Søk
Close this search box.

Sommercamp 2019

25.–29. juli 2019

Innledning

Den 25.–29. juli 2019 arrangerte Brunstad Ungdomsklubb (BUK) – i samarbeid med BCC og Oslofjord Convention Center – en Sommercamp for ungdom i Brunstad Ungdomsklubb.  Rundt 4000 unge mennesker og mentorer fra 35 forskjellige land kom til Brunstad disse dagene. Herav var 2073 påmeldt som deltakere, og 1915 som mentorer.

Deltakerne bodde i hotellbygg omgitt av koselige utearealer, der det var tilrettelagt for omsorgsarbeid og trosfellesskap mellom programelementene. Det fantastiske sommerværet ga det lille ekstra og skapte en magisk ramme rundt opplevelsen.

Et bredt spekter av aktivitetstilbud sørget for å treffe alle interessegruppene. Det var 13 ulike aktivitetspakker og 3 turneringer som deltakerne kunne velge mellom.

De fire kveldene bød på hvert sitt høydepunkt med nøye planlagt og gjennomført arrangement. Arrangementene var bygget opp under BUKs formål – som er å fremme den kristne tro og lære blant ungdom over hele verden, slik den er definert i Brunstad Christian Churchs trosgrunnlag. Her ble ungdommene inspirert og oppmuntret til å leve som en Jesu Kristi disippel i vår tid. I tråd med denne forkynnelsen var mentorenes fokus å være gode rollemodeller som selv følger etter Jesus som forbilde, slik bibelen formidler, og som sørget for at de yngre ungdommene opplevde en god camp, der de følte seg sett og inkludert. Slik ble det også tilrettelagt for at alle kunne oppleve mestring i et trygt og rusfritt miljø, med fokus på aktiviteter som stimulerte til ungdoms personlige fysiske og sosiale utvikling. I sport og samarbeid lærte deltakerne mer respekt og forståelse for hverandre, og det ble knyttet flere vennskapsbånd på tvers av landegrenser.

Alt fra internasjonalt åpningsshow, Podcast-kveld, olabil-løp, talentshow, ungdomsgudstjeneste – til historiefortelling med bålstemning i storsalen – var noe av det deltakerne fikk oppleve i disse dagene.

Det var høy trivselsfaktor og hele stedet boblet av positiv energi og lykkelige ungdommer.

Campstatistikk

I tabellen nedenfor er det en opplisting av både deltakerantall, deltakeravgift og antall deltakende land, samt deltakere som kunne delta til rabatterte priser. Dessuten er det en oversikt over antall timer som har blitt jobbet frivillig i forbindelse med Sommercampen.

Nøkkeltall

Kategori Antall Prosentvisfordeling
Påmeldte 3.988  
                      Mentorer 1.915 48%
                      Deltakere 2.073 52%
                      Gutter 2.082 52%
                      Jenter 1.906 48%
BUK lokalforeninger 105  
Land 35  

Deltagelse – fordelt på ulike land

Deltakeravgift

Kostnaden for arrangementet inkluderte en «all-inclusive»-pakke med overnatting, mat, aktiviteter og programmelementer, og ble belastet  lokalforeningene med følgende pris:

Pris O18 NOK 8.200,-
Pris U18 NOK 4.300,-

Klubbene fra land med lav kjøpekraft fikk tilbud om rabatterte priser. At de sterke bærer de svake er en viktig del av Paulus lære og står i tråd med BUK sitt formål om å fremme medmenneskelighet og forståelse for andre mennesker og kulturer. Det gir deltakerne fra disse landene mulighet til å delta, som de ellers ikke kunne.

Tabellen nedenfor viser oversikten over rabatttilbudet til foreningene fra land med lavere kjøpekraft.

Land Rabatt
Aruba, Australia, Israel, Singapore 25%
Slovenia 45%
Tsjekkia, Hellas, Italia, Kuwait, New Zealand, Sørafrika, Spania 50%
Estonia, Poland 55%
Argentina, Croatia, Litauen, Lithuania 65%
Romania 75%
Bosnia og Herzegovina, Peru, Brasil, Chile 80%
Egypt, Macedonia, Serbia, Ukraina, De forente arabiske emirater 85%
Kongo, India, Indonesia, Malawi, Paraguay, Sri Lanka 90%
Kamerun, Etiopia, Kenya, Moldova, Uganda, Zimbabwe 95%

Frivillig arbeid

Et vikitig element i å fremme BUK sitt formål er å hjelpe ungdom til å bli gode samfunnsborgere og bidragsytere til frivillig og ideelt arbeid. Dette er derfor også en viktig del både i mentorarbeidet og i gjennomføring av campene.

