Søk
Close this search box.

Online Sommercamp 2020

24.—28. juli

1. Forord

Kjære BUK-lokalforening

Takk for en fantastisk camp, og for tilliten dere viser oss gang på gang. Tilbakemeldingene viser at campene er av stor betydning for deltakerne, både i deres åndelige og personlige utvikling. Campene gir ungdommene en unik mulighet for å dyrke sine interesser og være med likesinnede i et positivt miljø, hvor de blir veiledet i å leve et personlig kristent liv. Vi arbeider dedikert for å skape nye høydepunkter og gjenskape fellesskapet for hver camp, og deltakerne inspirerer oss til å gjøre en ekstra innsats. Takk for den enkelte mentors uegennyttige innsats som skaper de trygge rammene, og for den enkelte lokalforenings bidrag i aktivitets- og innholdstilbudet.

Denne rapporten gir et overblikk over campens innhold og nøkkeltall. Vi håper det kan komme dere til nytte.

Lykke til med det lokale arbeidet, og vi gleder oss til å se dere igjen på neste arrangement!

Med vennlig hilsen

Peter Tischhauser

Daglig leder, Brunstad Ungdomsklubb

Morten Kristoffersen

Styreleder, Brunstad Ungdomsklubb

2. Innledning

Sommercampen var årets tredje internasjonale camp for BUKs medlemmer og tilknyttede foreninger i utlandet. Campen varte fra fredag 24. til tirsdag 28.juli og bød på et variert hybrid program. Lokalforeningene samlet ungdommene lokalt, og mange benyttet sjansen til å reise på tur sammen, der hvor det ble åpnet opp for det. Lokalforeningene skulle lage et attraktivt og innholdsrikt program og planlegge logistikk, mat og andre praktiske forhold grundig for å lage den gode stemningen som preger BUKs camper.

Campen var et samarbeidsprosjekt mellom BUK Sentralt og BUK lokalforeninger hvor programmet og det meste innholdet kom sentralt fra, mens lokalforeningen utførte alt det praktiske.

All planlegging, organisering og gjennomføring av campen ble utført på frivillig basis av mentorene i hver lokalforening.

Campen er et ledd i BUKs formål om å fremme den kristne tro og lære blant ungdom i hele verden slik den er definert i Brunstad Christian Churchs trosgrunnlag. Hver dag var det i programmet lagt inn trosopplæring og -formidling i forskjellig format tilpasset målgruppen.

2.1. Covid-19

Campprogrammet var utarbeidet med tanke på den pågående Covid-19 pandemien og forskjellige land og områders restriksjoner. Derfor var det mulig å gjennomføre campen i alle land og områder hvor BUK har lokalforeninger eller tilknyttede foreninger.

Lokalforeningene og de utenlandske foreningene var selvstendige arrangører av campen for sine medlemmer, og ble derfor anbefalt å sette seg inn i og følge gjeldende smittevernregler for sitt land eller område. Der det var usikkerhet og tvil om lovverket, ble det anbefalt å kontakte helsemyndighetene, så campen ble gjennomført etter alle forholdsregler, og alle kunne føle seg trygge.

3. Campens program

Programmet gjenspeilet de fire formålsdimensjonene, og programelementene var kombinert så det ble god variasjon. Første del av formålet om å spre den kristne tro og lære blant ungdom over hele verden slik den er definert i Brunstad Christian Churchs trosgrunnlag er sterkt til stede i mange programelementer. Videre bidrar programmet til å fremme trosfellesskap og erfaringsutveksling mellom ungdommer fra hele verden.

3.1. Programelementer som bidrar til åndelig utvikling

3.1.1. Åpningsfest

Hele campen startet med disse ordene; «Et mål med denne campen er at hver eneste ungdom skal få noe med seg fra himmelen». Et trosfylt budskap rettet mot ungdom og flere sanger med kristent budskap startet kvelden. Et samtalepanel med mentorer understreket at Guds ord er grunnlaget for hele campen. Videre ble programmet for de neste par dagene presentert, og alle ungdommene ble anbefalt å være forberedt og glede seg til det. Leder for BUK Sentralt benyttet anledningen til å takke alle mentorene for innsatsen de har gjort opp til campen. Sendingen avsluttet med BUKs offisielle campsang, før programmet fortsatte i lokalforeningene utover sommerkvelden.

3.1.2. Temakveld «Troens ord»

Temakvelden var knyttet opp mot Elias Aslaksens virke og forkynnelse. Han betegnes som en pioner og grunnpilar i trossamfunnet BCCs oppstart og utvikling. Overskriften for prosjektet var «Troens ord» og ble finansiert av BUK Online. I tre måneder før campen hadde ungdommene forberedt seg til denne kvelden. Det var utgitt tekstutdrag, lydfiler og videoer ukentlig fra Elias Aslaksens forkynnelse, med tilhørende spørsmål ungdommene kunne besvare og sende inn. Temakvelden var avslutningen for prosjektet, og mange interessante historier ble fortalt.

