Søk
Close this search box.

Online Påskecamp 2021

26.—29. mars

Forord

Kjære BUK-lokalforening

Takk for en fantastisk camp, og for tilliten dere viser oss gang på gang. Tilbakemeldingene viser at campene er av stor betydning for deltakerne, både i deres åndelige, personlige og sosiale utvikling. Campene gir ungdommene en unik mulighet for å dyrke sine interesser og være med likesinnede i et positivt miljø, hvor de blir veiledet i å leve et personlig kristent liv. Vi arbeider dedikert for å skape nye høydepunkter og gjenskape fellesskapet for hver camp, og deltakerne inspirerer oss til å gjøre en ekstra innsats. Takk for den enkelte mentors uegennyttige innsats som skaper de trygge rammene, og for den enkelte lokalforenings bidrag i aktivitets- og innholdstilbudet.

Denne rapporten gir et overblikk over campens innhold og nøkkeltall. Vi håper det kan komme dere til nytte.

Lykke til med det lokale arbeidet, og vi gleder oss til å se dere igjen på neste arrangement!

Med vennlig hilsen

Peter Tischhauser

Daglig leder, Brunstad Ungdomsklubb

Morten Kristoffersen,

Styreleder, Brunstad Ungdomsklubb

1.   Innledning

En forventningsfull summing som stilner mens tallene 30, 29, 28 blinker over skjermen. Påskecampen, alle campers opphav, er igjen en realitet for tusenvis av ungdommer som sitter i større eller mindre grupper verden over. Vi er fortsatt pålagt Covid-19 restriksjoner, men det gjenspeiler ikke hilsenene fra en håndfull mentorer fra utvalgte steder over hele verden. I starten av tv-sendingen uttrykker de sin store forventning og glede over å være med på campen med likesinnede ungdommer og sin takknemlighet for å være med på et så betydningsfullt og verdifullt engasjement som gir alle deltakerne minner for livet. De understreker også viktigheten av å komme med en positiv innstilling og tenke at man kan gjøre noe godt for andre – da blir det den beste campen noensinne!

I talen som følger fikk ungdommene høre at når Guds ånd tar ledelsen i livet drives man mot alt som er godt, alt som er positivt, og det vil gi en enorm glede for alle hjerter som vil det.

Påskecampen varte i fire dager, fra morgen til kveld, og inneholdt syv internasjonale felles tv-sendinger og sentralt organiserte aktiviteter. «Den episke Påskeeggjakten» var et felles rebusløp for alle deltakerne, som foregikk samtidig verden over og var styrt digitalt gjennom en egen nettside. Tv-sendingene var varierte og inneholdt interaktive elementer som skapte samhold og en masse god BUK-stemning.

2.   Program

Til online camper utarbeider BUK Sentralt først konseptet, programmet og innholdet. Selve avviklingen av campene skjer i tett samarbeid med lokalforeningene, som sørger for å utføre planene og realisere konseptene på sitt sted. Lokalforeningene følger det overordnede programmet og sørger for fasiliteter, lokale aktiviteter, bevertning, og ikke minst oppfølgning av smittevernstiltak og anbefalinger omkring smittevern.

Programmet bygger på formålet om å spre den kristne tro og lære blant ungdom over hele verden slik den er definert i Brunstad Christian Churchs trosgrunnlag. Det er en rød tråd som er til stede i de fleste programelementene. Formålet skal fremmes ved forkynnelse, omsorgsarbeid og helsefremmende aktiviteter, med fokus på ungdoms utvikling i fire dimensjoner; åndelig, fysisk, personlig og sosial utvikling. Programmet gjenspeiler de fire formålsdimensjonene, og programelementene kombineres så det blir god variasjon. Videre bidrar programmet til å fremme trosfellesskap og erfaringsutveksling mellom ungdommer fra hele verden.

