Søk
Close this search box.

Sommercamp 2021

27. juli—01. august

Forord

Kjære BUK-lokalforening,

Takk for en fantastisk camp, og for tilliten dere viser oss gang på gang.

Tilbakemeldingene viser at campene er av stor betydning for deltakerne, både i deres åndelige og personlige utvikling. Campene gir ungdommene en unik mulighet for å dyrke sine interesser og være med likesinnede i et positivt miljø, hvor de blir veiledet i å leve et personlig kristenliv. Vi arbeider dedikert for å skape nye høydepunkter og gjenskape fellesskapet for hver camp, og deltakerne inspirerer oss til å gjøre en ekstra innsats.

Takk for den enkelte mentors uegennyttige innsats som skaper de trygge rammene, og for den enkelte lokalforenings bidrag i aktivitets- og innholdstilbudet.

Denne rapporten gir et overblikk over campens innhold og nøkkeltall. Vi håper den kan komme dere til nytte.

Lykke til med det lokale arbeidet, og vi gleder oss til å se dere igjen på neste arrangement!

Med vennlig hilsen

Peter Tischhauser

Daglig leder, Brunstad Ungdomsklubb

Morten Kristoffersen,

Styreleder, Brunstad Ungdomsklubb

1        Innledning

Sommercampen 2021 ble en historisk camp; det var nemlig den første campen etter nedstengningen av Norge i mars 2020 som kunne gjennomføres fysisk.

3000 deltakere var med fra Oslofjord Convention Center (heretter OCC) i Norge, mens ytterligere 3000 fulgte med online. Lokalforeningene som dessverre ikke kunne komme til Norge grunnet Covid-19-situasjonen arrangerte egne camper lokalt. Sommercampen ble derfor gjennomført som et hybridarrangement, som i praksis vil si at noen elementer ble direktesendt fra campen på OCC mens andre elementer måtte gjennomføres lokalt i de enkelte land.

De 3000 deltakere på OCC ble delt inn i seks kohorter á 500 personer, hvor hver kohort ble tildelt en farge. Gjennom hele campen skulle deltakerne følge sin farge for å minimere kontakten mellom deltakerne. Dette innebar blant annet at deltakerne ikke spiste eller deltok på de ulike kveldsprogrammene med andre enn de som var i samme nærkontaktgruppe.

Arrangøren hadde gjennom hele planleggingsfasen tett dialog med kommunelegen i Sandefjord. Sommercampen ble gjennomført uten et eneste smittetilfelle, hvilket vi naturligvis er veldig glade for.

Campens program gikk over fem hele dager og var fullspekket med alt fra spennende aktiviteter, trosoppbyggende og inspirerende kveldssamlinger og etterlengtet tid med gode venner. Mange hadde ikke sett hverandre siden nedstengningen i mars 2020 og gjensynsgleden var derfor stor.

Flere tusen BUK-ungdommer har nå lagt en uforglemmelig sommercamp bak seg, der det forhåpentlig ble skapt minner for livet, og hvor de forhåpentlig også ble mer inspirert til å leve et personlig liv med Jesus.

2        Campens program

Programmet gjenspeilet de fire formålsdimensjonene i BUKs visjon og programelementene var kombinert slik at det ble god variasjon mellom aktiviteter, underholdning og inspirasjon til å leve som en kristen. Et av BUKs formål handler om å spre den kristne tro og lære blant ungdom over hele verden slik den er definert i Brunstad Christian Churchs (heretter BCC) trosgrunnlag og derfor er trosoppbyggelse grunnlaget i mange programelementer.

Videre bidrar programmet til å fremme trosfellesskap og erfaringsutveksling mellom ungdommer fra hele verden.

Særlig for sommercampens program var at noen programelementer på kveldene ble gjennomført av to omganger for å minimere smittespredning. Under vises to programoversikter, hvor den første var gjeldende for gul, grønn og hvit kohort, mens det siste var gjeldende for oransje, turkis og rosa kohort:

3        Sentralt organisert program

BUK sentralt utvikler konsept, program og innhold for hver camp.

