Søk
Close this search box.

Påskecamp 2019

13.–18. april 2019

Innledning

Den 13.–18. april 2019 møttes over 4000 ungdommer fra hele verden for å tilbringe påskeferien på camp i Norge. I nesten fem dager bodde de sammen, gjorde aktiviteter og konkurrerte mot hverandre – og ikke minst ble de samlet om sin kristne tro.

Brunstad Ungdomsklubb (BUK) har i samarbeid med BCC Arrangement og Oslofjord Convention Center arrangert denne store campen.

Den første kvelden hadde Kåre Smith, forstander i Brunstad Christian Church, et motiverende innlegg til ungdommen som avspark til de fem dagene de skulle oppleve sammen. Som mangeårig pådriver for et aktivt og godt tilrettelagt ungdomsarbeid i BCC stilte han opp på den femte påskecampen på rad. Det fortsatte med samme inspirerende preg de andre fem dagene.

4.345 unge mennesker fra 30 forskjellige land kom til Brunstad disse dagene. Herav var 2.353 påmeldt som deltakere, og 1.992 som mentorer.

Arrangementet var blitt planlagt i mange måneder i forveien. Mange av aktivitetene foregikk inne på konferanseområdet, men det ble også leid lokaler andre steder i lokalmiljøet for å huse hele bredden av tilbud. Det ble spilt utallige turneringskamper i Oslofjord Arena, og det ble levert ut tusenvis av måltider til sultne ungdommer innimellom aktiviteter og ulike programelementer.

Deltakerne var innkvartert i de nye hotellbyggene på konferanseområdet, hvor de bodde sammen i grupper med mentorer og jevnaldrende fra sin lokale ungdomsklubb.

Under Påskecampen var det både jente – og guttehockey, og fasilitetene var det ingenting å si på. En helt ny hockeyarena sto ferdig på Oslofjord i desember, og der kunne turneringene gå sin gang med god plass til heiagjengene, samt lag som spilte turneringer i fotball eller volleyball, hadde håndballskole eller drev med klatring.

Visjonen bak denne store satsningen på camper og ungdomsarbeid i regi av BUK og BCC, er både at ungdom samles om det kristne budskapet, og at alle skal få drive med noe de liker så de kan utvikle seg der – enten de er sporty, kunstneriske, liker motor, hest eller gaming. Derfor var det et tilbud av hele 36 aktiviteter under Påskecampen, som alle deltakerne hadde mulighet til å velge mellom.

Deltakerne på campen hadde selv spart og jobbet dugnad sammen med sine lokale ungdomsklubber for å finansiere campen på  Brunstad i påsken. Her ble de en del av et internasjonalt kristent ungdomsfellesskap, hvor de som er tenåringer kunne kjenne seg ivaretatt av eldre ungdomsarbeidere og mentorer. Det var mange av dem som sammen tok ansvar for hver sin gruppe med yngre ungdommer. Mye planlegging var lagt ned i dette arbeidet slik at alle skulle ha det bra mens de var på camp.

På kveldene ble et kraftfullt og aktuelt kristent budskap forkynt, et budskap av interesse for ungdommene. Det ble tatt i bruk både kreativitet og ny formidlingsteknologi i formidlingen, og det ble lagt ned mye jobb i å tilpasse formen og midlene til ungdom i tenårene.

Og det ga resultater. Interessen for disse campene har økt jevnlig de siste årene, og omfatter stadig nye nasjonaliteter. I løpet av Påskecampen ble mange nye minner skapt, både for nye deltakere og de som har vært med før.

Tilbakemeldingene viser at de lokale ungdomsforeningene drar nytte av det de opplever på campene. Det oppleves som en inspirasjon i det lokale ungdomsarbeidet. Internasjonal utveksling, ulike aktiviteter og felles ungdomsgudstjenester begeistrer unge mennesker til et personlig kristent liv.

