Søk
Close this search box.

Romjulscamp 2019

28-30 Desember 2019

1. Innledning 

BUKs romjulscamp ble arrangert i årets siste helg, og hva er vel en bedre avslutning på et år enn å tilbringe den med sine beste venner og fylle den med masse gode opplevelser? Tema for campen var «Winter Wonderland». Alt var tilrettelagt for en flott vinterhelg – det var rigget til både skøytebane og akebakke, utendørs var det hengt opp tusenvis av lys, et julemarked holdt til i et telt, og fargerike bannere skapte en magisk vinterstemning som ramme for campen. 

Fra hele 27 forskjellige nasjoner var det påmeldt nærmere 4400 deltakere. Romjulscampen er et tilbud for ungdom som føler at tiden mellom jul og nyttår kan bli litt lang og stillesittende. Visjonen for campen var å skape et attraktivt tilbud i disse dagene fylt med trosopplæring, gudstjenester, aktiviteter og felles opplevelser for ungdommer fra hele verden. 

Lørdag morgen ble campen definitivt sparket i gang med felles oppvarming fra en utendørs scene, og deltakerne stimlet sammen ute foran konferansesenter og fikk gang i armer og ben før de tok fatt på dagens aktiviteter. Aktivitetstilbudet var bredt og mangfoldig, og forberedte aktivitetetsledere sto klare for å ta i mot deltakerne. Lørdag kveld var det nyttårsgalla, med tilbakeblikk og feiring av det mest innholdsrike året i BUKs historie så langt. I finstasen ble deltakerne tatt i mot i en flott dekorert sal, og programmet bød først på Guds ord med et ungdommelig preg, for så å ta dem videre gjennom konkurranser, underholdnig, sang og musikk. Søndagen bød på aktiviteter, samt ungdomsgudstjeneste på kvelden.

Med så mange deltakere var det et mangfold av interesser å ivareta, noe som gjenspeilet seg i det varierte aktivitetstilbudet som bød på alt fra sport, kreativ utfoldelse, media, matlaging og musikk. Deltakerne kunne velge mellom tre idrettsturneringer, 16 ulike aktiviteter, i tillegg til drop-in-aktiviteter rundt på området. Målet var at alle ungdommene skulle drive med noe de virkelig liker, og i disse dagene var mange frivillige i sving for å få det hele til.

Mange ungdommer uttrykte etter campen at de hadde fått en sterkere tro på Gud og mange satte som nyttårsforsett å leve et personlig og aktivt kristenliv i det nye året.


2. Campstatistikk

2.1. Nøkkeltall
2.2. Deltakelse – fordelt på ulike land
2.3. Deltakeravgift

Campen var et internasjonal arrangement, hvor alle lokalforeninger i Norge og tiknyttede foreninger i resten av verden var invitert. Deltakerprisen dekker overnatting, mat, aktiviteter og programmelementer, med andre ord «all inclusive». Lokalforeningene faktureres med følgende pris per deltaker:

Deltakere fra land med lav kjøpekraft får rabatt etter en vurdering av det enkeltes land kjøpekraft. En lang og kostbar reise tas i også i betraktning.

2.4. Frivillig arbeid

Et viktig element i BUK sitt formål er å hjelpe ungdom til å bli gode samfunnsborgere og bidragsytere til frivillig og ideelt arbeid. Dette er derfor en viktig del i både mentorarbeidet lokalt, og i gjennomføring av campene.

Et av BUKs formål er å fremme omsorgsarbeid, og mentorene spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Ved tilmeldingen velger deltakerne over 18 år om de ønsker å melde seg på som mentor, og i den betydning er deres primære oppgave å ivareta en eller flere yngre deltakere, og sørge for at de har det godt og trives. Oppgavene er alt fra at de får nok søvn, kommer til måltidene, husker å pakke med riktig utstyr og kommer på aktivitetene, til å være gode omsorgspersoner og eksempler for dem. Mentorene deltar selv i aktivitetene og føler hele programmet. Alle mentorer som har ansvar for yngre ungdommer skal utvise positiv og ansvarsfull atferd i sin lokalforening, og har forevist politiattest som en del av opplæringen. Det ligger mye uegennyttig frivillig innsats i mentorarbeidet, og et realistisk anslag er 55.000 frivillige omsorgstimer under Romjulscampen.