Live konkurranser, liveband sammen med stemningsrapporter fra lokalforeninger rundt forbi var med til å skape samhold og binde ungdommene fra hele verden sammen.

3.1.3. BUK Live USA, Tyskland og Sør-Afrika

Livesendinger fra tre kontinenter og med forskjellig innhold og spennende tema startet tre av campdagene. Ungdommene fikk høre Guds ord med et praktisk tilsnitt og fikk tips til hvordan de kan bruke det i sine liv. Vi ble bedre kjent med lokalforeningene som produserte sendingene, gjennom musikkvideoer og andre innslag. Det var varierte og spennende sendinger som markerte mangfoldet i BUK.

Campens siste dag startet med live sending fra studio i Afrika. Aldri før har så mange ungdommer fra Afrika hatt mulighet for å være med på camp; over 600 ungdommer fra flere land i Afrika deltok. De var representert med innslag, sang og musikk i sendingen, og skapte en fantastisk energi som nådde ut til resten av verden.

Det viktigste innslaget var en samtale i studio om rasisme og diskriminering og årsaken til dette. Med besøk av William, som selv har vært utsatt for rasisme, fortalte han hvordan han ved hjelp av Guds ord har blitt fri og lykkelig. Roten til rasisme ligger naturlig til oss mennesker fordi vi gjerne vil være bedre enn andre. Gud har skapt alle mennesker i sitt bilde, og ingen er noen mer eller mindre i hans øyne, heller ikke om man har noen spesielle evner eller talenter. Hvis vi begynner å se alle mine medmennesker gjennom Guds øyne, vil man ikke forskjellsbehandle dem, men behandle alle rettferdig. Det var en lærerik samtale som gjorde inntrykk på mange ungdommer verden over.

3.1.4. Hybrid ungdomsmøte

Overskriften for ungdomsmøtet var «Troskap til det aller ytterste» og startet med forkynnelse av Guds ord fra studio sentralt. Etter en times samling med taler, vitnesbyrd og musikk, fortsatte lokalforeningene møtet lokalt, og mange fikk muligheten til å uttrykke seg gjennom personlige vitnesbyrd.

3.1.5. Samfunnskveld

Avslutningen på campen ble markert med en tv-sending med gjester i studio og masse sang og musikk hvor alle ungdommene rundt om i verden kunne synge med. Studio var rigget til bålkveld med stemningsfullt lys og dekor. Lokalforeningene rundt om i verden hadde arrangert et lignende oppsett der de var så de gjenskapte stemningen fra studio. Spennende historier fra BCCs historie ble fortalt av tidsvitner, og gav perspektiv til hvordan det er i dag.

3.2. Programelementer som bidrar til fysisk, personlig og sosial utvikling

3.2.1. Rebusløp

Rebusløpet var lagt opp til at alle kunne delta uansett hvilken alder, hvilken lokalforening og i hvilket verdenshjørne de befant seg i.

Alle lagene konkurrerte mot hverandre internasjonalt, og de kunne løpende oppdatere seg på sin status på en felles nettside for løpet. Det var i alt 16 poster som krevde samarbeid, strategi, fysisk styrke og kreativitet. På hver post skulle laget skanne en QR-

kode, og de fikk instrukser tilsendt på telefonen. Postene la opp til at hele laget skulle bidra og samarbeide, og de forskjellige evner og talenter kunne tas i bruk. Løpet varte i fire timer, og i og med man kunne hele tiden følge sin plassering på nettsiden for løpet, var det spenning helt til målstreken. Etter løpet ble det sendt inn bilder fra hele verden, og det var tydelig å se stort engasjement, kreativitet og glede hos ungdommene.

3.2.2. BUK Got Talent

BUK Got Talent var et åpent internasjonalt talentshow hvor ingen talenter var for merkelige, for små eller for store. Påmeldingen var åpen for alle, og det var talenter fra Norge, Sveits, Sør-Afrika, Russland og USA. Innslagene var alt fra sang, tryllekunster, triks med Rubiks kube til beatboxing og portrettegning. Et dommerpanel vurderte hvert innslag, og hadde store vanskeligheter med å velge det beste innslaget, men valget falt til sist på en guttegjeng fra Malinka, Polen, som hadde gjenskapt Oslofjord Convention Center i Mine Craft.