Campstatistikk

I tabellen nedenfor er det en opplisting av både deltakerantall, deltakeravgift og antall deltakende land, samt deltakere som kunne delta til rabatterte priser. Dessuten er det en oversikt over antall timer som har blitt jobbet frivillig i forbindelse med Påskecampen.

Nøkkeltall

Kategori Absolutt Prosentvis fordeling
Påmeldte 4.345  
                      Mentorer 1.992 45.85%
                      Deltakere 2.353 54.15%
                      Gutter 2.312 53.20%
                      Jenter 2.033 46.80%
BUK lokalforeninger 97  
Land 30  

Deltakelse – fordelt på ulike land

Deltakeravgift

Campen ble arrangert som et kollektivt arrangement for lokalforeningene av BUK. Kostnaden for arrangementet inkluderte en «all-inclusive»-pakke med overnatting, mat, aktiviteter og programmelementer, og ble belastet  lokalforeningene med følgende pris:

Pris O18 NOK 8.200,-
Pris U18 NOK 4.300,-

Klubbene fra land med lav kjøpekraft fikk tilbud om rabatterte priser. At de sterke bærer de svake er en viktig del av Paulus lære og står i tråd med BUK sitt formål om å fremme medmenneskelighet og forståelse for andre mennesker og kulturer.

Tabellen nedenfor viser oversikt over rabatttilbudet til foreningene fra land med lavere kjøpekraft.

Land Rabattsats
Aruba, Australia, Israel, Singapore 25%
Slovenia 45%
Tsjekkia, Hellas, Italia, Kuwait, New Zealand, Sørafrika, Spania 50%
Estonia, Poland 55%
Argentina, Croatia, Litauen, Lithuania 65%
Romania 75%
Bosnia og Herzegovina, Peru, Brasil, Chile 80%
Egypt, Macedonia, Serbia, Ukraina, De forente arabiske emirater 85%
Kongo, India, Indonesia, Malawi, Paraguay, Sri Lanka 90%
Kamerun, Etiopia, Kenya, Moldova, Uganda, Zimbabwe 95%

Frivillig arbeid

Et viktig element i å fremme BUK sitt formål er å hjelpe ungdom til å bli gode samfunnsborgere og bidragsytere til frivillig og ideelt arbeid. Dette er derfor også en viktig del i både mentorarbeidet og i gjennomføring av campene.

BUK sitt formål skal blant annet fremmes ved omsorgsarbeid, der mentorene spiller en viktig rolle. Dette arbeidet er frivillig, og det har blitt lagt ned en enorm innsats under Påskecampen, der mentorene tok ansvar for deltakerne døgnet rundt. Beregner man kun 12 timer per dag per mentor, blir dette en sum på 23.904 frivillige timer per dag og 119.520 timer for hele Påskecampen.    

Utover dette hadde flere lokalforeninger tatt ansvar for både aktivitene og kveldsarrangementene. De begynte med dette arbeidet flere uker før campen, og det manglet ikke på entusiasme og gode ideer for å få til den beste campen. For å komme i mål med et slikt arrangement kreves det innsats på mange områder som rigg, dekorasjon, aktivitetsledelse, musikk, programledelse, underholdningsinnslag, lyd, lys og ikke minst mat.

I denne sammenheng ble det jobbet omtrent 6.360 frivillige timer, som nedenstående oversikt viser:

Campens innhold

Camp-programmet besto av aktiviteter, trosoppbyggelse og fellesskap, i tråd med BUK sine formål. Formålene skal fremmes ved forkynnelse, omsorgsarbeid og helsefremmende aktiviteter med fokus på ungdoms utvikling i følgende fire dimensjoner: Åndelig, fysisk, personlig og sosial utvikling. Disse fire søyler, som er et instrument i å fremme BUK sine formål, er forankret i BUK sine vedtekter og danner grunnlaget for utvikling av campens program.