BUK sentralt hadde utarbeidet et konsept for påskecampen i forhold til den pågående Covid-19-pandemien og forskjellige lands og områders restriksjoner. Derfor var campen satt sammen av sentralt og lokalt organiserte programelementer, hvorfor det var mulig å gjennomføre campen for alle BUK lokalforeninger og tilknyttede foreninger verden rundt. De sentralt organiserte elementene ble direktesendt worldwide, til alle land og lokalforeninger. De lokalt organiserte aktivitetene ble planlagt av mentorer i de lokale foreningene, i henhold til retningslinjer fra BUK sentralt.

2.1. Åpningsfest

Åpningsfesten var en to timer lang direktesendt og innholdsrik sending hvor deltakerne fikk både trosoppbyggelse i form av appeller og musikk, info om campens innhold og til sist et interaktivt påskekrimdrama hvor alle deltakerne skulle bidra til å løse mysteriet.

Deltakerne fikk tilgang til et online escape room, designet til årets påskecamp. I mindre lag lokalt skulle de løse vanskelige oppdrag, og i løpet av spillet dukket stadig nye utfordringer opp. Ved å samle ledetråder fra de utfordrende oppdragene kom lagene fram til en kode og et passord som det var om å gjøre å finne før tiden var ute!

Spillet var nøye testet ut på forhånd, og i hver lokalforening var det noen «gamemasters» som hadde løpende kontakt med hverandre og konseptutviklerne for å sikre en god opplevelse.

Logikk, skarpe øyne, samarbeid og matematikkunnskaper var sentralt for å løse oppgavene, og etter mye spenning og intens jobbing ble skurken avslørt på direkten.

2.2. BUK Live Eiker

Dagen etter startet med BUK Live direkte fra lokalforeningen BUK Eiker. BUK Live er en «morgensending» og en felles start på dagen for alle campdeltakere. Det er en kort sending med en god balanse av trosformidling og interessante og underholdende innslag. Sendingen skal også forberede ungdommene på hva som skal skje videre samme dag. BUK Eiker viste sine forberedelser til campen, og deltakerne fikk også formidlet Guds ord på en utradisjonell måte. Ungdommene i BUK Eiker har arbeidet dugnad sammen for å samle inn penger til at foreningen har økonomi til å arrangere camp og aktiviteter. Ved å arbeide sammen for et felles mål, skapes det glede og begeistring som gjenspeilet sendingen.

2.3. Den episke Påskeeggjakten

Påskeeggjakten va en stor internasjonal bilrebus som ble gjennomført lokalt. Målet var å engasjere de unge, og at de gjennom jakten skulle få en skikkelig campfølelse og oppleve samhold med deltakerne worldwide. BUK sentralt utviklet poster, poengsystem og alt overordnet rundt gjennomføringen for at opplevelsen skulle være mest mulig lik og rettferdig for alle.

Påskeeggjakten besto av 12 poster som lagene i lokalforeningene skulle komme seg igjennom og de skulle registrere svarene ved hjelp av QR-koder på en nettside som var opprettet for anledningen. Postløpet var laget som en bilrebus, hvor lagene skulle kjøre i hver sin bil til postene. Løpet var lagt opp til 4-5 timers varighet, hvor det var anbefalt å legge en god lunsj midt i løpet. Løpet startet 10:30 norsk tid, og vinneren ble kåret og utropt på campens siste dag.

Lagene ble ledet igjennom et spennende oppdrag ved hjelp av nettsiden og et kart. Oppdraget var å finne frem til de 5 påskeeggene som var forsvunnet og spredt rundt om i hele verden og i løpet av postene samlet deltakerne spor og informasjon til BUK-mentorene som savnet påskeeggene sine. Postene var av forskjellig karakter hvor det gjaldt ta i bruk alt fra kunnskap, samarbeidsevner, logikk og kreativitet.  