Utover dette hadde flere lokalforeninger tatt ansvar for både aktivitetene og kveldsarrangementene. Kveldsprogrammet ble organisert og gjennomført ved hjelp av hundrevis av frivillige som la ned mange timers arbeid for å skape arrangmenter av høy kvalitet og med stor underholdningsverdi. Arbeidet ble satt i gang flere uker før campen, og det manglet ikke på entusiasme og gode ideer for å få fram det beste resultatet. For å komme i mål med et slikt arrangement kreves det innsats på mange områder som rigg, dekorasjon, aktivitetsledelse, musikk, programledelse og underholdningsinnslag.

I denne sammenheng ble det jobbet omtrent 4.226 frivillige timer.


3. Campens innhold

BUK Arrangementsrapport – Romjulscamp 2019

Campprogrammet besto av aktiviteter, trosoppbyggelse og fellesskap, i tråd med BUK sine formål. Formålene skal fremmes ved forkynnelse, omsorgsarbeid og helsefremmende aktiviteter med fokus på ungdoms utvikling i følgende fire dimensjoner: Åndelig, fysisk, personlig og sosial utvikling. Disse fire søyler, som er et instrument i å fremme BUK sine formål, er forankret i BUK sine vedtekter og danner grunnlaget for utvikling av campens program.

3.1. Forberedelse og mentorarbeid

Lokallagene brukte ukene før campen til å trene og forberede seg til aktivitetene. I de aktiviteter hvor det skulle avholdes turneringer, hadde mentorene sørget for at deltakerne hadde toppet formen og at taktikk og teknikk satt som det skulle. Ellers er foreberedelsene mye å snakke om hva som skal skje, sørge for at alle de unge har en aktivitet å gå til, og ivareta spesielle behov. Praktisk skal det planlegges transport og losjilister, og mange mentorer sørger for å kjøpe inn snacks og brus til turen og oppholdet.

Det er stor bevissthet på sikkerhet og rollen som ansvarlig voksen, og det er blant annet et krav at alle mentorer skal gjennomgå kurs om forebygging og håndtering av grenseoverskridende atferd. Det finnes mange gode rollemodeller og mentorer i BUK. I lokalforeningene bygges vennskap og fellesskap i tro og aktiviteter, samtidig som de utvikler en personlig omsorg for andre.

Mellom campene brukes flere kvelder for å samle ideer til hvordan medlemmene i fellesskap kan skaffe dugnadsjobber som kan bidra til å finansierere campen for lokalforeningen. Gjennom enkle og trivelige dugnadsjobber er det lagt opp til at alle ungdommene i lokalforeningen være med og bidra. Mange unge lærer at det å gjøre en personlig innsats for å nå et felles mål, bidrar til å skape gode opplevelser både for en selv og andre.

3.2. Kveldsprogram

Det var lagt opp slik at deltakerne var på ulike aktiviteter på dagtid, og samles til felles samlinger på kveldene der det ble tatt frem ulike temaer knyttet til troen på Gud og forkynnelsen som er fast forankret i bibelen. Essensen i campene er å samles om Guds ord og læres opp i dette så hver enkelt utvikler seg som en personlig kristen. Her kan deltakerne lære mer om hvordan de kan følge Jesus, bli et bedre medmenneske, og i det hele tatt bli lykkelig.

Målgruppa for kveldsarrangemmenten var de yngre deltakerne, men også mentorene, som fikk opplæring i omsorgsarbeid, i Jesus ånd. BUK ønsker å få frem mangfoldet i fellesskapet, og fremføring av sang og musikk fra ulike land bidro til en inspirerende og kulturell opplevelse.

3.3. BUK Romjulsfest

Romjulsfesten var campens definitive høydepunkt. Den skulle oppsummere et innholdsrikt BUK-år, og samtidig gi inspirasjon og skape forventninger til et det kommende året.

Gjennom ulike innslag som filmer, taler og musikk kom et tydelig og håpefullt budskap frem. Ungdommen fikk høre troens ord, og det ble i sær lagt vekt på sannhetens ånd som Jesus kom med. Ved hjelp av den kan mennesker bli fornyet i tanker og sinn, ord og handlinger. Etter en time med trosoppbyggelse, var det tid for romjulsfest i ungdommens stil.

Etter et flott innslag av kveldens vert med spesialskrevet sang til anledningen bød aftenen på gameshow hvor hele salen deltok! Ved hjelp av nyskapende teknologi kunne publikum styre spillet på ledskjermene ved hjelp av stemmevolum, og det krevde en felles innsats av alle som var i salen. En annen del av spillet var via deltakelse på mobiltelefonene. I det hele tatt et show som satte hele publikum i sving på kreative måter.