Forberedelse og mentorarbeid

Lokallagene brukte ukene før campen til å trene og forberede seg til aktivitetene. Det var mye fokus på mentorenes rolle i omsorgsarbeidet, og lagene hadde seminarer og møter for å kurse og fokusere på viktigheten av dette arbeidet. Blant annet er det et krav i BUK at alle mentorer må ha gjennomgått et kurs om forebygging og håndtering av grenseoverskridene atferd før de kan ta ansvar i lokallagene.  

Det finnes mange gode rollemodeller og mentorer i BUK sine ungdomsmiljøer. I ungdomsgruppene deres bygges vennskap og fellesskap i tro og aktiviteter, samtidig som de utvikler en personlig omsorg for hverandre. Også de praktiske forberedelsene til campen begynner i lokalforeningen. Det brukes flere planleggingskvelder for å samle ideer til hvordan å skaffe dugnadsjobber til inntekt for å finasiere campen. Her får tenåringer, som ofte har nok med seg og sitt, gradvis oppleve og erfare at det er saligere å gi enn å ta. De erfarer også at det lønner seg å lære å jobbe, og at innsats mot felles mål som for eksempel å dra på camp, bidrar til å skape gode opplevelser både for en selv og andre.

Kveldsprogram

Det var lagt opp slik at deltakerne var på ulike aktiviteter på dagtid, og ble samlet til felles samlinger på kveldene der det ble tatt frem ulike temaer knyttet til troen på Gud og BCC sin forkynnelse som er fast forankret i bibelen.

Kveldsprogrammet de fire kveldene ble organisert og gjennomført ved hjelp av hundrede frivillige som la ned mange timers arbeid for å skape fengende arrangementer. Disse kveldene var essensen i formålet med campene, nemlig det å samles om Guds ord og inspirere ungdommen til et liv i etterfølgelse av Jesus. Målgruppa for disse kveldene var både de yngre deltakerne men også mentorene, som fikk gode tips og opplæring i omsorgsarbeid, i den samme ånd som Jesus gjorde det, slik bibelen formidler.

Det ble også lagt vekt på å vise mangfoldet i fellesskapet, og fremføringer fra ulike land bidro til en rik kulturutveksling. 

Åpningsshow

Det var en ny vri på åpningskvelden med både innendørs oppstart og deler av kvelden med sport og konkurranse som en integrert del av festen.

Senere på kvelden var det også en mentorsamling der det ble gitt både praktisk informasjon og oppmuntring til å være gode rollemodeller.

Temakveld Johan Oscar Smith

J.O.Smith-kvelden var campens høydepunkt, og den krevde forberedelse fra lokallagene. De siste månedene før campen ble det sendt ut ukentlig pensum av litteratur som ungdommene måtte lese eller lytte til, pluss noen spørsmål som la opp til gode samtaler og diskusjoner mellom mentorer og yngre ungdommer. Dette ble også promotert via sosiale medier og skapte forventningsglede og nysgjerrighet.

På denne kvelden dykket den unge ”Scott” inn i Brunstad Christian Churchs arkiv og gravde frem hvem grunnleggeren av menigheten, Johan Oscar Smith, egentlig var. Det ble brukt ny formidlingsteknologi, slik som avansert sceneformidling og nyutviklet animasjon, for å få frem det spennende budskapet. Her bidro forstanderskapet i BCC fra scenen med samtaler og utdypning av temaer som ble berørt; og flere filmer med både dokumentarisk og animert materiale ble presentert.

Målet med kvelden var å inspirere ungom til å lese og reflektere over menighetens historie, for selv å danne seg sitt eget inntrykk.

Ungdomsmøte

Ungdomsmøte er en betegnelse på en gudstjeneste spesielt rettet mot ungdom. Innholdet denne kvelden var kristen trosforkynnelse og oppbyggelse i troen på Gud. Flere ungdomsledere bidro med appeller og innlegg.

