Søk
Close this search box.

Online Romjulscamp 2020

29.—30.desember

1. Forord 

Kjære BUK-lokalforening

Takk for en fantastisk camp, og for tilliten dere viser oss gang på gang. Tilbakemeldingene viser at campene er av stor betydning for deltakerne, både i deres åndelige og personlige utvikling. Campene gir ungdommene en unik mulighet for å dyrke sine interesser og være med likesinnede i et positivt miljø, hvor de blir veiledet i å leve et personlig kristent liv. Vi arbeider dedikert for å skape nye høydepunkter og gjenskape fellesskapet for hver camp, og deltakerne inspirerer oss til å gjøre en ekstra innsats. Takk for den enkelte mentors uegennyttige innsats som skaper de trygge rammene, og for den enkelte lokalforenings bidrag i aktivitets- og innholdstilbudet. 

Denne rapporten gir et overblikk over campens innhold og nøkkeltall. Vi håper det kan komme dere til nytte. 

Lykke til med det lokale arbeidet, og vi gleder oss til å se dere igjen på neste arrangement!

Med vennlig hilsen

Peter Tischhauser

Daglig leder, Brunstad Ungdomsklubb

Morten Kristoffersen, 

Styreleder, Brunstad Ungdomsklubb

2. Innledning 

Årets siste onlinecamp på tampen av 2020 var et kjærkomment tilbud for ungdommer som igjen kunne treffe likesinnede, høre Guds ord og gjøre aktiviteter de liker. Et variert program over to dager med både sentralt og lokalt organiserte aktiviteter og innslag, var et lyspunkt i den mørke årstiden. I tillegg var det strenge koronarestriksjoner som begrenset de sosiale aktivitetene som er spesielt viktig for ungdom. Tross mangel på muligheten for å treffes fysisk, klarte BUK igjen å skape et digitalt forum som skapte fellesskap på tvers av lokalforeninger, land og verdensdeler.   

I starten av desember ble alle foreningene i Norge og tilknyttede foreninger verden invitert til et webinar hvor BUK Sentralt presenterte opplegget for Romjulscampen. Info om program og konsept sammen med tips til gjennomføring ble gitt til en kontaktperson for hver forening. Videre var det kontaktpersonens oppgave å videreformidle budskapet og sørge for at sin lokalforening var godt forberedt til å gjennomføre campen lokalt. 

I forkant av campen ble en intern nettside med oversikt over campens innhold lansert. Her kunne deltakerne klikke seg rundt og lese seg opp på programmet og sette seg inn i aktivitetstilbudet. Nettsiden var sentral underveis i campen da det ble sendt livestreams, e-sport-turneringer og løpende lagt ut bilder fra de lokale foreningene rundt om i hele verden. 

I tillegg sørget BUK Sentralt for en grafisk pakke som de lokale foreningene fritt kunne benytte til å dekorere camplokasjonene deres. Ved å ha en felles profil i den gjenkjennelige BUK-stilen, skapte det kjente rammer og en rød tråd som virket samlende på deltakerne over hele verden. 

3. Campens program

Under onlinecamper utarbeider BUK Sentralt først konseptet, programmet og innholdet. Selve avviklingen av campene skjer i tett samarbeid med lokalforeningene, som sørger for å utføre planene og realisere konseptene på sitt sted. Lokalforeningene følger det overordnede programmet og sørger for fasiliteter, lokale aktiviteter, mat og drikke, og ikke minst oppfølgning av smittevernstiltak og lokale anbefalinger omkring smittevern.

Programmet for Online Romjulscamp gjenspeilet de fire formålsdimensjonene, og programelementene var kombinert slik at det ble god variasjon. Første del av formålet om å spre den kristne tro og lære blant ungdom over hele verden slik den er definert i Brunstad Christian Churchs trosgrunnlag er sterkt til stede i mange programelementer. Videre bidrar programmet til å fremme trosfellesskap og erfaringsutveksling mellom ungdommer fra hele verden. 

Romjulscampen er en kort camp som markerer overgangen til et nytt år. Temaet er vinter, og det gjenspeiles i både aktiviteter og i grafiske elementer. 

4. Hybridprogram

BUK Sentralt utarbeidet et konsept for romjulcampen som skulle fungere på seks forskjellige kontinenter og for rundt 6000 ungdommer verden rundt. Derfor var campen satt sammen av sentralt og lokalt organiserte programelementer. De sentralt organiserte elementene ble direktesendt til alle land og lokalforeninger worldwide. De lokalt organiserte aktivitetene ble planlagt av mentorer i de lokale foreningene, i henhold til retningslinjer fra BUK Sentralt.