BUK sitt formål skal blant annet fremmes ved omsorgsarbeid, der mentorene spiller en viktig rolle. Dette arbeidet er frivillig, og det har blitt lagt ned en enorm innsats under Sommercampen, der mentorene tok ansvar for deltakerne døgnet rundt. Legger man til grunn kun 12 timer per dag per mentor, blir dette en sum på 22.980 frivillige timer per dag og 114.900 timer for hele Sommercampen.    

Utover dette hadde flere lokalforeninger tatt frivillig ansvar for både aktivitene og kveldsarrangementene. De begynte med dette arbeidet flere måneder før campen, og det manglet ikke på entusiasme og gode ideer for å få til den beste campen. For å komme i mål med et slikt arrangement kreves det innsats på mange områder som rigg, dekorasjon, aktivitetsledelse, musikk, programledelse, underholdningsinnslag, lyd, lys og ikke minst mat.

I denne sammenheng ble det jobbet omtrent 13.260 frivillige timer, som nedenstående oversikt viser:

Campens innhold

Camp-programmet besto av aktiviteter, trosoppbyggelse og fellesskap, i tråd med BUK sine formål. Formålene skal fremmes ved forkynnelse, omsorgsarbeid og helsefremmende aktiviteter med fokus på ungdoms utvikling i følgende fire dimensjoner: Åndelig, fysisk, personlig og sosial utvikling. Disse fire søyler, som er et instrument i å fremme BUK sine formål, er forankret i BUK sine vedtekter og danner grunnlaget for utvikling av campens program.

Kveldsprogram

Programmet var lagt opp slik at deltakerne var på ulike aktiviteter på dagtid, og på kveldstid var de samlet til fellessamlinger. Her ble det ble tatt frem ulike temaer knyttet til troen på Gud og BCC sinforkynnelse, som er fast forankret i bibelen.

De fire kveldsprogrammene ble organisert og gjennomført ved hjelp av hundrede frivillige som la ned mange timers arbeid for å skape fengende arrangementer. Disse kveldene var essensen i formålet med campene, nemlig det å samles om Guds ord og inspirere ungdommen til et liv i etterfølgelse av Jesus. Målgruppa for disse kveldene var både de yngre deltakere, men også mentorene som fikk gode tips og opplæring i omsorgsarbeid, i den samme ånd som Jesus gjorde det, slik bibelen formidler.

Det ble også lagt vekt på å vise mangfoldet i fellesskapet, og fremføringer fra ulike land bidro til en rik kulturutveksling. 

Åpningskveld

Sommercampens åpningskveld var olympisk-inspirert og startet med et stort åpningsshow der alle fem kontinenter var representert. Forstanderen i Brunstad Christian Church, Kåre J. Smith, ønsket alle velkommen og talte om visjonen for campen, som er å hjelpe ungdommen i de «vanskelige tenårene» ved å gi dem en rik opplevelse i en god atmosfære, trosopplæring og inspirasjon til å velge å leve for Jesus i sine liv. Driverne bak campen og de mange frivillige gjorde dette i tråd med bibelens budskap om nestekjærlighet, slik at også ungdommen skulle bli støttet i å ta gode valg.

Heretter var det innledende kamper på kunstgressbanen utenfor Oslofjord Arena, og i siste del av kvelden var det nattmat, konsert og fellesskap i campens Suitelandsby.

«Fra Kåre»-kveld

 «Fra Kåre»-podcasten er en 5-10 minutters morgensending, der Kåre J. Smith deler av sin livserfaring og forklarer Guds ord på en måte som ungdom kan forstå. Denne kvelden var en Live Podcast-sending med «Fra Kåre» i et simulert studio i storsalen. I samme stil som podcast-sendingene om morgenene var målet med denne kvelden å formidle Bibelens budskap på en enkel, klar og inspirierende måte, og gi ungdommene på campen lyst til følge Jesus. Dette ble formidlet både gjennom animasjon, intervjuer fra scenen og korte filminnslag og sanger som illustrerte poengene i samtalen.

Senere på kvelden var det en Cricketturnering mellom flere land som lokalforeningene fra India hadde organisert. Sør-Afrika gikk av med seieren.

Landsbykveld

Landsbykvelden var en uformell kveld i Suiteområdet med olabil-race, talentshow og sommerkonsert. Det ble servert internasjonal streetfood hele kvelden. Opplegget la tilrette for felleskap og større respekt og forståelse for andre kulturer.

Ungdomsgudstjeneste

Søndag kveld var det ungdomsgudstjeneste. Her var også fokuset å inspirere ungdom til å leve et aktivt kristenliv. Etter noen oppbyggende appeller fra ulike mentorer, kunne de som ønsket det komme frem for å avlegge et personlig vitnesbyrd, dvs. dele sitt standpunkt når det gjelder troen med de andre ungdommene i salen.

