesskapet for hver camp, og deltakerne inspirerer oss til å gjøre en ekstra innsats. 

Takk for den enkelte mentors uegennyttige innsats som skaper de trygge rammene, og for den enkelte lokalforenings bidrag i aktivitets- og innholdstilbudet. 

Denne rapporten gir et overblikk over campens innhold og nøkkeltall. Vi håper den kan komme dere til nytte. 

Lykke til med det lokale arbeidet, og vi gleder oss til å se dere igjen på neste arrangement!

Med vennlig hilsen
Peter Tischhauser
Daglig leder, Brunstad Ungdomsklubb

Morten Kristoffersen, 
Styreleder, Brunstad Ungdomsklubb

Innledning

Fire ganger årlig arrangerer Brunstad Ungdomsklubb (BUK) internasjonale, kristne ungdomscamper i Sandefjord i Norge. Flere tusen ungdommer fra inn- og utland møtes her med trosfeller som deler den samme kristne troen som dem selv.

På Høstcamp 2022 fikk deltakerne oppleve inspirerende kristent innhold gjennom fire ulike programelementer; selve åpningen av campen, en temakveld, en takkefest til mentorene og et avsluttende ungdomsmøte. 

Rammene for alle campene og campprogrammet er bygget opp slik at det alt sammen bidrar til å fremme visjonen for hver enkelt camp, samtidig som det understøtter en av de fire formålsdimensjonene som BUK er bygget opp omkring; åndelig-, fysisk-, personlig- og sosial utvikling. Dette var også tilfellet for dette årets Høstcamp.

Campen ble avholdt på Oslofjord Convention Center i Sandefjord i Norge 28. – 30. oktober, og 3.800 ungdommer fra inn- og utland deltok. 

Campens program

Programmet gjenspeilet som alltid de fire formålsdimensjonene i BUKs visjon, og programelementene var derfor kombinert slik at det ble god variasjon mellom aktiviteter, underholdning og inspirasjon til å leve som en kristen ungdom. 

BUKs formål handler om å spre den kristne tro og lære blant ungdom over hele verden slik den er definert i Brunstad Christian Churchs (heretter BCC) trosgrunnlag, og derfor er trosoppbyggelsen grunnlaget i mange programelementer. Videre bidrar programmet til å fremme trosfellesskap og erfaringsutveksling mellom ungdommer fra hele verden. 

De fire formålsdimensjonene åndelig-, fysisk-, personlig- og sosial utvikling står helt sentralt i tilbudet til de unge, og ungdomscampene som arrangeres fire ganger i året er en stor del av dette arbeidet. På Høstcampen fikk deltakerne oppleve et inspirerende kristent innhold gjennom særlig kveldsprogrammene hvor fokuset var på åndelig utvikling. 

På dagtid kunne deltakerne velge mellom 22 ulike aktiviteter, les hvilke på under avsnitt 2.6

Programmet for Høstcamp 2022 vises under:

Sentralt organisert program

BUK sentralt utvikler konsept, program og innhold for hver camp.  Selve avviklingen av campene skjer i tett samarbeid med lokalforeningene, som på ulike måter bidrar med å utføre planene og realisere konseptene. Lokalforeningene fra Grenland og Horten i Norge og Nord-Tyskland bidro på ulike måter i forberedelsene og gjennomføringen av årets Høstcamp, og la mange timer ned i dette arbeidet. 

I tillegg til alle de frivillige timene som ble jobbet med forberedelsene til camp, samt alle omsorgstimene som de flere tusen mentorer la ned under campen, jobbet også mange frivillige med å bemanne ulike skift under campen. I alt ble det jobbet 940 frivillige skift, hvilket svarer til 4 000 frivillige timer.

Åpning av campen

Fredag 28. oktober var storsalen på Oslofjord nok en gang fullpakket med spente ungdommer, som hadde reist fra ikke mindre enn 19 ulike land for å delta på BUK Høstcamp 2022. 

Som alltid var stemningen minuttene før campstart til å ta og føle på – ikke minst da count downen på alle storskjermene i salen begynte å vise tallene fra 10 og nedover. 

