Søk
Close this search box.

Romjulscamp Online 2021

28.—29. desember

1. Forord

Kjære BUK-lokalforening,

Takk for en fantastisk camp, og for tilliten dere viser oss gang på gang.

Tilbakemeldingene viser at campene er av stor betydning for deltakerne, både i deres åndelige og personlige utvikling. Campene gir ungdommene en unik mulighet for å dyrke sine interesser og være med likesinnede i et positivt miljø, hvor de blir veiledet i å leve et personlig kristenliv. Vi arbeider dedikert for å skape nye høydepunkter og gjenskape fellesskapet for hver camp, og deltakerne inspirerer oss til å gjøre en ekstra innsats.

Takk for den enkelte mentors uegennyttige innsats som skaper de trygge rammene, og for den enkelte lokalforenings bidrag i aktivitets- og innholdstilbudet.

Denne rapporten gir et overblikk over campens innhold og nøkkeltall. Vi håper den kan komme dere til nytte.

Lykke til med det lokale arbeidet, og vi gleder oss til å se dere igjen på neste arrangement!

Med vennlig hilsen

Peter Tischhauser
Daglig leder, Brunstad Ungdomsklubb

Morten Kristoffersen,
Styreleder, Brunstad Ungdomsklubb

2. Innledning

Over 4000 ungdommer skulle i romjulen ha vært samlet til ungdomscamp på Oslofjord. Men restriksjonene fra myndighetene 13. desember gjorde det klart at campen ikke lenger var mulig å gjennomføre, og den måtte derfor avlyses på kort varsel, bare 15 dager før campstart.

Slagordet i BUK har i hele koronaperioden vært #whateverittakes for å legge aktiviteter og tilbud til rette for ungdommer, og selv om avlysningen betød minimal juleferie for både ansatte og mange frivillige var der få dager etter regjeringens pressekonferanse et digitalt alternativ klart, nemlig «Romjulscamp Online 2021».

Teamet bak onlinecampen jobbet døgnet rundt for å rekke å bli helt klare med det digitale alternativet til 28. desember hvor onlinecampen skulle begynne.

Mange ansatte og frivillige hadde allerede jobbet tusenvis av timer med den avlyste campen og hadde de siste månedene brukt store deler av fritiden sin på å gjøre romjulscampen så bra som mulig. Alle disse hadde nettopp blitt klare til å gjennomføre campen på Oslofjord da de nye restriksjonene kom. Derfor var det dess mere imponerende å oppleve velviljen og arbeidslysten til å digitalisere hele konseptet med få dager til campstart.

Men det er som man sier: det er ikke noe som er så dårlig, at det ikke er godt for noe: 1300 ungdommer, utover de nesten 4000 som skulle ha vært til stede fysisk til campen på Oslofjord, fikk grunnet det digitale alternativet også oppleve camp i romjulen.

3. Campens program

Programmet gjenspeilet som alltid de fire formålsdimensjonene i BUKs visjon og programelementene var derfor kombinert slik at det ble god variasjon mellom aktiviteter, underholdning og inspirasjon til å leve som en kristen.

Et av BUKs formål handler om å spre den kristne tro og lære blant ungdom over hele verden slik den er definert i Brunstad Christian Churchs (heretter BCC) trosgrunnlag og derfor er trosoppbyggelsen grunnlaget i mange programelementer. Videre bidrar programmet til å fremme trosfellesskap og erfaringsutveksling mellom ungdommer fra hele verden.

De fire formålsdimensjonene åndelig-, fysisk-, personlig- og sosial utvikling står helt sentralt i tilbudet til de unge, og ungdomscampene som arrangeres fire ganger i året er en stor del av dette arbeidet. Derfor inneholder programmet på campene alltid elementer fra alle de fire formålsdimensjonene. På Romjulscampen Online fikk deltakerne oppleve inspirerende kristent innhold gjennom tre ulike tv-sendinger, hvor fokuset var på åndelig utvikling. På dagtid kunne deltakerne velge mellom otte ulike aktiviteter online eller delta på aktiviteter med lokalforeningen sin.

4. Sentralt organisert program

BUK sentralt utvikler konsept, program og innhold for hver eneste camp.

Selve avviklingen av campene skjer i tett samarbeid med lokalforeningene, som på ulike måter bidrar med å utføre planene og realisere konseptene. Dette fellesskapet har aldri vært viktigere enn under pandemien. Dette utdypes i avsnitt 5.2 Et unikt internasjonalt samarbeid.

Romjulscampen Online 2021 ble et 100% onlinetilbud fra BUK sentralt, hvor lokalforeningene kunne arrangere lokale camper hvis det var ønskelig – og mulig.