Etter ungdomsgudstjenesten var det en spennende sandvolleyfinale mellom USA og Danmark i strandområdet.

Avslutningsfesten

Siste kvelden ble en stemningsfull avslutning på den fem dager lange campen.

Det begynte med reprodusert bålstemning i storsalen med allsang og historiefortelling. Camp-deltakerne ble oppmuntret til å fortsette i de gode bestemmelsene de hadde tatt under campen.

Deretter ble det servert deilig grillmat ved strandsonen. Det var også rigget opp en utendørsscene, og kvelden ble avrundet med konkurranser, show og live-musikk.

Kveldsprogrammene dekket følgende dimensjoner i ungdommenes utvikling – slik det er forankret i BUK sine formål:

Aktiviteter

Dagene var godt planlagt og forberedt, med et variert program fra morgen til kveld. På dagtid var det en rekke ulike aktiviteter som deltakerne hadde påmeldt seg til i forkant.

Deltakerne kunne velge mellom 3 turneriner og 13 aktivitetspakker. Nytt på denne campen var aktivitetspakkene, der deltakerne fikk et variert tilbud som gikk over de fem dagene.

Mentorene utgjorde en stor del av suksessfaktoren under gjennomføringen av aktivitetene. De bisto enten med det praktiske eller med aktivitetene, til motivasjon og glede for de yngre. Deres oppgave som rollemodell var med å skape god stemning.

Målgruppen for aktivitetene var ungdom i alderen 13-18 år.


Fotballturnering

Denne turneringen var for både gutter og jenter.

Det ble arrangert en U16- og en U23-turnering.


Golfturnering

Det kreves stor dyktighet og presisjon for å lykkes med golf, og under Sommercampen fikk deltakerne anledning til å utvikle sitt golftalent med innledende teknisk trening og påfølgende turnering.


Sandvolleyballturnering

I sandvolleyballturneringen for gutter og jenter besto lagene av fire spillere, rene jente- eller guttelag, uten innbyttere.
Det var fire turneringer for følgende aldersgrupper:
U18 Jenter/ gutter
U23 Jenter /gutter (for U23 var det tillatt å ha med 2 eldre spillere)


Volleyballskole

Volleyballskolen var en treningsleir for jenter i alderen 13–18 år. Her var det fire dager med både praktisk volleyballskole og miniturnering, hvor det som ble lært kunne brukes i praksis. 

Nye venner, ny kunnskap og en opplevelse av mestring var målet for disse dagene. 

Firedagers-opplegget gikk gjennom grunnleggende temaer og litt mer spennende utfordringer som passet for både nybegynnere og de som allerede har spilt en stund. Det ble øvd på grunnleggende teknikk, forsvar, angrep, spillforståelse og mye mer. 


Adventure

På programmet var det både klatring og downhill.

I klatring kunne deltakerne få en generell innføring i sporten dersom de ønsket dette. Fokuset var på buldring. Dette er en klatreform som foregår uten bruk av tau på vegger med 3–5 meters høyde.

Downhill/stisykling/utforsykling foregikk i Eiker-området. Stisykling med fulldempede sykler var for de som ønsket en dose med adrenalin. Mentorene som var med på aktiviteten kjente stiene og hadde ansvar for deltagere i mindre grupper. Deltakerne ble kjørt opp med biler.


Fotografering

På fotografering kunne deltakerne velge mellom fire ulike temaer. Lek med lys, farger og spennende elementer sto på programmet; en innføring i hvordan å bruke rekvisita på en ny måte, samt kommunikasjon og oppstilling av personer foran kamera. Her gjaldt det å være kreativ og å realisere de gode ideene.

Tema 1: Get to know your camera

Tema 2: Lightroom og Photoshop tutorial

Tema 3: Styled shoots – “like a movie»

Tema 4: Styled shoots – portrait – lifestyle


Kreativ

I denne kreative pakken kunne deltakerne lære å binde opp blomster, gjenbruke klær, male og tegne. I blomsterdekorasjonen var det fokus på materialbruk, kreativitet og gleden av å skape noe vakkert både som i oppsett, på bordet og annen dekorasjon. Innen tegning kunne de lære klassisk tegneteknikker, akrylmaling og maleteknikker. Her fikk deltakerne også tips og triks til hvordan å gjenbruke klær!


Lifestyle

På BUK Sommercamp 2019 fikk deltakerne mulighet til å lære om kosthold, trening og self-care. Hjemme- og treningssenterbaserte treningsrutiner i form av en effektiv bootcamp, spa, yoga og sunn matlaging sto på programmet.