Sportskveld i Oslofjord Arena

På sportskvelden kunne deltakerne dra nytte av et stort tilbud på ulike fasiliteter. De fleste samlet seg i Arenaen til hockey, ballspill eller fellesskap i caféen, der det også var mulighet til enten å følge med på de som drev med sport gjennom de store vinduene, eller til å spille en runde med Champions league.

Avslutningsfest og finalekamper

Påskecampen ble avrundet med en avslutningsfest. Her ble det vist en tilbakeblikksfilm som mediegruppa hadde jobbet med under hele campen. Dette utviklet seg til et 3D show med bruk av alle tekniske muligheter, inkludert innendørs fyrverkeri og dansefremføring.

Før severingen av nattmat ble det spilt finaler i volleyball og ishockey, som var inspirert av Stanley-cupen med show og pauseprogram. Her gikk Canada av med seieren.

Kveldsprogrammene dekket følgende dimensjoner i ungdoms utvikling slik det er forankret i BUK sine formål:

Aktiviteter

Deltakerne kunne velge mellom 38 ulike aktiviteter, deriblant de klassiske turneringene i volleyball og ishockey, i tillegg til noen litt nyere aktiviteter som Robot-programmering, blomsterdekorasjon og havopplevelser.

Alle aktiviteter gjennomføres for å gi ungdommene et godt tilbud bl.a innen musikk, teater, dans idrett, friluftsliv. BUK legger ved dette til rette for et godt omsorgs- og helsefremmende arbeide for ungdommen i et kristent fellesskap.

Her er det viktig å sørge for at alle ungdommene har noen mentorer som hjelper dem, slik at alle blir ivaretatt og ingen faller utenfor. Campen gir en god plattform der tenåringer møter jevnaldrende med de samme interessene og etablerer ekte vennskap.

Volleyballturnering for jenter

Det var 3 aldergrupper; U15, U18 og U25. Det ble spilt turnering med finaler tirsdag og onsdag. De som ikke var på et lag ble satt sammen på mix-team eller fikk tilbud om å spille på et lag hvor det manglet spillere.

Volleyballcamp for gutter

Volleyballcamp for gutter var tilrettelagt for nybegynnere og viderekomne. Det ble laget et treningsopplegg som passet de forskjellige ferdigheter og aldre. For nybegynnere var det et grunnleggende treningsopplegg, mens de mer rutinerte lærte seg å spille med forskjellige systemer.

Ishockey

Det var gruppespill og turneringer for både gutte- og jentelag i kategoriene U15, U18, og U24 og U36.

Håndball

Det var både innføring i håndball og håndballturnering for U18 og O18. Det var minst 7 spillere på ett lag.

Deltakere fra samme lokalforening deltok på samme lag, og der det var behov ble deltakere fra ulike lokalforeninger slått sammen til ett eller flere lag.

Fotballcamp

Det var fotballcamp for de som var 12-19 år – for jenter og gutter.

Freerunning, akrobatikk og turn

Denne gruppen foretok seg opplæring i ulike aktiviteter innenfor akrobatikk. Disse aktivitetene var parkour, freerunning og turn.

Deltakerne kunne velge mellom to nivåer og her var det viktig at de valgte det nivået som passet best, da øvelsene på nivå 2 bygget opp på nivå 1.

Dans

Aktiviteten gikk ut på å lære en koreografi i en større gruppe. Deltagerne kunne velge mellom to nivåer. Dansene som ble innlært på begge nivåene ble slått sammen til et danseshow som ble fremført på campens avslutning.

Basketskole

På basketballskolen kunne deltakerne velge mellom tre opsjoner:

  • Skills poster og spilling (skills stations and playing)
  • Turnering og skills konkurranse (tournament and skills competition)
  • Opsjon A og Opsjon B (combination of Option A and B)

Klatring

Det ble tilbudt en generell innføring i klatresporten for de som ønsket dette. Fokus var på buldring. Buldring er en klatreform som foregår uten bruk av tau, på vegger som er 3-5 meter høye. Fallsikring er da crashpad/tjukkas, samt medklatrere som spotter (passer på fallet).