Selve avviklingen av campene skjer i tett samarbeid med lokalforeningene, som på ulike måter bidrar med å utføre planene og realisere konseptene.

De lokalforeningene som ikke kunne reise til Norge under sommercampen, fulgte det overordnede programmet fra BUK sentralt, men sørget selv for fasiliteter, lokale aktiviteter, bevertning, og ikke minst oppfølgning av smittevernstiltak og anbefalinger omkring smittevern.

3.1       BUK Live

BUK Live er en kort morgensending som skal gi en hyggelig start på hver campdag. Selv om sendingene er korte, inneholder de som regel både litt trosoppbyggelse, noen morsomme innslag og informasjon om dagen.

3.1.1 BUK Live Østfold

Campens første BUK Live-sending foregikk utendørs på den helt nye festplassen som denne sommeren ble innviet på OCC. Sendingens programledere overrasket med å komme syngende inn på festplassen sittende på lasteplanet til en gullfarget «BUK wagon». Det var lokalforeningen fra Østfold som sto for sendingen denne morgenen og det hele startet med en kort film, der ungdommer fra Østfold fortalte om hvordan de opplever det å være medlem i BUK. Det som gikk igjen var å være med gode venner, spennende aktiviteter og god stemning.

På denne campdagens kveldsarrangement skulle bibelstudieprosjektet «Fra begynnelsen» avsluttes med en gripende temakveld. I denne forbindelse var morgensendingen en liten opptakt til kvelden som mange ungdommer hadde sett frem til i mange måneder.

Morgensendingen bød på enda et overraskende element, da ungdommene mottok en hyggelig sommerhilsen fra Norges daværende tros- og livssynsminister, Kjell Ingolf Ropstad. I sin hilsen sa han blant annet dette til BUK-ungdommene:

 • «Jeg håper at dere alle bruker tiden godt, til å prøve nye aktiviteter, til å bli kjent med nye mennesker, til å lære mer om troen, til å lære mer om Jesus, og at dere nyter uken.»

Og nettopp troen, fellesskapet, vennskapene og aktivitetene er det som er viktig når ungdommer samles i BUK. 

3.1.2 BUK Live Kamerun

Campens andre BUK Live ble sendt fra lokalforeningen i Kamerun. Her fikk ungdommene først et spennende innblikk i hvilke aktiviteter ungdommene i Kamerun kan velge mellom. I Kamerun er det eksempelvis både en dansegruppe, en sportsgruppe, en gruppe som lager kreative ting (DIY) og en gruppe som beskjeftiger seg med musikk. Etter filmen var det en kort samtale om å være tro og rettferdig i det små og de helt hverdagslige situasjoner.

Til slutt hadde lokalforeningene over hele Afrika laget en felles musikkvideo. Sangen het «Simunye» som betyr «We are one». Selv om lokalforeningene fra Afrika ikke kunne komme til campen i Norge, følte de fortsatt at de var en del av fellesskapet, hvilket sangen primært handlet om.

3.1.3 BUK Live Vestkysten i USA og Canada

Sendingen fra Vestkysten i USA og Canada ble sendt fra to ulike lokalforeninger og lokasjoner, nemlig Salem i USA og Vancouver i Canada. Sendingen bød på et bredt spekter av morsomme innslag, en spennende samtale mellom en bonde og noen ungdommer og en flott musikkvideo som handlet om hvor mye ungdommene på Vestkysten gleder seg til å kunne delta på campene i Norge igjen, etter halvannet år der pandemien har gjort det umulig for dem å reise dit.

I samtalen mellom bonden Sam og noen ungdommer, fortalte Sam levende om hvordan det i Bibelen ofte er dratt paralleller mellom det å ta de riktige valgene i livet og gård og gårdsliv. Det et menneske sår vil det også høste, som det står om i Bibelen i Galaterne kapittel 6, vers 7, forteller Sam.

BUK Live fra Vestkysten ble et spennende innblikk i noe av det ungdommene i disse to lokalforeningene i USA og Canada opplever i BUK-regi.