Åpningen av campen begynte med et tilbakeblikk på tidligere høstcamper, noe som virkelig satte stemningen for campen. 

Deretter fikk deltakerne høre flere trosstyrkende taler fra forstander i BCC Kåre J. Smith og flere ungdomsarbeidere og mentorer. Her fikk ungdommene høre om å leve et liv i full tro til Gud, og hva det kan få av betydning for resten av livet hvis man gjør det. Det ble blant annet lest fra Jeremias 29:11, der det står: «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp

Åpningen ble en helt spesiell start på campen som ga ungdommene et innhold å ta med seg i dagene fremover og for resten av livet. 

«BUK Studio»

Etter åpningen i salen samlet alle deltakerne seg i Oslofjord Arena hvor det var rigget til «BUK Studio». Dette programelementet ble startskuddet til åpningskampene og turneringene som skulle være senere samme kveld. Dette programelementet skapte engasjement rundt turneringene med både BUK-sanger, show og publikumskonkurranse. 

Temakveld «Vær en handlekraftig ungdom – levende for Gud»

Lørdags kveld var en temakveld som var til inspirasjon for ungdommene til å bli handlekraftige og levende for Gud. Gjennom filmer og samtaler møtte vi flere eksempler på handlekraft, deriblant David. Ungdommene fikk visualisert historien om David hvor han ble satt på en skikkelig trosprøve der Gud befalte han å gå mot den store og til da,  uovervinnelige filisteren Goliat, kun med en slynge og en sten. David var lydig og gikk i Guds kraft mot sin fiende og slo han til jorden med Guds hjelp. Den parallellen ble trukket til våre liv, hvor vi kan møte på “fiender”, som er synden i kjødet som må overvinnes. Det er viktig å gå i Guds kraft, hvor man tror fullt og helt på at Gud vil sikre seieren. Det krever handlekraft! 

Kvelden inneholdt en interaktiv konkurranse hvor hele salen deltok. Salen ble delt i fire lag med hver sin representant på scenen. De ble stilt spørsmål om temaet, og publikum skulle velge ett av fire svaralternativer på telefonene sine. Spørsmålene skapte interessante samtaler på scenen mellom representantene. Det var stort publikumsengasjement og spenningen tiltok ettersom konkurransen nærmet seg slutten. Alle elementene bidro til å få frem ulike vinklinger og nyanser rundt emnet “Handlekraft”. Det ble trosvekkende samtidig som det var lærerikt. Kvelden inneholdt flere sang- og musikkinnslag fra mentorer som støttet opp under temaet. 

Highlight: Mentorfest

Året 2022 har et særlig fokus på frivilligheten. Dette året skal det nemlig kastes lys over den viktige innsatsen som legges ned i frivillige organisasjoner over hele Norge. Og nettopp frivillighet er en svært viktig bærebjelke i vår ungdomsklubb, hvor flere tusen ungdommer engasjeres både lokalt og gjennom ungdomscampene. De internasjonale campene med flere tusen deltakere krever selvsagt mye planlegging, og ikke minst mye arbeidskraft. Mye av denne arbeidskraften ytes hovedsakelig av frivillige som ønsker å bidra på den ene eller den andre måten. Dette kan være foreldre, besteforeldre eller andre som bare ønsker å hjelpe til der det er behov. På høstcampen ble det på to dager jobbet intet mindre enn 4 000 frivillige timer, fordelt på 940 skift. Men en helt særlig, og helt uunnværlig gruppe blant de frivillige er mentorene.

Mentorene er unge voksne som ukentlig bruker mange timer av fritiden sin på å være gode støttespillere for de yngre ungdommene rundt omkring i lokalforeningene sine. De har alltid vært uunnværlige for å kunne opprettholde et godt tilbud til ungdommene i BUK, men særlig under koronapandemien ble det for alvor tydelig hvor viktige de faktisk er. På Høstcampen skulle de, uten deres viten, takkes for den enorme innsatsen de har gjort, og gjør på daglig basis.