Klatring under Påskecampen hadde noe fokus på konkurranse, men det var også mulighet for å klatre fritt uten å delta på selve konkurransen. Konkurransen var uformell og hadde fokus på å hjelpe hverandre frem.

LAN

Her ble det lagt til rette for å kunne spille mot og med hverandre i mange forskjellige spill. Det ble arrangert turneringer, konkurranser og andre spennende aktiviteter som alle kunne være med på.

Fotografering

Dette var gruppen for alle som har en interesse for fotografering. Nybegynner eller mer erfaren fotograf; det ble tilrettelagt for forskjellige nivåer, og lagt opp mange spennende emner som redigering, kamera-innstillinger, bruk av lys, fotografering på lokasjoner og mye annet spennende. 

Konditor

Kakekurset varte i 4 dager og her lærte deltarne å bake, designe og dekorere sin egen kake som de også kunne ta med seg hjem.  

Det var mulig å velge imellom gulrotkake, sjokoladekake eller formkake. Etter tidligere erfaringer ble det kjøpt inn et bredt utvalg av tilleggsingredienser og dynk.

Teater/ revy

Teatergruppa øvde på og fremførte et lite skuespill/sketsj.

De som ville være skuespillere var velkomne, men også de som ville være backstage, hjelpe til med musikk, sminke eller kostymer og kulisser.

Tegnspråkkurs

«Tegnspråkglede» inviterte grunnleggende opplæring i Tegnspråk. Her kunne deltakere lære noe tegnspråk, slik at de kunne ha enkle samtaler på tegnspråk når kurset var gjennomført. Målgruppa var de som synes tegnspråk er gøy og hadde lyst å lære litt. Deltakerne trengte ikke å kunne noe tegnspråk fra før. De som kunne litt tegn, var også velkommen. Det ble en fin avveksling mellom innøving, spill på tegnspråk, litt drama og lignende.

Koding

Free-zone var et tilbud som gikk over hele camp-perioden. På søndagen og mandagen dreide alt seg om hvordan å lage sin egen nettside i WordPress.

På tirsdag og onsdag handlet det mer om koding. De som aldri hadde kodet såvel som de som allerede hadde en god del erfaring kunne delta. Kurset ble delt opp i to grupper hvor den første konsentrerte seg om nybegynnere.

De som var litt viderekomne kunne fordype seg i avanserte web-teknologier og sette opp enkle nettsider med rammeverk.

Friluftsliv

Her var det mulighet for å bli litt bedre kjent med norsk natur og villmark.

Alt fra orienteringsløp ved Farris-sjøen i Larvik til tur til Bjørneparken i Flå og aktiviteter på en gård i Tønsberg som f.eks. slakte og grille et lam, skyte med hagle, ha paintballkrig, kjøre firehjuling, tur i skog og mark og mange andre friluftsaktiviteter.

Aktiviteter for ungdom med nedsatt funksjonsevne

Denne aktiviteten er en tilrettelagt camp-pakke for deltakere med nedsatt funksjonsevne. Gruppa er en stor berikelse for helheten, og har blitt presentert som «Den kuleste gruppa», noe som skapte glede for både de som er på gruppa og alle andre campdeltakere.

Uansett alder får deltakerne rabattert pris, som gjør det enklere å kunne delta på camp. Hver deltaker hadde en egen mentor som fulgte opp og hjalp der det trengtes. De fleste deltakerne bodde med mentorene som også fungerte som støttekontakt, mens noen få bodde med familien i en egen boenhet på Brunstad, samtidig som de deltok på dagsopplegget.

Programmet var lagt opp slik at aktivitene gikk over halve dager, slik at deltakerne fikk nok tid til å fylle batteriene igjen før kveldsprogrammet, som de selvfølgelig deltok på. Å være på camp for disse deltakerne krever mye energi, og god planlegging og enkle men gøyale aktiviteter var nøkkelen til suksess.