3.1.4 BUK Live Australia

Sommercampens siste morgensending ble intet mindre enn sendt fra den andre siden av jordkloden, nemlig fra lokalforeningen i Australia.

Gjennom en morsom film om den fiktive «Bush Interest Group» fikk campdeltakerne oppleve litt av den ville og spennende natur og kultur i Australia.

Etter en aldri så liten oppvarmningsdans fortsatte sendingen med en trosoppbyggende del om å velge å tro og huske på sitt himmelske kall.

Sendingen fra Australia ble en veldig fin start på campens nestsiste dag.

3.2       Aktiviteter

Deltakerne på OCC kunne velge mellom 14 spennende, ulike aktiviteter:

 • Volleyball 

Under sommercampen ble det arrangert volleyball-turnering for jenter, der deltakerne kunne melde seg på enten som et lag eller individuelt. Her fikk deltakerne oppleve masse spill, lagånd og god stemning.

 • Sportspakken

På denne aktiviteten fikk deltakerne være i bevegelse og delta i mange forskjellige sportsgrener.

Gjennom forskjellige poster og mix-turneringer kunne de lære flere idretter som innebandy, basket og friidrett og konkurrere med venner fra hele verden.

 • Klatring

Klatring var en spennende sportsaktivitet for de av deltakerne som likte utfordringer, mestringsglede og adrenalin. Både nybegynnere og erfarne kunne være med.

 • Vannpakken

For deltakerne med interesse for vann og action, så var aktiviteten «Vannpakken» midt i blinken.

På denne aktiviteten fikk deltakerne oppleve ulike former for vannsport i Oslofjorden. Aktivitetene var varierte med alt fra bading til vannscooter, og deltakerne rullerte på både oppgavene og opplevelsene.

 • Turpakken

Hvis du var klar for tur i den friske sommerluften kunne du velge turpakken som inneholdt aktiviteter og ekte turopplevelser i Norges vakre natur.

 • Musikk (instrumental)

På aktiviteten «Musikk» fikk deltakerne mulighet til å spille og «jamme» på instrumentet sitt sammen med andre musikkglade ungdommer.

 • Musikk (vokal)

På denne aktiviteten opplevde deltakerne dager full av musikk, sang og performance.

 • Musikk (ProBackMusic)

På “ProBackMusic”-aktiviteten fikk deltakerne mulighet til å lage musikk med sin PC. Det ble lagt til rette for at alle, både nybegynnere og erfarne, fikk oppleve noen morsomme og uforglemmelige campdager.

 • Foto

Dersom man akkurat hadde begynt med fotografering eller bare hadde interesse for faget, var man velkommen på fotoaktiviteten. Her fikk man lære alt det en trenger å vite for å utvikle kreativiteten og kompetansene sine. Deltakerne lærte blant annet om bruken av et kamera, å se motiver, linjer i bildet, fototeknikk, redigering, håndtering av menneskene du tar bilder av, -og mye mer.

 • Kreativ

På denne aktiviteten gjennomførte deltakerne noen spennende «inspo» prosjekter. Aktiviteten var sommerinspirert, gøy, fresh og masse god stemning.

 • Masterchef

På denne aktiviteten fikk deltakerne mulighet til å lære mer om kokkekunsten og ta i bruk sine ferdigheter i den avgjørende konkurransen om å bli en Brunstad Ungdomsklubbs Masterchef. 

 • Skating

På denne aktiviteten fikk deltakerne oppleve skating med gode venner på Oslofjords egne skatepark. Hva enten du brukte sparkesykkel eller skateboard kunne du være med. Aktiviteten var variert, og deltakerne fikk oppleve masse god stemning og konkurranser.

 • Fotball

Under sommercampen ble det også i år arrangert fotballturnering hvor deltakerne fikk oppleve spill, lagånd og masse fotball.

 • Beachvolleyball

Under sommercampen ble det også arrangert beachvolleyball – masse spill og god stemning i godt sommervær.

