Søk
Close this search box.

Online Høstcamp 2020

23.—25. oktober

1. Forord

Kjære BUK-lokalforening

Takk for en fantastisk camp, og for tilliten dere viser oss gang på gang. Tilbakemeldingene viser at campene er av stor betydning for deltakerne, både i deres åndelige, personlige og sosiale utvikling. Campene gir ungdommene en unik mulighet for å dyrke sine interesser og være med likesinnede i et positivt miljø, hvor de blir veiledet i å leve et personlig kristent liv. Vi arbeider dedikert for å skape nye høydepunkter og gjenskape fellesskapet for hver camp, og deltakerne inspirerer oss til å gjøre en ekstra innsats. Takk for den enkelte mentors uegennyttige innsats som skaper de trygge rammene, og for den enkelte lokalforenings bidrag i aktivitets- og innholdstilbudet.

Denne rapporten gir et overblikk over campens innhold og nøkkeltall. Vi håper det kan komme dere til nytte.

Lykke til med det lokale arbeidet, og vi gleder oss til å se dere igjen på neste arrangement!

Med vennlig hilsen

Peter Tischhauser

Daglig leder, Brunstad Ungdomsklubb

Morten Kristoffersen,

Styreleder, Brunstad Ungdomsklubb

2. Innledning

For fjerde gang i år arrangerte BUK en internasjonal ungdomscamp for lokalforeningene og tilknyttede klubber i utlandet. Høstcampen ble arrangert i helgen fredag 23. oktober til søndag 25. oktober. Programmet var hybrid slik at det vekslet mellom sentrale aktiviteter og tv-sendinger og lokale aktiviteter og arrangementer. Lokalforeningene hadde det fulle ansvaret for å gjennomføre campen for sine ungdommer i henhold til sentrale retningslinjer. Programmet var variert og bød på noe for enhver med de forskjellige aktivitetstilbudene. Gudstjenester og det kristne budskapet er bærebjelken i BUK, og formidles på forskjellige måter i tv-sendingene. I tillegg var det show og underholdning som passer til målgruppen.

Tema for campen var «tech» med E-sport som hovedaktivitet. Deltakerne kunne velge mellom syv ulike turneringer de kunne melde seg på, og det var åpen deltakelse i Minecraft. For de som ikke var interessert i E-sport var det mulig å delta i syv andre aktiviteter, hvor det var utarbeidet et opplegg med instruksjoner, live happenings, konkurranser, felles chatgruppe og tutorials.

Campen ble avviklet i forhold til det enkelte land og områdes smittevernregler.

2.1. Med E-sport i fokus

Formålet ved å løfte aktiviteten og sette den i fokus er i tråd med målet om å anerkjenne E- sport likestilt med andre sportsgrener, og se på de positive sidene. Tradisjonelt er det sportslige aktiviteter som skaper engasjement, men BUK er opptatt av å favne alle interesser, og skape rom for utfoldelse for ungdommene der deres engasjement ligger. Mange dataspill krever de samme ferdighetene som andre sportsgrener – samarbeid, kommunikasjon og lagånd. Verdier som å arbeide sammen, at de sterke hjelper de svake, og skape gode opplevelser sammen er representert i E-sport.

3. Campens program

Programmet gjenspeiler de fire formålsdimensjonene, og programelementene var kombinert så det ble god variasjon. Første del av formålet om å spre den kristne tro og lære blant ungdom over hele verden slik den er definert i Brunstad Christian Churchs trosgrunnlag er sterkt til stede i mange programelementer. Videre bidrar programmet til å fremme trosfellesskap og erfaringsutveksling mellom ungdommer fra hele verden.

3.1. Programelementer som bidrar til åndelig utvikling

3.1.1. Åpningsfest

Campen startet med det som er grunnstenen i BUK, nemlig det kristne budskap. Det ble formidlet gjennom taler, sanger og personlige vitnesbyrd rettet mot ungdommene. Budskapet appellerer til de unge når det formidles på en direkte og ekte måte, hvilket vektlegges i BUK.

Etter en innholdsrik sending fra studio på Brunstad, deltok alle i BUK over hele verden på en internasjonal pizzafest. Festen startet med en morsom introduksjon fra studio i skikkelig campstil. På forhånd var det oppfordret til å dekorere kreativt og levere pizzaen på en kul måte, gjerne i uniformer og med et lite show.