Alle lokalforeninger mottok i forkant av campen en digital «camppakke» med informasjon, program, materiell og tips til å gjennomføre fire ulike lokale campopplegg. Lokalforeningene sørget selv for fasiliteter, lokale aktiviteter, bevertning og å følge smittevernregler der de var. I tillegg til den digitale camppakken, mottok lokalforeningene også en fysisk pakke med deltakerarmbåndene som skulle vært brukt på campen i Norge, grafisk materiell og annet materiell som skulle brukes i forbindelse med onlineaktivitetene. Smittesituasjonen, restriksjoner og tiltak var på tidspunktet for onlinecampen veldig forskjellige fra land til land, og det var derfor også veldig forskjellig fra lokalforening til lokalforening hva som var mulig for dem å gjennomføre lokalt i romjulen

4.1 Camp kick off

Åpningssendingen begynte med fremførsel av campsangen «Vi er BUK» som ble skrevet under pandemien. Sangen handler om at selv om vi er spredt på hvert vårt sted, så er vi nære likevel i kraft av det onlinefellesskapet som er vokset frem særlig under pandemien.

Programleder Ulrikke bød velkommen til camp fra en nesten mennesketom storsal på Oslofjord – storsalen skulle på dette tidspunktet ha vært fylt med flere tusen ungdommer, men slik ble det altså ikke denne gangen.

Innledningsvis fikk ungdommene en kort videohilsen fra Kåre J. Smith, hvori han blant annet talte til ungdommene om å søke Guds rike først, da vil han sørge han for alt vi trenger.

Deretter fikk Ulrikke to gjester i studio, nemlig daglig leder i Brunstad Ungdomsklubb, Peter Tischhauser, og Judith fra lokalforeningen i Sandefjord, som allerede hadde rigget mange av campområdene på Oslofjord, da Romjulscampen ble avlyst.

Tischhauser fortalte at han var glad for at det på tross av lockdown og restriksjoner allikevel var mulig å ha camp igjen. Han syntes selvfølgelig det var trist at campen som den opprinnelig var tenkt gjennomført ble avlyst, men var overbevisst om at ungdommene ville få en skikkelig bra campopplevelse på tross av dette. Tischhauser uttrykte også stor takknemlighet til særlig alle de mentorer som hadde jobbet og stått på nesten dag og natt siden avlysningen for at det digitale alternativet skulle rekke å bli ferdig i tide.

En av de mentorene som måtte snu rundt i siste liten var Judith. Hun selv og 80 ungdommer fra lokalforeningen hennes fra Sandefjord hadde i både minusgrader og snøstorm vært ute å lyssette alle byggene på Oslofjord for å skape den hele riktige campstemningen. Hun trøstet seg dog med at det ikke var helt forgjeves allikevel, fordi de hadde kunne bruke alt dette til å sende inspirasjonsbilder til alle de andre lokalforeningene worldwide, slik at de også kunne skape den helt rette campstemningen i forhold til tema for campen: 72/33 – The Start of an Unforgettable Journey. Les mer om campens tema i neste avsnitt.

Avslutningsvis lovte Tischhauser mer informasjon om det spennende prosjektet som både campens tema og dermed også temakvelden samme dag skulle handle om.

Sendingen ble avsluttet med enda en fin BUK-sang «This is the Place», som handler om gleden over å samles til camp igjen. Denne gangen ble det ikke aktuelt med fysisk camp på Oslofjord, men hva enten vi samles fysisk eller online deler vi gleden over å være en del av Brunstad Ungdomsklubb.

4.1.1 Campens tema: 72/33 – The Start of an Unforgettable Journey

BUK-ungdommer verden over hadde forut for campen fått en helt spesiell invitasjon fra utviklerne bak bibelspillet Bible X; nemlig en invitasjon om å bli med på en reise både frem- og bakover i tid. «The Start of an Unforgettable Journey» var derfor tema for den siste BUK-ungdomscamp i 2021.

Gjennom onlinecampen ble deltakere både kjent med bakgrunnshistorien til spillet Bible X og det spennende forløpet som ventet dem de kommende måneder frem mot Påskecampen 2022, hvor de skal teste spillet før det lanseres for resten av verden på spillplattformen Steam i 2023.

Gjennom spillet blir vi kjent med 23 år gamle Hector som lever i “Terrapolis” i år 2072.

DeForce som regjerer på denne tiden ønsker å få slutt på all religion og har gradvis gått bort ifra kristne verdier. Det er et mørkt sted, hvor menneskene bare lever for å tilfredsstille seg selv.