3.3       Åpning av campen

Stemningen i salen var til å ta og føle på, da den digitale klokken begynte å telle ned de siste 60 sekundene før campstart. Hendene til de 3000 forventningsfulle deltakere som var samlet fysisk på OCC klappet gradvis høyere og høyere og resulterte i stor jubel, da klokken endelig viste 00:00. Dette øyeblikket hadde mange ungdommer ventet på i månedsvis og ut ifra jubelen å bedømme ble forventningene i stor grad innfridd denne tirsdagskvelden.

Åpningen begynte med en kort film, der ungdommer fra hele verden med et enkelt ord beskrev hva camper er for dem. Fellesskap, et høydepunkt, samlede, betydningsfullt, givende, fest, samhold, fantastisk, viktig, høytid, genialt og god stemning er bare et lite utdrag av de ordene som ungdommene verden over beskrev campene med.

Etter filmen fikk ungdommene høre en inspirerende tale av forstander i BCC, Kåre J. Smith, om å stå urokkelig fast i troen uansett hvilke forhold livet måtte by på. Der får man al den kraft man trenger og litt etter litt vil man få helt fred i alle livets forhold.

3.4       Temakveld; Fra begynnelsen

Temakvelden på sommercampen ble punktumet for det bibelstudieprosjektet som BUK-ungdommene hadde vært engasjert med gjennom hele høsten og vinteren.

Ved blant annet å fordype seg i 40 personlige brever som grunnleggeren av BCC, Johan O. Smith, i sin tid skrev til broren sin Aksel Smith, lærte ungdommene gjennom prosjektet mer om hva kristendom i praksis egentlig betyr. I disse brevene gir Johan mange gode, tydelige råd om hva personlig kristendom og gudsfrykt betyr i praksis, for at broren Aksel skulle kunne komme til det samme kristenlivet som han selv var kommet til.

«Fra begynnelsen»-prosjektet bestod av flere temasendinger, en egen app der brevene ble gjort tilgjengelige på 16 ulike språk, i tillegg til biografier, filmer og annet innhold som skulle hjelpe ungdommene til å bli bedre kjent med brødrene Smith og BCCs begynnelse.

Temakvelden vekslet mellom en panelsamtale mellom programlederen Silje, Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen og flere oppbyggelige sanger og filmer rettet mot ungdom, som alt sammen skulle sette et verdig punktum for prosjektet og ikke minst oppmuntre ungdommene verden over til å velge et liv med Jesus.

3.5       Internasjonal ungdomssamling

Torsdag kveld var deltakerne samlet til den første fysiske ungdomssamling i storsalen på OCC siden nedtstengningen av Norge i mars 2020. Samlingen denne kvelden handlet om ikke å tenke at man er for ung, for Gud kan bruke nettopp deg; La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet, som det står i Bibelen i 1. Timoteus kapittel 4, vers 12.

I BCC er ordet på møtene alltid fritt, og mange ungdommer benyttet derfor anledningen til å gi sitt personlige vitnesbyrd denne kvelden.

3.6       Sommerkonsert fra festplassen

På festplassen ble det rigget opp til en stemningsfull sommerkonsert på fredagskvelden.

Konserten skulle egentlig ha vært kvelden før, men grunnet dårlig vær ble det i siste liten besluttet å bytte om på kveldsprogrammet på torsdag og fredag kveld, siden været var meldt fint og solrikt fredag kveld – en værutsikt som passet litt bedre på en sommerkonsert enn kraftig sensommerregn gjorde det. Denne beslutningen var litt av en snuoperasjon, ikke minst bemanningsmessig, men det viste seg å være al jobben verd da ungdommene på en flott sommerkveld kunne sitte sammen under åpen himmel og synge sanger sammen.

Litt ekstra stemning var det da alle 3000 deltakere klappet og sang med på framføringen av campsangen «Whatever it takes». Hashtaggen #whateverittakes ble særlig kjennetegnende for innsatsviljen for å gjennomføre årets Sommercamp i Norge, mens en pandemi fortsatt rådet mange steder i verden.

3.7       Campavslutning

Fem fullspekkede campdager hadde nådd sin ende og kun campavslutningen gjenstod. Campavslutningen begynte med en times samling i salen, hvor forstander i BCC, Kåre J, Smith, blant annet fortalte om, hvordan det var da han som ungdom omvendte seg. Han talte også om å begynne med det lille man forstår.