4.1.      BUK Live Oslo

Campen startet tirsdag morgen med en BUK Live sending direkte fra Oslo. BUK Live er en «morgensending» og en felles start på dagen for alle campdeltakere. Det er en kort sending med en god balanse av trosformidling og interessante og underholdende innslag. Sendingen skal også forberede ungdommene på hva som skal skje videre samme dag. 

BUK Live Oslo foregikk utendørs og startet med en BUK-quiz med unge deltakere fra lokalforeningen. Etter den fikk ungdommene høre en kort trosoppbyggende tale hvor de blant annet ble oppfordret til å gjøre Guds vilje som de kjenner i hjertet. Det fører til at man blir tvers gjennom lykkelig! Gud vil også gi kraft til å leve etter hans vilje til dem som ber ham om det. 

Seerne fikk innblikk i BUK Oslos planer for campen. BUK Oslo teller 400 deltakere og de var fordelt på forskjellige aktiviteter på campen. For å overholde smittevernanbefalingene var de innlosjert hos forskjellige verter i mindre grupper. 

På slutten av sendingen ble en ny musikkvideo med temaet «#whateverittakes» lansert. Dansen til musikkvideoen var sendt ut til alle deltakerne i forkant, så alle kunne delta i dansen. 

4.2.      Aktiviteter

BUK Sentralt la opp til at lokalforeningene organiserte aktiviteter som passet til deres forening, land og område, og ikke minst smittesituasjon. 

Flere av aktivitetene var tilgjengelige via nettsiden for campen, og spente over et vidt spekter av interesser. 

For dem som er matglade kunne de følge to forhåndsinnspilte tutorials; «Biff med hjemmelaget bearnaisesaus» og «Minipavlova med salt karamellsaus». I tillegg ble livestream med profesjonell kokk sendt hvor retten var fried chicken sandwich. 

I kategorien foto var det to tilgjengelige tutorials; «Bildekomposisjon» og «Fantasibilde». I en lignende kategori, Media, kunne deltakerne lære seg å redigere «stop motion» effekt og å legge til «after effects». 

For deltakere som ville bevege seg var det lagt ut to Tabata-treninger med dyktige instruktører med treningsbakgrunn. I aktiviteten koding avholdt de flere kurs og «talks» gjennom dagen. For de musikalske var det en tutorial om “song writing” tilgjengelig. Aktiviteten Kreativ hadde utarbeidet tre tutorials om “crafts”,” design” og “art”.

I E-sport ble det arrangert fem forskjellige turneringer. I tillegg var det en åpen Mine Craft-server med konkurranser opp mot campen. Turneringene ble organisert gjennom egen nettside, BUK.gg, hvor kampoppsett og lag ble lagt ut før campen, og resultater og toppscorerlister ble fortløpende oppdatert. Flere kamper ble også livesendt her. 

4.3.      Temakveld «2 år med BUK»

Det er omtrent to år siden Brunstad Ungdomsklubb så dagens lys. I løpet av den tiden har medlemmene opplevd utrolig mye interessant og gøy. Det har vært fantastiske camper med fellesskap, aktiviteter og formidling av det kristne budskapet, som også danner bakgrunnen for hele virksomheten. Men hvorfor gjøres egentlig alt dette? Temakvelden dreide seg om akkurat dette spørsmålet og selve visjonen for BUK. Kvelden bød på tilbakeblikk på mange gode campminner, og deltakerne fikk høre hele historien om hvordan BUK ble til og hvordan konseptet har utviklet seg frem til i dag. 

4.4.      Lokalt program 

Etter temakvelden var det opp til de forskjellige lokalforeningene å planlegge for fellesskap og trivsel. Det ble en skikkelig festkveld som markerte avslutningen for et annerledes og spennende BUK-år. Det ble tatt i bruk forskjellige digitale verktøy for å være «sammen», som for eksempel «Houseparty» eller «Zoom», og det var lagt opp til interaktive spill og konkurranser. God mat, drikke og snacks var en selvfølge, og mange steder ble det også servert en god middag. 

5. BUK Live Sveits

På campens andre og siste dag, startet dagen med BUK Live direkte fra Sveits. Seerne fikk blant annet et innblikk i hvordan Sveits har opplevd campen så langt.