Men bestemoren til Hector trodde på Jesus og hadde levet et lykkelig liv.

Hector vil kjempe for retten sin til å tro og har derfor bygget en tidsmaskin, som han allerede er reist tilbake i tid med – nærmere bestemt tilbake Jerusalem i år 33 da Jesus levde. Denne reisen, og researchen han har gjort, vil han nå dele med oss.

Blant de hendelsene som står i Bibelen skal spillerne sammen med Hector finne solide bevis som skal hjelpe ham å kjempe for rettighetene til å tro tilbake i år 2072.

Les mer om spillet og BUK sin rolle i testing av spillet i avsnitt 4.6 – Temakveld del 2.

4.2 God Morgen BUK

God Morgen BUK er en kort morgensending som skal gi en hyggelig start på hver campdag. Sendingen inneholder relevant informasjon om campdagen som skal til å begynne og forskjellige gjester kommer i studio.

4.2.1 God Morgen BUK, onsdag 29.12

Programlederen, Ulrikke, bød velkommen til dagens sending fra studioet som var rigget opp på en liten del av storsalen på Oslofjord.

Først i sendingen ble det vist en stemningsfull tilbakeblikksfilm på første campdag, hvor lokalforeninger worldwide hadde stått på ski, vært ute på tur, spilt masse sport, laget bål, jobbet med lyd, lys og bilde, musikk og mye mer.

Tilbake i studio hadde Ulrikke denne morgenen blant annet fått besøk av to gjester fra BUK Tønsberg; Emilie og Martin, som fortalte litt om hvordan de i lokalforeningen deres hadde arrangert «hjemmecamp» i små grupper, som så sendingene fra BUK sentralt sammen og gjorde ulike aktiviteter sammen på dagen. Tema falt også hurtig på det som venter ungdommene i BUK rett for ute, nemlig testing av Bible X fra 17. februar – noe både Emilie og Martin så veldig frem til.

Til slutt fikk Ulrikke besøk av Simen, en ungdomsarbeider fra BUK Grenland, som hun samtalte med om hvordan særlig mentorene kan tenke kreativt og legge til rette for at ungdommene får gode opplevelser på tross av ny nedstengning.

Sendingen ble avsluttet med enda en stemningsfull tilbakeblikksfilm på gårsdagen.

4.3 Online aktiviteter

BUK sentralt la opp til at lokalforeningene gjennomførte aktiviteter lokalt, men tilbød allikevel otte ulike aktiviteter som deltakerne kunne delta online i hvis de ønsket:

  • Animasjon
  • E-sport
  • Kreativ
  • Musikk (Studio, Vokal, Instrumental og Proback Music)
  • Multi-interessepakken

4.4 Temakveld del 1

På campens første kveld var det en to-delt temakveldssending som skulle bygge opp til det spennende engasjementsprosjektet BUK-ungdommene går i møte denne vinteren; nemlig eksklusivt å teste Bible X sin betaversjon.

Men først talte Kåre J. Smith innledningsvis til ungdommene om å være frimodige og ha tro til Gud. Flere ungdomsarbeidere og unge mentorer talte også til ungdommene, før ungdommene for første gang fikk høre temasangen til Bible X.

Etter fremførselen av temasangen trådte utviklerne bak spillet, Mette Johnsen, Arve Solli og Hans Georg Amandus Berthelsen ut på scenen. De fortalte om Bible X sin visjon om å gi enkel tilgang til det kraftigste budskapet i verdenshistorien. Spillet utvikles på sikt med mye nytt innhold, slik at det kan bidra til at flere kan forstå det budskapet Jesus kom med.

Spillet er nå i beta-fasen, som er det steg i utviklingen av spill og programmer, hvor et spill er så ferdig at det er tid for å teste det for å se etter nye forbedringer og eventuelle feil.

Bible X Closed Beta vil være tilgjengelig for nedlasting eksklusivt for alle BUK sine medlemmer. Her skal ungdommene spille seg gjennom noen av de viktigste hendelsene i bibelhistorien.

Ungdommene fik også denne kvelden se traileren til Bible X for første gang. Avslutningsvis i traileren henvender Hector seg dirkete til seerne og ber hjelp til å fullføre oppdraget sitt.

Med følgende «call to action» sluttet den første delen av temakvelden:

“Hi, my name is Hector, but you probably know that by now.

Welcome to the year 2072. This is a time in which BUK no longer exists and virtually no one believes in God anymore. I have brought you to a place where all countries are united as one. Terrapolis. I know for some that may sound pretty idyllic. But it’s not. Here in the capital; Terrapolis city, it’s an utter disaster! Just like in the time of Noah – people live in sin without limits in the pursuit of happiness.