Oversikt aktiviteter Påskecamp 2019 / Den kuleste gruppa:

Dag Aktivitet
Søndag 14.april   Baking Dans
Mandag 15.april Bowling
Tirsdag 16.april Badeland Skien
Onsdag 17.april Kunst/maling Øvelse og fremføring av sang

Film og media

Lyd, lys, bilde og grafikk, fotograf, programmerer, lydtekniker, grafiker, lysdesigner. Her kunne deltakerne velge det fagområdet som passet best, og samtidig være en del av et stort, kreativt og profesjonelt TV-crew.

I tillegg ble det produsert LIVE TV fra hockeykampene i den nye Idrettshallen på Brunstad! Sammen med kommentatorer og programledere ble det laget spennende direktesendinger, produsert med BrunstadTVs HD-buss og annet teknisk utstyr av høy kvalitet.

Sang, studio og musikk

Det ble tilbudt spennende og lærerike kurs innen instrumental, vokal, studio og proback music. Samtidig som det også var tid til en god jamsession.

Kurstilbudet omfattet følgende områder:

  • Stage performance: Her kunne deltakerne lære å formidle budskap og å kose seg på scenen.
  • Arrangering/komponering: Her kunne deltakerne lære å skrive sin egen låt.
  • Øvingskurs: Her kunne deltakerne få maks ut av øvingen med sin personlige øvingsplan.
  • DAW-kurs i Logic, Main Stage, GarageBand, FL Studio, Sibelius: Her kunne deltakerne lære å bruke disse programmene til å produsere sin egen musikk.

Hesteridning

Dette var et utfordrende opplegg for de som allerede driver med hest. Det var også mulighet for nybegynnere å melde seg på aktiviteten. Gruppene ble tilpasset deltakerne så langt som mulig.

Rideleiren pågikk under hele påskecampen. Her var det variert program, med sprang, dressur og turriding.

Sjakkturnering

Dette var en turnering i lynsjakk som ble spilt over 2 dager. Lynsjakk tillater begrenset betenkningstid, og selv det minste trekk kan få fatale konsekvenser. Hvert parti ble spilt med sjakk-klokker hvor deltakerne fikk 5 minutter hver til å utføre trekkene sine samt noe tilleggstid. Det ble benyttet et turneringsoppsett der alle spillere spiller x antall runder hvor resultatet ble lagt sammen etter et poengsystem. Deltakerne møtte alltid en ny person som de ikke hadde spilt mot, og personen hadde enten lik eller bedre score. Ingen røyk ut, alle deltok og spilte like mange runder. Den med høyest poengsum etter alle runder vant turneringen.

Flyving

Her kunne deltakerne lære å fly på én dag. Aktiviteten besto av grunnleggende flyteori, leksjoner i flysimulator og til slutt mulighet for å bli med opp i luften i cockpiten på et ekte fly og helikopter. For de som ønsket flere utfordringer ble det arrangert et avansert kurs.

Det ble også tilbudt et lite dronekurs og satt opp dronesimulator og modellfly simulator.

Fridykking

Her kunne deltakerne prøve seg på fridykking. Å fridykke er kunsten å dykke med lungene som den eneste luftreserve. Over de siste 20 årene har fridykking vokst seg til en folkesport i Norge. Utstyret var lett og rimelig, deltakerne kunne være timesvis i sjøen og opplevelsene sto i kø; med utstyr tilpasset norske forhold.

Fridykking er en fin pustepause fra hverdagen som gir intense naturopplevelser, mosjon og glede. Den vanligste formen for fridykking i Norge er undervannsjakt. Det næringsrike vannet langs kysten gir livsgrunnlag til fisk, skjell og skalldyr, og en undervannsjeger høster til eget forbruk rett fra naturen.