2.4. Temakveld «Fra Begynnelsen»

I månedene fra februar og fram til påskecampen pågikk et stort trosopplæringsprosjekt som alle medlemmene i BUK worldwide var med på. Prosjektet het «Fra Begynnelsen» og tittelen var hentet fra brevet Johan Oscar Smith sendte til sin yngre bror Aksel, 30. november 1906. Johan Oscar Smith er som kjent grunnleggeren av Brunstad Christian Church. Brevene gir et unikt innblikk i hvordan Johan inspirerte Aksel til etterfølgelsen av Jesus i det praktiske liv, og målet for prosjektet er at ungdommene i dag skal inspireres til det samme.

40 brev på 40 dager – ungdommene ble oppfordret til å lese og utforske de første 40 brevene Johan O. Smith skrev til sin bror Aksel. Det ble lansert en app hvor ett nytt brev ble tilgjengelig hver dag frem mot påskecampen. Brevene ble publisert både som lydbok og tekst med ordforklaringer, samt korte animerte stories. Man kunne videre fordype seg i temaet gjennom bildeserier, podcast og filmer.

Under påskecampen ble første bibeltime i prosjektet «Fra begynnelsen» holdt. Det var den første av seks bibeltimer hvor temaene i brevene fra Johan O. Smith til sin bror Aksel Smith blir tatt opp. Kvelden var påskecampens høydepunkt og oppstart på tv-sendingene i prosjektet.

2.5. BUK Live Ottawa

Dagens sending var fra en forening i Nord-Amerika, nemlig Ottawa. Der teller lokalforeningen 120 ungdommer, og sendingen startet med en inspirerende musikkvideo med temaet #whateverittakes som var skrevet, sunget og filmet av ungdommene selv. Ungdommene var samlet utendørs på en islagt dam i flott vintervær, og budskapet denne morgenen var å få et personlig forhold til Jesus og ha ham som sin beste venn og gjøre etter Hans vilje. Da bygger man, stykke for stykke, sitt liv på stengrunn (Matt. 7, 24). En ting er sikkert, at uansett hvilke forhold og situasjoner livet byr på, vil Jesus stå støtt ved ens side. Med slike styrkende ord startet dagen for tusenvis av BUK-ungdommer som fulgte med verden over.

Seerne fikk også innblikk i hvordan det er å bo så langt unna Norge, og ha lang reisevei til campene. En ung gutt fortalte fra en camp han husket spesielt godt, nemlig sommercampen 2019. Ungdommene i lokalforeningen reiste i 40 timer for å komme på camp til Brunstad, og det er et minne som han vil bære med seg resten av livet. Flere unge fortalte hvordan de prioriterer og jobber hardt for å reise på camp i Norge, og hvor begeistret og takknemlige de er for alt de har opplevd der.

2.6. Internasjonalt ungdomsmøte

På kvelden var det lagt opp til et internasjonalt ungdomsmøte. Sangene, temaet og programmet var lagt opp til å være forståelig og inspirerende spesielt for aldersgruppen 13-18 år.

2.7. BUK Live Bergen

Fra en strand i havgapet utenfor Bergen var lokalforeningen klare for å starte dagen med livesending. En egendiktet sang «Det er camp igjen! Vi skal bruke den – få en større trang til alt det gode». Sendingen handlet videre om temaet om hvordan man kan gjøre gode ting i hverdagen og skape gode minner for sine foreldre, søsken og venner.

2.8. Avslutningsfest

Campen avsluttet med en ordentlig festsending! Bandet på scenen ønsket velkommen med et fengende musikkstykke, og videre fikk ungdommene høre et kraftfullt budskap.

Senere fikk alle seerne muligheten for å delta i BUKs Påskecamp Quiz!

Filmklipp viste stemning fra campen fra rundt om hele verden. Mange unge deltakere fikk også sjansen til å uttrykke sitt hjertespråk. Vinnere av «Codebreak» og Påskeggjakten ble kåret. Premien var en actionfylt opplevelse for vinnerlagene.  

3.   Nøkkeltall og campstatistikk

3.1. Deltakerstatistikk

Antall påmeldte deltakere på Påskecampen var omkring 6000, i alderen fra 13 år og oppover.