Midt i et sveitsisk fjellandskap startet sendingen med et musikalsk innslag med en kjent BUK-sang. Budskapet denne morgenen handlet om Guds kjærlighet som gir oss brennende hjerter for Jesus og våre venner. Ungdommer kan også gjøre seg bruk av den ilden til å si nei til bekymring og andre ting som går mot Guds vilje. 

Etter en kort sending, kunne deltakerne gå i gang med dagens aktiviteter. 

5.1.      Aktiviteter

Som dagen før, var det organisert lokale aktiviteter i tillegg til de sentralt organiserte aktivitetene som var tilgjengelige på nettsiden for campen. 

Se beskrivelse av aktivitetene i seksjon 3.2.

Mange lokalforeninger benyttet vinterværet til å dra på ski, dra til slalåmbakker, gå på skøyter eller andre aktiviteter utendørs.

5.2.      Internasjonalt ungdomsmøte

Siste kveld på campen var det et internasjonalt ungdomsmøte som ble direktesendt fra studio. Møtet startet med en ungdomsarbeider som uttalte «Nå skal vi samles om det vi elsker aller mest, og det er Guds ord». Møtet ble direktesendt til alle BUK ungdommer worldwide, og flere deltakere deltok online fra forskjellige steder i verden. Budskapet var aktuelt for ungdommene, og flere fikk muligheten til å uttrykke sin takknemlighet via vitnesbyrd som de sendte inn underveis i møtet. 

Etter møtet ble det oppfordret til å samles lokalt og følge opp i samme tema og retning som møtet.

5.3.      Lokalt program

Rundt om lokalforeningene i hele verden fortsatte campens siste kveld med fellesskap, samlinger og underholdning. Det var forskjellig fra lokalforeningene hvordan de la opp kvelden. 

6. Nøkkeltall og campstatistikk

6.1.      Deltakerstatistikk

Antall påmeldte deltakere på Romjulscampen var omkring 6000, i alderen fra 13 år og oppover. 

6.2.      Deltakeravgift

Ettersom Romjulscampen ble arrangert lokalt, var prisen for campen 500 NOK per person. Prisen inkluderer sendinger og annet program levert sentralt fra. Rabattsatser for land med lav kjøpekraft etter gjeldende satser. 

7. Frivillig innsats

7.1.      Aktiviteter

Campen var i stor grad preget av frivillig deltakelse og engasjement. Aktivitetene ble planlagt og gjennomført av ungdommer i lokalforeningene. BUK har medlemmer med kompetanse på mange områder som ønsker å bruke tid og krefter på å utarbeide aktivitetstilbud av høy kvalitet. Til alle campene blir det stilt krav om at aktivitetene skal treffe deltakere på forskjellige ferdighetsnivåer, så det må planlegges godt. 

Det er et premiss for campene at det tilbys et bredt spekter av aktiviteter, nettopp for å fange det store mangfoldet som finnes blant medlemmene i BUK worldwide. De sentralt organiserte aktivitetene via nettsiden, i kombinasjon med vinteraktiviteter i lokalforeningene, var lagt opp til å favne alle interesser. 

7.2.      Mentorarbeid

Mentorer verden over var kreative for å kunne «være sammen – hver for seg». Mange arrangerte videomøter med de yngre før, under og etter campen. Det ble arbeidet strukturert i hver lokalforening for å sikre at alle de unge fra 13 år og oppover kjente til programmet og deltok på aktiviteter. Mange steder ble de unge delt inn i chatgrupper sammen med mentorer, så de kunne holde kontakten gjennom hele campen. Det ble lagt stor vekt på at smittevernreglene i de forskjellige land ble fulgt. Flere steder hadde mentorene kjøpt inn og lagd «goodie bags» med snacks og drikke som de leverte ut til deltakerne lokalt.   

7.3.      Smittevern 

BUK er svært opptatte av å være gode eksempler i å følge myndighetens anbefalinger omkring smittevern. Smittesituasjonen er veldig forskjellig i hvert enkelt land. Det var derfor opp til lokalforeningene som ansvarlige arrangører å gjennomføre campen i henhold til myndighetenes anbefalinger i de respektive land. De hadde i oppgave å utforme smittevernstiltak tilpasset gruppens aktivitet, størrelse, lokasjon og gjeldende retningslinjer.

BUK lokalforeninger i Norge ble anbefalt å følge Smittevernsveilederen til NKR (Norges Kristne Råd) som er bransjestandard for arbeid med aktiviteter for barn og unge.