Søk
Close this search box.

Høstcamp 2023

27. oktober - 29. oktober

Visjon for campen

Fire ganger årlig arrangerer Brunstad Ungdomsklubb (BUK) internasjonale, kristne ungdomscamper i Sandefjord i Norge. Flere tusen ungdommer fra inn- og utland møtes her med trosfeller som deler den samme kristne troen som dem selv.

Campen ble avholdt på Oslofjord Convention Center i Sandefjord i Norge 27. – 29. oktober 2023, hvor 3.633 ungdommer fra 19 land deltok.  

Programmet gjenspeilet som alltid de fire formålsdimensjonene i BUKs visjon, og programelementene var derfor kombinert slik at det ble god variasjon mellom aktiviteter, underholdning og inspirasjon til å leve som en kristen ungdom. Videre bidro programmet til å fremme trosfellesskap og erfaringsutveksling mellom ungdommer fra hele verden.

Visjonen for Høstcamp 2023 var: «Vær et forbilde i tale, ferd, kjærlighet, tro og renhet!». Budskapet vi ønsket å få frem var å skape forståelse for hva det vil si å være en ekte hyrde og mentor, og hvilken verdi det er å ha slike personer.

Det som virkelig binder ungdommene i BUK sammen, er den felles kristne tro og lære. Derfor er temakvelden på hver camp noe, som mange av deltagerne ser ekstra frem til.

På temakvelden denne campen ble høstens bibelstudieprosjekt «Vær et forbilde» avsluttet. Et bibelstudieprosjekt er et prosjekt med et bibelsk tema, og i BUK engasjerer ungdommene seg to ganger årlig i et bibelstudieprosjekt. Tidligere har BUK-ungdommene vært engasjert i prosjekter som omhandlet Hebreerbrevet og Jesu bergpreken.

Bibelstudieprosjektet «Vær et forbilde» som ble lansert for BUK sine medlemmer i begynnelsen av september 2023, og som besto av åtte ukers daglige podkastepisoder med trosinspirerende innhold og fortellinger, samt to temasendinger fra livestudio som ble sendt fra lokalforeninger i henholdsvis Norge og USA. Gjennom dette prosjektet fikk ungdommene opplæring i hva det vil si å være et godt forbilde, eller en god mentor, som er ordet vi i BUK bruker i mer daglig tale. Gjennom podkasten og temasendingene har flere både unge og eldre fortalt om deres erfaringer og forståelse av, hva som gjør en mentor til et godt forbilde. Prosjektet inneholdt også innholdsrike dramafortellinger inspirert av sanne historier fra ulike BUK-grupper rundt temaet å være en god mentor.

Campstatistikk

Deltakere

3.633 ungdommer i alderen fra 13 år og oppover deltok på Høstcamp 2023 på Oslofjord Convention Center, i tillegg fulgte minst 1000 med online. Deltakerne som deltok fysisk på campen representerte 19 ulike land og 60 ulike lokalforeninger.

Målgruppe for campen: ungdommer i alderen 13-26 år (primærmålgruppe: 13-18 år).

Aktiviteter

På BUK sine camper er det alltid mange spennende aktiviteter å velge mellom, og denne gangen kunne deltagerne velge mellom 18 ulike aktiviteter innen:

  • Håndarbeid
  • Data
  • Media
  • Musikk
  • Sport
  • Sesongbasert (f.eks. Fjelltur, Villmark og Maritim)

Event fee

Deltakerprisen inkluderte losji, fullpensjon, adgang på alle felles arrangementer, samt aktiviteter hver dag. Lokalforeningene ble fakturert med følgende pris per deltaker:

Event fee O18NOK 3 900,-
Event fee U18NOK 2 700,-

Deltakere fra land med lav kjøpekraft får rabatt etter en vurdering av det enkeltes lands kjøpekraft.

LandPrisjustering i %
Aruba, Australia, Israel, Singapore25%
Slovenia45%
Tsjekkia, Hellas, Italia, Kuwait, New Zealand, Sør-Afrika, Spania50%
Estland, Polen55%
Argentina, Kroatia, Litauen, Russland65%
Romania75%
Bosnia og Herzegovina, Brasil, Chile, Hong Kong, Peru Shanghai, Shenzen80%
Egypt, Makedonia, Serbia, Ukraina, De Forente Arabiske Emirater85%
Kongo, India, Indonesia, Malawi, Paraguay, Sri Lanka90%
Kamerun, Etiopia, Kenya, Moldova, Uganda, Zimbabwe95%