DeForce – the rulers of this land, want to erase all religion. They believe religion is the cause of all unrest in the world, but I have experienced that Jesus helped my grandmother to live a happy life. So, I got the idea for this time-machine and wanted to travel back in time to experience first-hand what Jesus actually said and did in his day. Now I want to share that experience with you. Will you join me on this journey through time and stand up for our faith?

DeForce are after me. So, I have gone into hiding. To begin our journey, I need you to come here (points) and find me.

I have prepared a map where there are clues to help you find me. Seek, and you shall find.»

De neste timene skulle ungdommene finne Hector gjennom en morsom fellesaktivitet, en form for «Escape Room», som foregikk over meldingstjenesten «Telegram». Denne aktiviteten beskrives i neste avsnitt.

4.5 Fellesaktiviteten «Find Hector»

Fellesaktiviteten foregikk lokalt i foreningene, der ungdommene var delt inn i lag på tre til syv personer. Alt de trengte for å være med var en mobiltelefon, tilgang til internett og kartet over Terrapolis som Hector hadde laget. I bunn av kartet var det en nettadresse som deltakerne måtte klikke seg inn på for å komme i gang. På nettsiden fant deltakerne en telegrambot som de måtte sende koordinater til. Via telegramboten fikk deltakerne tilsendt bilder og videoer samt beskjed om å gjennomføre noen fysiske poster som lokalforeningene i forveien hadde fått hjelp fra BUK sentralt til å tilrettelegge for. Disse bildene og videoene måtte deltakerne først analysere for å finne koordinater som de skulle sende tilbake til telegramboten. Noen koordinater kunne også finnes ved å lese kartet eller ved å gjennomføre de fysiske postene. Når deltakerne hadde løst alle oppgavene ville de til slutt komme seg til Hector sin fabrikk, hvor han skjulte seg for DeForce.  

4.6 Temakveld del 2

«Find Hector»-aktiviteten hadde på dette tidspunktet blitt gjennomført lokalt, og de aller fleste deltakere hadde heldigvis klart å finne frem til Hector.

Del to av temakveldssendingen startet med en animert film, der Hector sitt skjulested ble avslørt. Til slutt vises bare datoen «17.02.2022» og det ble klippet tilbake i studio på Oslofjord, hvor deltakerne gjennom et iscenesatt pressemøte med Bible X fikk spennende informasjon om den tiden og testfasen som ligger foran dem.

I perioden fremover mot 17. februar deles ungdommene i BUK opp i såkalte «units» som er små grupper på fire-syv personer. I hver unit kan en spiller spille fra PC, mens de øvrige spillerne kan delta via en app på mobilen ved å løse logikkoppgaver eller researche i Bibelen. Sammen med sin unit skal BUK-medlemmene spille seg gjennom tre spennende og innholdsrike kapitler. Hvert kapittel avsluttes med et tv-program der det dykkes enda dypere ned i den tematikken som spillerne nettopp har vært igjennom.

«Når dere har spilt dere gjennom de tre kapitlene og møtes på påskecamp, så samles dere til selve høydepunktet på reisen. Det kommer til å bli en helt unik opplevelse, og mer enn det kan jeg ikke si, for da avslører jeg for mye», sa Arve Solli, som er prosjektleder bak spillet, under temakvelden.

4.7 Avsluttende ungdomsmøte online

Som avslutning på campen samlet alle deltakerne seg til et internasjonalt ungdomsmøte online onsdag kveld. Tema for møtet var «Guds rike», og mange ungdomsarbeidere og mentorer fra inn- og utland talte til ungdommene – det ble også sunget mange sanger fra studioet på Oslofjord.

Etter sendingen fra Norge ble avsluttet kunne lokalforeningene fortsette med lokalt ungdomsmøte. I BCC er ordet på samlingene alltid fritt og vanligvis ville mange ungdommer ha vitnet som avslutning på ungdomsmøtet. Dette kunne de derfor gjøre lokalt, dersom de ønsket dette.

5. Nøkkeltall og campstatistikk

5.1 Deltakerstatistikk

Antall påmeldte deltakere på Romjulscampen Online var nesten 4.500 ungdommer i alderen fra 13 år og oppover.

4.2 Deltakeravgift

Deltakerprisen dekker over tilgang til onlineaktiviteter og tv-sendte programelementer.
Lokalforeningene ble fakturert med følgende pris per deltaker:

Online deltakelseNOK 600,-

Deltakere fra land med lav kjøpekraft får rabatt etter en vurdering av det enkeltes lands kjøpekraft, dette gjelder også onlinecamper.