3.2. Deltakeravgift

Ettersom Påskecampen ble arrangert lokalt, var prisen for campen 900 NOK per person. Prisen inkluderer sendinger og annet program levert sentralt fra. Rabattsatser for land med lav kjøpekraft etter gjeldende satser.

4.   Frivillig innsats

4.1. Aktiviteter

Campen var i stor grad preget av frivillig deltakelse og engasjement. Aktivitetene ble planlagt og gjennomført av ungdommer i lokalforeningene. BUK har medlemmer med kompetanse på mange områder som ønsker å bruke tid og krefter på å utarbeide aktivitetstilbud av høy kvalitet. Til alle campene blir det stilt krav om at aktivitetene skal treffe deltakere på forskjellige ferdighetsnivåer, så det må planlegges godt.

Det er et premiss for campene at det tilbys et bredt spekter av aktiviteter, nettopp for å fange det store mangfoldet som finnes blant medlemmene i BUK worldwide. De sentralt organiserte aktivitetene via nettsiden, i kombinasjon med vinteraktiviteter i lokalforeningene, var lagt opp til å favne alle interesser.

4.2. Mentorarbeid

Mentorer verden over var kreative for å kunne «være sammen – hver for seg». Mange arrangerte videomøter med de yngre både før, under og etter campen. Det ble arbeidet strukturert i hver lokalforening for å sikre at alle de unge fra 13 år og oppover kjente til programmet og deltok på aktiviteter. Mange steder ble de unge delt inn i chatgrupper sammen med mentorene sine, så de kunne holde kontakten gjennom hele campen. Det ble lagt stor vekt på at smittevernreglene i de forskjellige land ble fulgt. Flere steder hadde mentorene kjøpt inn og lagd goodie bags med snacks og drikke som de leverte ut til deltakerne lokalt.  

4.3. Smittevern

BUK er svært opptatte av å være gode eksempler i å følge myndighetens anbefalinger omkring smittevern. Smittesituasjonen er veldig forskjellig i hvert enkelt land. Det var derfor opp til lokalforeningene som ansvarlige arrangører å gjennomføre campen i henhold til myndighetenes anbefalinger i de respektive land. De hadde i oppgave å utforme smittevernstiltak tilpasset gruppens aktivitet, størrelse, lokasjon og gjeldende retningslinjer.

BUK lokalforeninger i Norge ble anbefalt å følge Smittevernsveilederen til NKR (Norges Kristne Råd) som er bransjestandard for arbeid med aktiviteter for barn og unge.

5.   Internasjonalt fellesskap og samarbeid

Med muligheter for å sende live på kryss og tvers av landegrenser og innslag fra lokalforeninger i inn- og utland, ble det internasjonale fellesskapet mer synlig. Ungdommer fra lokalforeningene bidro med sang, samtaler og forskjellige innslag i sendingene. Sendingene var bygget omkring et tema fra Guds ord, og det ble belyst fra flere vinkler for å gjøre det levende og forståelig for seerne.

En annen teknisk løsning som skapte samhold og fellesskapsfølelse var live bildefeed før og etter sendingene på Brunstad TV. Alle som ville, kunne sende inn bilder av seg og sine venner sammen med en liten bildetekst. Bildene rullet over skjermen, og man kunne se campstemningen fra forskjellige steder verden over, og fikk på denne måten et lite innblikk i hvordan de andre lokalforeningene arrangerte camp. God stemning og glade ansikter var til inspirasjon og glede for alle deltakerne. Stort sett alle deltakerne benytter i forveien bildedelingsplattformen Instagram, og ved å bruke #wearebuk ble bildet knyttet sammen med alle de andre taggede bildene. Bildene ble også benyttet av BUK sentralt i forskjellige anledninger utover campen.

De øvrige challenges og konkurranser, «Code break» og «Den episke Påskeeggjakten», bidro også til at medlemmene «møttes» på tvers av lokalforeninger, områder og land i en underlig tid, der vi ikke kunne møtes fysisk til camp i Norge som vi ellers har pleid.