Media

Her kunne deltakere prøve seg som TV-produsent, kameramann, lydtekniker, innen grafikk og manusskriving. Det var mulig å velge mellom flere forskjellige og spennende roller i TV-produksjon og oppleve hvordan det er å være en del av BrunstadTVs crew under årets Sommercamp.


Musikk

På sommercampen ble det tilbudt fire hovedkategorier:

  • Musikk – instrumentalt
  • Vokal
  • Studio (Vokalopptak)
  • Pro Back Music

Her var det åpent for både nybegynnere og viderekomne deltakere. Mentorene hadde en grunnleggende musikalsk utdannelse og kunne hjelpe deltakerne med å utvikle musikalske ferdigheter. Det var høyt fokus på samspill og gruppeaktivitet. Dessuten ga det anledning til å komme inn i et musikalsk nettverk og forum, slik at deltakerne også kunne holde seg oppdatert videre utover campen. Se også www.ham.no.


Opplevelse

I denne pakken fikk deltakerne nye opplevelser og varierte aktiviteter. Gjennom fire dager kunne de stifte nye og internasjonale bekjentskaper på sightseeing i Oslo by, på Oscarsborg, en historisk plass i Oslofjorden og oppleve norsk natur på hesteryggen. Deltakerne kunne også vandre i J. O. Smiths fotspor i hjembyen hans, Horten. I tillegg fikk de muligheten til å lære en del om Brunstad Christian Church sin historie i Forum-museet på Oslofjord.


Roller Games

I sommer ble skaterampen utenfor Oslofjord Arena innvidd på helt nye måter. Roller Games skapte mulighet til å utfordre seg selv i rullende aktiviteter som: skating, innlines, scoot og BMX.

Dette var for alle gutter fra 13 år og oppover, og det var sterkt anbefalt å bruke hjelm i skateparken. Ved bruk av BMX sykkel var det påbudt med bruk av hjelm.


Sport

Sportspakken inneholdt et sett av sportsaktiviteter som blant annet basketball, freerunning og akrobatikk, badminton, crossfit, innebandy, friidrettsøvelser, aerobic og dans.

Deltakerne i samme sportspakke kunne følge hverandre gjennom hele campen. Slikt var det også lagt opp til å kunne knytte nye bekjentskaper utenfor sin faste vennekrets.


Tur

Denne pakken la tilrette for å oppleve Norge på sitt aller beste, både fra havet og fra fjelltopper. Det var forskjellige turer og opplevelser hver dag.

Dag 1: Fjelltur
Dag 2: Båttur/Teambuilding i norsk natur
Dag 3: Båttur/Teambuilding i norsk natur
Dag 4: Tur på kyststien, Nyborghavn, Mølen


Vann

Her fikk deltakerne sjansen til å oppleve skjærgården utenfor Vestfold på helt nye måter. Det var tilrettelagt for vannaktiviteter som tube, kajakk, vannscooter og båttur ut til fantastiske holmer i skjærgården.


Den kuleste gruppa

Denne aktiviteten var en tilrettelagt camp-pakke for deltakere med nedsatt funksjonsevne. Gruppa var en stor berikelse for helheten, og ble presentert med «Den kuleste gruppa», noe som skapte glede for både de som var på gruppa og for alle andre campdeltakere.

Uansett alder fikk deltakerne rabattert pris, som gjør det enklere å kunne delta på camp. Hver deltaker hadde en egen mentor som fulgte opp og hjalp der det trengtes. De fleste deltakerne bodde med mentorene som også fungerte som støttekontakt, mens noen få bodde med familien i en egen boenhet på Brunstad, samtidig som de deltok på dagsopplegget.

Programmet var lagt opp med aktiviter over halve dager, slik at deltakerne fikk nok tid til å fylle batteriene igjen før kveldsprogrammet, som de selvfølgelig deltok på. Å være på camp for disse deltakerne krever mye energi, men god planlegging og enkle, men gøyale aktiviteter var nøkkelen til suksess.

Oversikt aktiviteter Sommercamp 2019 / Den kuleste gruppa:

Dag Tid og sted Aktivitet
26.07. 10.30-14.00 Tønsberg Bowling Kilden i Tønsberg Lunsj på Brunstad
27.07. 11.00-15.00 Sandefjord Grillparty og utendørsaktiviteter
28.09. 12.00-15.30 Holt Gård, Undrumsdal Besøke gård
29.07. 11.00 og utover dagen Se og heie på sportsturneringer The Hub (drop-inn aktiviteter)

Aktivitetstorg – The Hub

Det var også rigget opp tre ulike aktivitetstorg med et bredt tilbud av leker og spill, som la til rette for fellesskap og kulturutveksling før og etter programelementene.