I programplanen var denne overraskelsen kamuflert under punktet «Highlight». Det mentorene ikke visste, var at dette faktisk var en takkefest for dem som BUK Grenland, med hjelp fra mange ungdommer under 18 år (U18), hadde planlagt.

En U18-stemme fra høyttalerne i taket avslørte etter flere minutters venting med spenningsmusikk og mystisk lyssetting, overraskelsen med ordene: «Kjære mentorer, dette er en takk for alt dere gjør for oss». Videre kom mange smilende U18-ansikter til syne på storskjermen, som innledet med en “takk” på hvert sitt morsmål. Etter filmen uttrykte også forstander i BCC, Kåre J. Smith, sin store takknemlighet for mentorene. Han tok frem om den gode hyrde, som det står skrevet om i Johannesevangeliet. Det var Jesus som innførte denne ordenen ved å være den første gode hyrde, som satte livet sitt til for andre. Den gode hyrde er en person som er til velsignelse, en som kan lede andre til Gud, nettopp sånn som mentorene gjør det ved å være gode forbilder og ved å velsigne ungdommene rundt dem. At dette er av stor betydning ga mange U18 også selv uttrykk for, i filmen «Rett fra hjertet» hvor de kom med eksempel etter eksempel på den godhet de hver især har blitt vist. De fortalte hva det helt konkret har betydd for dem å ha gode mentorer rundt seg. Mange av dem nevnte også at de selv vil være slike gode forbilder og mentorer når de blir eldre. Takkefesten ble avsluttet med en rørende takkesang skrevet for anledningen, fremført av flere hundre takknemlige ungdommer.

Avsluttende ungdomsmøte

Campen ble avsluttet med et ungdomsmøte før alle ungdommene dro hjem hver til sitt. Her fikk de høre trosstyrkende ord om å ha et rent hjerte, slik at de kan få den hjelp og handlekraft de trenger i sine hverdagslige situasjoner og forhold. 

Aktiviteter

Deltakerne på høstcampen kunne velge mellom 22 ulike aktiviteter. Disse er listet opp under:

 • Airsoft
 • Creative Makerspace
 • Den kuleste gruppen
 • E-sport (hovedaktivitet)
 • Foto
 • Hockey for jenter (hovedaktivitet)
 • Håndball for jenter
 • Innebandy for gutter
 • Klatring 
 • Tech
 • Maritim
 • Masterchef
 • Multipakken
 • Musikk: Vokal
 • Musikk: Instrumental
 • Musikk: Proback Music
 • Musikk: Studio
 • Ridning
 • Sportspakken
 • Turpakken
 • Villmark
 • Volleyball-turnering

Nøkkeltall og campstatistikk

Deltakerstatistikk

Antall påmeldte deltakere på Høstcampen på Oslofjord var 3.800 ungdommer i alderen fra 13 år og oppover. I tillegg fulgte minst 1 900 ungdommer med online. 

Deltakeravgift

Deltakerprisen inkluderte losji, fullpensjon, adgang på alle felles arrangementer, samt aktiviteter hver dag. Lokalforeningene ble fakturert med følgende pris per deltaker:

Pris O18NOK 3 700,-
Pris U18NOK 2 500,-

Deltakere fra land med lav kjøpekraft får rabatt etter en vurdering av det enkeltes lands kjøpekraft. 

LandPrisjustering i %
Aruba, Australia, Israel, Singapore25%
Slovenia45%
Tsjekkia, Hellas, Italia, Kuwait, New Zealand, Sør-Afrika, Spania50%
Estland, Polen55%
Argentina, Kroatia, Litauen, Russland65%
Romania75%
Bosnia og Herzegovina, Brasil, Chile, Hong Kong, Peru Shanghai, Shenzen80%
Egypt, Makedonia, Serbia, Ukraina, De Forente Arabiske Emirater85%
Kongo, India, Indonesia, Malawi, Paraguay, Sri Lanka90%
Kamerun, Etiopia, Kenya, Moldova, Uganda, Zimbabwe95%