Ungdommer som hadde vært på camp for første gang fortalte i en film, hvordan de hadde opplevd det å være på camp – og ordene som gikk igjen var takknemmelighet, gøye opplevelser og gode venner.

Etter samlingen i salen satte deltakerne kursen ned mot strandområdet. Her ble de møtt av et syn litt utover det vanlige; hele strandsonen var dekket opp til piknik med hundredevis av lyslenker, tepper, goodie bags og ballonger. Deltakerne kunne heretter sette seg kohortvis og kose seg med pølser direkte fra de varme grillene, mens de spillet kort eller gjorde andre aktivitetsleker som lå i goodie bagene.

Kvelden og ikke minst sommercampen ble på magisk vis avsluttet med campsang og stjerneskudd.

4        Nøkkeltall og campstatistikk

4.1       Deltakerstatistikk

Antall påmeldte deltakere på sommercampen var 3000 i alderen fra 13 år og oppover. 

I tillegg til de 3000 som var samlet på OCC fulgte ytterligere 3000 medlemmer med online.

4.2       Deltakeravgift

Deltakerprisen dekker overnatting, mat, aktiviteter og programelementer, med andre ord «all inclusive».

Lokalforeningene faktureres med følgende pris per deltaker:

Pris O18NOK 8.400,-
Pris U18NOK 4.400,-
Online deltakelseNOK 900,-

Deltakere fra land med lav kjøpekraft får rabatt etter en vurdering av det enkeltes land kjøpekraft. En lang og kostbar reise tas i også i betraktning.

LandPrisjustering i %
Aruba, Australia, Israel, Singapore25%
Slovenia45%
Tsjekkia, Hellas, Italia, Kuwait, New Zealand, Sør Afrika, Spania50%
Estland, Polen55%
Argentina, Kroatia, Litauen, Russland65%
Romania75%
Bosnia og Herzegovina, Brasil, Brasil, Chile, Hong Kong, Peru Shanghai, Shenzen80%
Egypt, Makedonia, Serbia, Ukraina, De Forente Arabiske Emirater85%
Kongo, India, Indonesia, Malawi, Paraguay, Sri Lanka90%
Kamerun, Etiopia, Kenya, Moldova, Uganda, Zimbabwe95%

5        Frivillig innsats

Det å gjennomføre et så omfattende arrangement på en god og trygg måte for alle parter, mens en verdenspandemi fortsatt gjorde seg gjeldende, krevde naturligvis mye planlegging i forkant. Utover det ekstra engasjementet med å få Sommercampen til å bli en realitet, fulgte også alle arbeidstimer med forskjellige praktiske oppgaver som mat, rengjøring, teknisk og rigg før, under og etter campen. Disse skiftene ble hovedsakelig bemannet av frivillige som ønsket å hjelpe til med gjennomføring av campen.

5.1       Mentorarbeid

Et av BUKs formål er å fremme omsorgsarbeid, og her spiller mentorene en viktig rolle.

Med emneknaggen #whateverittakes som slagord har særlig de mange tusener av mentorer i Brunstad Ungdomsklubb vist både stor motivasjon og innsatsvilje det siste året. Og årets sommercamp ble bare mulig på grunn av nettopp engasjerte mentorer og frivillige, som i ordets rette forstand gjorde hva som helst for at det igjen skulle bli mulig å samles til camp.

Ved påmelding til camp velger deltakerne over 18 år om de ønsker å melde seg på som mentor eller deltaker. Melder de seg som mentor betyr dette at deres primære oppgave under campen er å ivareta en eller flere yngre deltakere og sørge for at de har det godt og trives. Oppgavene er alt fra at de får nok søvn, kommer til måltidene, husker å pakke med riktig utstyr og kommer på aktivitetene, til å være gode omsorgspersoner og eksempler for dem.

Mentorene deltar selv i aktivitetene og følger også hele programmet, men det ligger mye uegennyttig frivillig innsats i mentorarbeidet.