3.2.3. BUK Challenges

Det ble sendt ut tre forskjellige utfordringer som alle ungdommer kunne delta på i løpet av campen; Internasjonal dartturnering, basketball shooting challenge og ball trick challenge. Alle deltakere registrerte seg online, og på slutten av campen ble en vinner på hver challenge kåret.

4. Nøkkeltall og campstatistikk

4.1. Deltakeravgift

Deltakeravgiften var på 900 NOK per deltaker som skulle dekke utgifter i forbindelse med produksjon av tv-sendingene og administrasjon av de sentralt organiserte aktivitetene. Deltakere fra land med lav kjøpekraft får rabatt etter en vurdering av det enkeltes land kjøpekraft, og etter følgende satser:

LandRabattsats
Aruba, Australia, Israel, Singapore25%
Slovenia45%
Tsjekkia, Hellas, Italia, Kuwait, New Zealand, Sør-Afrika, Spania50%
Estland, Polen55%
Argentina, Kroatia, Litauen, Litauen65%
Romania75%
Bosnia og Herzegovina, Peru, Brasil, Chile80%
Egypt, Makedonia, Serbia, Ukraina, De forente arabiske emirater85%
Kongo, India, Indonesia, Malawi, Paraguay, Sri Lanka90%
Kamerun, Etiopia, Kenya, Moldova, Uganda, Zimbabwe95%

4.2. Deltakerstatistikk

Totalt var i overkant av 5500 påmeldte på sommercampen, noe som viser en stor interesse for å være med på arrangementet.

4.3. Frivillig arbeid

Et av BUKs formål er å fremme omsorgsarbeid, og mentorene spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Ved påmeldingen velger deltakerne over 18 år om de ønsker å melde seg på som mentor, og i den betydning er deres primære oppgave å ivareta en eller flere yngre deltakere, og sørge for at de har det godt og trives. Oppgavene er alt fra at de får nok søvn, kommer til måltidene, husker å pakke med riktig utstyr og kommer på aktivitetene, til å være gode omsorgspersoner og eksempler for dem. Mentorene deltar selv i aktivitetene og føler hele programmet. Det ligger mye uegennyttig frivillig innsats i mentorarbeidet, og et kvalifisert anslag er 70.000 frivillige omsorgstimer under sommercampen.

Videre følger alle arbeidstimer med forskjellige praktiske oppgaver som mat, rengjøring, teknisk og rigg før, under og etter campen. Det regnes anslagsvis 10-20 timer i praktiske oppgaver per mentor i løpet av sommercampen.

5. Internasjonalt fellesskap og samarbeid

Med sendinger live fra Tyskland, Sør-Afrika og USA ble det internasjonale fellesskapet mer synlig. Ungdommer fra lokalforeningen bidro med sang, samtaler og forskjellige innslag i sendingene. Sendingene var bygget omkring et tema fra Guds ord, og det ble belyst fra flere vinkler for å gjøre det levende og forståelig for seerne.

En annen teknisk løsning som skapte samhold og fellesskapsfølelse var live bildefeed før og etter sendingene på Brunstad TV. Alle som ville, sendte inn bilde av seg og sine venner sammen med en liten bildetekst. Bildene rullet over skjermen, og man kunne se campstemningen fra forskjellige steder fra hele verden, og fikk et innblikk i hvordan de forskjellige lokalforeninger arrangerte camp. God stemning og glade ansikter var til inspirasjon og glede for alle deltakerne. Stort sett alle deltakerne benytter i forveien bildedelingsplattformen Instagram, og ved å bruke #wearebuk ble bildet knyttet sammen med alle de andre taggede bildene. Bildene ble benyttet av BUK i forskjellige anledninger utover campen.

De andre challenges og konkurranser bidro også til at medlemmene «møttes» på tvers av lokalforeninger, områder og land.

5.1. Lokalt program

Da den fysiske delen av campen ble avholdt i lokalforeningene, ble det lagt ned hundrevis av arbeidstimer i å lage et campområde som både inviterte til fellesskap og samlinger, men også til aktiviteter av forskjellige slag. I fellesområdene skulle det være mulig å følge med på tv-sendingene fra studio, samt ha egne samlinger, info og møter.

To av dagene var det lagt opp til lokale aktiviteter, og mange benyttet seg av mulighetene i naturen med tur i fjellet, aktiviteter på vann eller på land i form av forskjellige sportsaktiviteter.

Det var mye arbeid i både den praktiske tilretteleggingen av campen, men også omsorgsarbeidet er helt sentralt. Å knytte bånd og gi de unge gode opplevelser i en trygg atmosfære, er et av hovedmålene med campene. Det skal gi dem lyst til å fortsatt komme i fellesskapet og en dag selv bli mentor og gi videre de gode opplevelsene.