LandPrisjustering i %
Aruba, Australia, Israel, Singapore25%
Slovenia45%
Tsjekkia, Hellas, Italia, Kuwait, New Zealand, Sør-Afrika, Spania50%
Estland, Polen55%
Argentina, Kroatia, Litauen, Russland65%
Romania75%
Bosnia og Herzegovina, Brasil, Chile, Hong Kong, Peru Shanghai, Shenzen80%
Egypt, Makedonia, Serbia, Ukraina, De Forente Arabiske Emirater85%
Kongo, India, Indonesia, Malawi, Paraguay, Sri Lanka90%
Kamerun, Etiopia, Kenya, Moldova, Uganda, Zimbabwe95%


6 Frivillig innsats

En snuoperasjon som den som ble gjort i forbindelse med avlysningen av romjulscampen ville aldri vært mulig uten de flere tusen dedikerte mentorer som enda en gang på kort tid måtte planlegge et så bra opplegg som mulig lokalt.

6.1 Mentorarbeid

Et av BUKs formål er å fremme omsorgsarbeid, og her spiller mentorene en viktig rolle.
De mange tusen frivillige mentorer i BUK verden over er helt essensielle for at vi kan lykkes med vår visjon og ikke minst gjennomføre campene.
Hver eneste uke bruker mentorene uegennyttig timevis på omsorgsarbeid og aktivitetstilbud for de yngre ungdommene, for at ungdommene kan bruke både evnene sine og tiden og energien sin til noe godt. Under campene sørger mentorene blant annet også for at de yngre ungdommene skal få trygge og positive campopplevelser. Gjennom mentorene knyttes altså gode vennskapsbånd på tvers av aldre og interesser – noe som har vært medvirkende til å skape et sterkt fellesskap og samhold ikke bare rundt om i lokalforeningene, men også på campene. Dette understøttes også av resultatene fra BUKs medlemsundersøkelse fra 2021 der rundt 95% av medlemmene svarte at de opplever bra eller svært bra fellesskap både på campene og i lokalforeningene sine.
Ved påmelding til camp velger deltakerne over 18 år om de ønsker å melde seg på som mentor eller deltaker. Melder de seg som mentor betyr dette at deres primære oppgave under campen er å ivareta en eller flere yngre deltakere og sørge for at de har det godt og trives. Oppgavene er alt fra at de får nok søvn, kommer til måltidene, husker å pakke med riktig utstyr og kommer på aktivitetene, til å være gode omsorgspersoner og eksempler for dem. Mentorene deltar selv i aktivitetene og følger også hele programmet, men det ligger mye uegennyttig frivillig innsats i mentorarbeidet.

6.2 Et unikt internasjonalt samarbeid

Alle BUK-lokalforeninger verden over har i flere år hatt en BUK-kontaktperson som jevnlig får informasjon og oppdateringer fra BUK sentralt om camper og aktiviteter. BUK-kontaktperson videreformidler dette videre til mentorene og ungdommene i lokalforeningen sin, og bidrar slik til at alle får like god informasjon og oppfølging.
Dette fellesskapet har aldri vært viktigere enn under pandemien, og Romjulscampen Online var intet unntak.

Daglig leder i BUK, Peter Tischhauser avholdte webinar over Zoom med alle BUK-kontakter worldwide i forbindelse med avlysningen av romjulscampen. Nesten 200 BUK-kontaktpersoner og mentorer deltok i dette webinaret.

Hannah Solberg er BUK-kontaktperson i lokalforeningen i Drammen og beskriver samarbeidet med BUK-sentralt som en stor hjelp for dem lokalt:

«Jeg syns dette samarbeidet er helt gull for oss som plutselig stod med det store ansvaret for å lage lokal camp for ungdommene våre midt under en pandemi. BUK sentralt legger alt til rette med onlinesendinger og opplegg til aktiviteter, som vi kan ta med oss inn i det lokale arbeidet. Dette letter vårt arbeid lokalt, noe vi setter stor pris på», sa hun.

Også Elias Siow som er BUK-kontaktperson i Melbourne i Australia uttrykker stor takknemlighet for å være en del av det internasjonale samarbeidet i BUK:
«Innholdet som kommer fra BUK sentralt for å kunne gjennomføre lokale camper har virkelig vært en drahjelp i disse tider hvor vi ikke har kunnet komme til campene i Norge. Og betydningen av dette samarbeide mellom alle lokalforeningene har bare blitt forsterket nå under pandemien. Det har jo helt tydelig vist at det er veldig verdifullt å jobbe sammen snarere enn hver for oss», sa han.