To tenåringsgutter fra Detroit, USA, fremførte en selvkomponert raplåt i som gikk rett hjem hos publikum. Tema var BUK – campene og hvor takknemlig de var for å være med. Disse representerer en del av bredden og mangfoldet som er i BUK, og som gjør fellesskapet så spennende å være en del av.

Til sist fulgte en film som oppsummerte BUK-året som gikk. Med stemningsfull musikk og minner som dukket opp på skjermen, var det nok mange som kjente på takknemligheten for hva de får oppleve, og vil ta med seg disse minnene for resten av livet.

3.4. Gudtsjeneste for ungdom

Siste kveld på campen var det gudstjeneste for ungdommene som inneholdt både appeller, temafilmer og kristne sanger, og det ble gitt anledning for ungdommene å bidra med personlige vitnesbyrd. Gudstjenesten sluttet av med fellesbønn hvor mange fikk styrket sitt forhold til Gud, og åpnet hjertet for hans virkninger og vilje med deres liv. Bønn er en essensiell del i en kristens liv, og det er her man henter kraft og styrke til å velge å gjøre det gode frem for det onde i valgets øyeblikk.


Etter ungdomsmøte bød programmet på utendørs underholdning i form av BUK X- games. I flere dager hadde profesjonelle aktører bygd opp en bakke som var stemningsfullt lyssatt, og det var rigget til en utendørs scene hvor kommentatorer og dommere sørget for god stemning. Det var høy fokus på HMS hvor det på forhånd var gjort risikoanalyser, og sikkerhetsvakter og medic team var tilstede. Et adrenalinfylt X- games-show med imponerende triks og luftige svev ble etterfulgt av en band-battle fra scenen. Siden det var kaldt var det satt fram lune kanelboller og varm kakao til ungdommene. Til sist ble det vist en bildekavalkade av campens høydepunkter som markerte avslutningen på årets romjulscamp.

3.5. Finalekveld

Finalene i de forskjellige turneringene ble spilt på årets siste dag, og det var lagt opp til spennende kamper i fem forskjellige sportsgrener. Alle finalene ble avholdt i i Oslofjord Arena, og hallen var fylt opp med lojale supportere som var klare for å heie sitt lag frem til finaleseier.
Pokalene ble overrakt på høytidelig vis til vinnerlagene til stor jubel for supporterne, og ikke minst spillerne selv.

BUK Arrangementsrapport – Romjulscamp 2019

Kveldsprogrammene dekket følgende dimensjoner i ungdoms utvikling slik det er forankret i BUK sine formål:


4. Aktiviteter

Deltakerne kunne velge mellom 19 ulike aktiviteter, deriblant de klassiske turneringene i ishockey, håndball og volleyball. Her er det muligheter for å enten viderutvikle seg eller finne en ny interesse. Aktivitetene fremmer fellesskap på tvers av lokalforeninger og nasjonal tilhørighet, og gir gode muligheter for å knytte nye vennskapsbånd.

BUK Arrangementsrapport – Romjulscamp 2019

Deltakere fordelt på aktiviteter

Hver lokalforening sørger for at de yngre deltakerne følges av en eldre mentor som de kjenner og er trygg på. Det skaper også felles opplevelser og minner som de tar med hjem i lokalforeningene igjen. Aktivitetene bygger opp om BUKs formål om å støtte ungdommen i sin personlige, sosiale og fysiske utvikling. Det er krav til aktivitetene å kunne til rettelegge for forskjellige nivåer, at alle blir utfordret og samtidig opplever mestring.

4.1. Ishockeyturnering

Hockeyturneringen for gutter var fordelt på to aldersnivåer og besto av mange lag fra inn- og utland. Store ishockeynasjoner som Finland og Canada stilte med sterke lag, men også mange lag fra Norge viste gode prestasjoner, og finalecampen mellom Jarlsberg Flyers og Oslo Tigers viste seg å bli en thriller, men endte til slutt med en knepen seier til Oslo.


Ishockeykampene spilles på profesjonelt vis,
med erfarne dommere og sekretariat. Fair play er viktig i BUKs regi, og lagene pålegges å spille etter dette.

4.2. Håndballturnering

På håndballaktiviteten var det mulighet både for nye spillere til å få innføring i sporten, og alle som ville, kunne være med i håndballturneringen. Det var lagt opp til stasjoner hvor erfarne spillere lærte bort teknikk og regler, og deltakerne roterte så de fikk en allsidig og grundig innføring i sporten.