Etter deltakerne hadde spist fortsatte kvelden med et hybrid show. Programmet var spennende med flere forskjellige innslag. Blant annet var det en internasjonal Jenga- konkurranse, en BUK Kahoot og et liveshow hvor deltakerne skulle avsløre om historier som ble fortalt, var oppdiktet eller sanne. Her var det en fordel å være god til å lese mennesker!

3.1.2. BUK Live Nederland

Det er hele 5 lokale foreninger i Nederland som er knyttet opp mot BUK i Norge. De hadde arbeidet i lang tid med å lage en interessant livesending for alle deltakerne. Temaet «troens anker» ble tatt opp og forklart med eksempler og skuespill. Budskapet ble understøttet av sang og musikk fra en utendørs scene.

3.1.3. Temafest

På temafesten ble det lansert et nytt konsept som inneholder daglige podkast til ungdommen, samt ukentlige tv-sendinger med interessante temaer knyttet til det kristne budskap, underholdning, sang og musikk samt konkurranser og info omkring BUK og hva som skal skje videre i BUK-året.

Kvelden fortsatte i de lokale foreningene med aktiviteter, underholdning, konkurranser og fellesskap på programmet.

3.1.4. BUK Live Grenland

BUK Grenland sendte live fra fjellet i Telemark hvor deler av lokalforeningen var samlet. Tross øsende regn var det en inspirerende sending hvor ungdommene ble oppmuntret til å holde seg til Jesus i livet, så trenger man ikke frykte fremtiden selv om det er Corona, global oppvarming eller andre hendelser som kan vekke bekymring.

3.2. Programelementer som bidrar til fysisk, personlig og sosial utvikling

3.2.1. Aktiviteter

Aktivitetene var lokalt organisert, bortsett fra E-sport som besto av internasjonale turneringer. Mange lokalforeninger dro sammen på tur, alt etter som Corona- restriksjonene tillot det. Mange lokalforeninger dro på tur i fjell, skog eller ved havet, og forskjellig aktiviteter som gokart, terrengsykling, vandretur, fjelltur, fiske, klatring, ATV- kjøring osv var populært.

4. Nøkkeltall og campstatistikk

4.1. Deltakeravgift

Deltakeravgiften var på 700 NOK per deltaker som skulle dekke utgifter i forbindelse med produksjon av tv-sendingene og administrasjon av de sentralt organiserte aktivitetene. Deltakere fra land med lav kjøpekraft får rabatt etter en vurdering av det enkeltes land kjøpekraft, og etter følgende satser:

LandRabattsats
Aruba, Australia, Israel, Singapore25%
Slovenia45%
Tsjekkia, Hellas, Italia, Kuwait, New Zealand, Sør-Afrika, Spania50%
Estland, Polen55%
Argentina, Kroatia, Litauen, Litauen65%
Romania75%
Bosnia og Herzegovina, Peru, Brasil, Chile80%
Egypt, Makedonia, Serbia, Ukraina, De forente arabiske emirater85%
Kongo, India, Indonesia, Malawi, Paraguay, Sri Lanka90%
Kamerun, Etiopia, Kenya, Moldova, Uganda, Zimbabwe95%

4.2. Deltakerstatistikk

Totalt var det 5500 påmeldte på Høstcampen, noe som viser en stor interesse for å være med på arrangementet.

4.3.Frivillig arbeid

Størsteparten av arbeidet på online camp gjøres i de lokale foreningene. BUK sentralt lager et felles program med retningslinjer for utførelse, og alt av lokalt organiserte aktiviteter er utelukkende basert på frivillig arbeid fra mentorer og støttepersoner.

Et av BUKs formål er å fremme omsorgsarbeid, og mentorene spiller en viktig rolle i dette arbeidet. På camp er mentorenes oppgave å ivareta en eller flere yngre deltakere, og sørge for at de har det godt og trives. Oppgavene er alt fra at de får nok søvn, kommer til måltidene, husker å pakke med riktig utstyr og kommer på aktivitetene, til å være gode omsorgspersoner og eksempler for dem. Mentorene deltar selv i aktivitetene og følger hele programmet. Videre følger alle arbeidstimer med forskjellige praktiske oppgaver i forbindelse med matservering, rengjøring, teknisk og rigg før, under og etter campen. Det regnes anslagsvis 5 -10 timer i praktiske oppgaver per mentor i løpet av høstcampen, og sammen med omsorgsarbeid summeres det opp til ca 30.000 arbeidstimer totalt.