Dagsaktiviteter

Dykking med flaske

Dykking med flaske var et nytt tilbud på påskecampen dette året.

Dette kurset krevet ingen tidligere erfaring med dykking. I løpet av dette kurset ble deltakerne gjort kjent med utstyret og lærte grunnleggende dykketeknikker. Alt foregikk i innendørs svømmehall på inntil 4 meters dybde. Dette var et innledende kurs for å lære grunnleggende teknikker, og ledet ikke til noe sertifikat.

Crossfit

CrossFit er basert på funksjonelle øvelser utført med høy intensitet. Korte, effektive og tøffe økter. Det passet likevel for alle, da det ble tilpasset etter nivået. Det var stort fokus på god oppvarming og teknisk gjennomgang før hovedøkten.

Beauty

På aktiviteten Beauty lærte deltakerne mer om velvære, ansiktsmasker, sminketeknikk, frisørfaget og mye mer. De fikk prøvd seg på alt fra manikyr til Covergirl-make up.

Havopplevelser

Deltakerne ble med på en dagsopplevelse ut i Grenlands skjærgård der de kunne oppleve fisking og trekking av teiner med mer, etterfulgt av et bedre måltid tilberedt av dagens fangst på Risøya.

Fjelltur

Dette var en dagstur for alle som er glad i utelivet! Her hadde deltakerne mulighet å oppleve fantastisk norsk natur og samtidig bli kjent med jevnaldrende fra andre land og steder. Det ble lagt opp til en tur som passet for både erfarne og uerfarne. På turens høyeste punkt var det mulighet for å lære mer om friluftsliv og være med på engasjerende aktiviteter.

Paintball

Paintballspillingen foregikk innendørs i hangaren på Jarlsberg Konferansesenter. Hver dag startet med turneringer på 6-8 runder. Mot slutten av hver dag ble det mulighet for å spille 1 mot 1, civil war, alle mot alle eller andre typer spill. Utenfor hallen var det rigget opp til «safezone» der lagene kunne slappe av mellom rundene.

Airsoft

Airsoft er en lagsport som krever strategi og taktikk. Det ble arrangert spill som TDM, Tag teams, capture the box, og mange flere. 

Kunstverksted

(tegning & maling) 

Det ble holdt kurs i klassisk tegning og tegneteknikker, kurs i illustrasjon og oppvarming (kroki).

Deltakerne fikk én hovedoppgave og kunne velge flere ekstraoppgaver og øvingsoppgaver.

Blomsterdekorasjon

Målet var å lære teknikker og stilformer innen blomsterdekoratørfaget. Det var fokus på materialbruk, kreativitet og gleden over å skape noe vakkert. Kurset passet for alle som ønsket å lære det helt grunnleggende innen blomsterdekor. Målet var å gi deltakerne mulighet til å bli en ressurs i lokalforeningen ved det de hadde lært.

Robotprogrammering

På denne aktiviteten lærte deltakerne å programmere to forskjellige roboter, som begge styres av en mikrocontroller. Den ene roboten var en liten bil, og deltakerne lærte hvordan å samle inn målinger fra ulike sensorer, og hvordan å bruke disse målingene til å få roboten til å reagere som man ønsker.

Opplegget var på begynner-nivå, og ingen trengte å ha erfaring med programmering for å kunne delta.

Skating, BMX, sparkesykkel, rulleskøyter

Disse aktivitetene foregikk i en innendørs skatehall. Det var mulighet for forskjellig sport på hjul, slik som sparkesykkel, BMX, skateboard, inlines osv.

Det ble ikke gitt noe felles organisert opplæring. Deltakerne som var nybegynnere måtte være villige til å utfordre seg selv. Det var mentorer tilstede som hadde god erfaring og kunne veilede ved behov.

Slalom

Her var det mulighet for å kjøre ski og snowboard i flotte bakker. Det var ikke noe organisert opplegg, så hver enkel gruppe organiserte dagen selv.