Håndballturneringen for jenter bød på mange gode og spennende kamper, og publikum skapte god stemning rundt banen.

4.3. Volleyballturnering

BUK Arrangementsrapport – Romjulscamp 2019

Volleyball har en lang og sterk tradisjon i BUK, og var den første sportsgrenen som arrangerte turneringer. Det var turnering i tre forskjellige alderskategorier, og hele 44 lag var påmeldt. Over 120 kamper ble spilt, og de som gikk hjem med vandrepokalen hadde virkelig kjempet for den. I de to yngste alderskategorier spilles det gruppespill, slik at alle lag får spilt flest mulig kamper, og ikke ryker tidlig ut av turneringen. På den måten får alle masse god kamptrening de kan ta med hjem, og øve på til neste camp.

4.4. Langrenn

For nordmenn som er «født med ski på bena» er det kanskje ikke så sensasjonelt å gå på ski, men kommer du fra Singapore, Danmark eller Mexico, er det dette ganske eksotisk og teknisk utfordrende. Det var lagt opp til nybegynnerkurs som startet på flat mark med elementær teknikk. For de mer erfarne var det flotte oppkjørte løyper som tok dem ut i vinterkledd natur. Det ble lagt opp til felles pause midt på dagen hvor deltakerne kunne dyrke fellesskapet og det gode været. For de som ikke hadde utstyr, var det mulig å få lånt dette.

4.5. Akrobatikk

På denne aktiviteten fikk deltakerne opplæring i ulike aktiviteter innenfor akrobatikk, parkour, free-running og turn. Aktivitetslederne er erfarne og dyktige, og sikkerheten ble godt ivaretatt.

4.6. Barista

Deltakerne var delt inn i to nivåer, nybegynnere og viderekomne. Deltakerne fikk prøve å lage forskjellige typer kaffe og andre gode drikker fra bunn, som kakao eller varm appelsindrikk på profesjonelle espressomaskiner og melkeskummere. Det ble forklart hvordan bønner produseres og foredles, og hva forskjellen på de forskjellige kaffetyper er. I tillegg ble det gitt mulighet for å være kreativ og mikse og lage egne drikker. Et frynsegode var at man kunne nyte all den gode kaffen man lagde, i godt selskap.


Aktivitieten ga deltakerne kompetanse og ferdigheter de kan ta med seg videre og få bruk for i andre sammenhenger.

4.7. Lifestyle

På lifestyle lærte deltakerne mer om kosmetikk, sminke og frisering. Man fikk analysert hvilken hudtype man har, og deltakerne lærte å legge sminke ut fra det. De fikk også lage ansiktsmasker med naturlige ingredienser tilpasset deres hudtype. Ellers var det mulig å legge gellakk på neglene, og det var mange som dro hjem med fargerike og velpleide negler.

4.8. Den kuleste gruppa

Den Kuleste Gruppa er et svært positivt bidrag på campene, og er en naturlig del av fellesskapet. Deltakerne på gruppa får tilrettelagte aktiviteter hvor de kan oppleve mestring og tilhørighet. Hver deltaker har en egen mentor som de kjenner godt, og som følger dem tett gjennom hele campen. Erfaringsmessig har det vist at dette fungerer svært godt for deltakerne. Flere av deltakerne på gruppen kunne nok ikke deltatt i like stor grad på camp hvis de ikke hadde hatt en tilrettelagt gruppe. Å satse på denne gruppa fremmer likeverd og mangfold, og ikke minst viser deltakerne stor glede av å være med.


På lørdag gikk gruppa rundt og kikket på de andre aktivitetene og fikk med seg noen av kampene som ble spilt i arenaen. De traff flere de kjente og fikk mange high fives på veien. På søndag var gruppa med på kreativ hvor lagde pepperkakehus i papp. En av guttene lagde en flott kopi av «Den sorte dame», Kaptein Sabeltanns skute.

4.9. E-sport/LAN

På E-sport og LAN var det mulig å konkurrere i forskjellige spill eller prøve freeplay i samvær med nye og gamle venner. Aktiviteten styres med henblikk på at spillerne skal forholde seg til aldersgrenser som er satt for de enkelte spill. Spill i alle kategorier, fra Fifa til Minecraft, Fortnite og League of Legends spilles.

4.10. Foto

I denne aktiviteten lærte deltakerne at fotografering ikke bare består av å bruke et kamera, men også å se motiver, linjer, fototeknikk, redigering og ikke minst håndtering av menneskene man tar bilder av. Studio var rigget med lysrør i LED som inspirerte til kreative fotoshoots med med lys, skygger og farger. Mange av deltakerne har egne kamera, men det er også profesjonelle kameraer tilgjengelig for dem som ønsker å låne. Digital bildebehandling og redigering er også en del av aktiviteten, og erfarne og dyktige aktivitetsledere bistår deltakerne gjennom hele prosessen.

4.11. Futsalturnering

Tilpasset årstiden og innendørs hall kunne fotballentusiastene delta i en futsalturnering. Med mindre baner, mindre mål og en annerledes ball legges det opp til et mer intenst og hurtigere spill. Det gjør det til en spennende vri på tradisjonell fotball. Turneringen var åpen for både lag og enkeltspillere som dannet mixlag. Det ble spilt turnering både for gutter og jenter, delt inn i alderskategorier.

4.12. Klatring

Klatring var tilrettelagt for deltakere som liker utfordringer, mestringsglede og adrenalin. Nybegynnere fikk en generell innføring i sporten. Klatreveggen i Oslofjord Arena er 15 meter høy, og det er en egen buldresone hvor man kan varme opp og trene teknikk mens man venter på å komme opp i veggen. Instruktørene har gjennomgått sertifiserte kurs, og sikkerheten er godt ivaretatt.

4.13. Koding

Koding var for deltakere som synes det kunne være spennende å designe sitt eget spill helt fra bunnen av. Dyktige mentorer hjalp dem å få ideen ut i livet. I denne aktiviteten var det høy konsentrasjon og stor kompetanseutvikling. Deltakerne fikk testet egne spill, og de kunne prøve hverandres. Det ble også gitt mulighet for at de kunne fortsette å jobbe med spillet etter campen.

4.14. Kreativ

På Kreativ gikk oppgaven ut på å bygge en hel pepperkakelandsby sammen som skulle stilles ut i foajeen på konferansesenteret siste dagen. Deltakerne ble utfordret til å lage personlige bygninger med inspirasjon fra eget liv, eller der de kom fra. Det ble klippet, limt, malt og dekorert, og mesterverket ble en flott landsby med mange flotte detaljer.

4.15. Media

Deltakere som var interessert i å lære mer om hva som foregår bak kameraet fikk mulighet til å lære kameraføring av profesjonelle kameramenn som har erfaring i å produsere tv-sendinger. Deltakerne planla og produserte et live-show som ble lagt ut på BUKs instagramkonto.

4.16. Vokal

For deltakere som hadde lyst til å synge i kor, lære nye sanger, stemmebruk og performance – var Vokal den riktige aktiviteten. Det ble også tilrettelagt for å delta på ulike kurs. Koret øvde inn sanger som ble fremført på hovedscenen på campen.

4.17. Instrumental

Her kunne deltakerne spille sammen i band og lære å lese etter leadsheet, de fikk kurs i stage-performance og fikk flere tips og triks som gjør samspill både lærerikt og veldig gøy. Bandet fremførte et nummer på hovedscenen under campen.

4.18. ProBackMusic

På kurs med Pro Back Music (PBM) kunne deltakerne lære seg å lage elektronisk musikk på PC. De fikk opplæring i diverse programvarer og prinsipper for å lage musikk i denne sjangeren til forskjellige formål. Det var flere dyktige og engasjerte mentorer til stede. Det var også mulighet for å prøve DJ-utstyr, eksperimentere med forskjellige instrumenter og delta i konkurranser.


Målet med kurset var å gi deltakerne et godt grunnlag for å kunne fortsette å jobbe med sangene hjemme slik at de riktig gode versjonene kunne legges ut på Spotify eller andre streamingtjenester.

4.19. Alpint

I anledning årstiden var alpint en populær aktivitet. Deltakerne fikk to hele dager i Kongsberg Skisenter på ski eller snowboard. Fra Dubai kom det fem ungdommer med som aldri hadde prøvd dette før, som på tross av mye knall og fall reiste hjem med en opplevelse for livet. For nybegynnere var det mulig å melde seg på kurs i grunnleggende teknikker og sikker ferdsel. BUK stilte med eget medic team for å kunne ivareta førstehjelp og behandle lettere skader, samt vurdere behov for ytterligere behandling ved eventuelle skader. Det er først og fremst for å ivareta sikkerheten til deltakerne, og samtidig unngå unødvendig belastning på lokale helsetjenester.