Søk
Close this search box.

2017


Generelt

Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en frivillig og uavhengig forening for ungdom fra 13 år. Vi har som formål å gi medlemmene mulighet til å drive ungdomsaktivitet ut fra sine ønsker og behov, bidra til å verne mot nedbrytende og belastede miljøer i samfunnet, og arbeide for helsefremmende tiltak for ungdom. For å oppnå disse målene samarbeider BUK med nærstående organisasjoner og andre virksomheter i Norge og andre land.

BUK skal gi medlemmer som ønsker å være aktive i barne- og ungdomsarbeid, opplæring i å ta ansvar, vise omsorg og bli gode ledere. Arbeidet i foreningen skal preges av frivillighet, fellesskap, likeverd og respekt. BUK deler verdigrunnlag med Brunstad Christian Church.

Ledelsen

Styret består av to kvinner og to menn, og ble gjenvalgt på årsmøtet 16.juli 2017.

Morten Kristoffersen, Vestby (styreleder)

June Olsen, Horten (styremedlem/daglig leder)

Tore Gjøsund, Ski (styremedlem)

Camilla Bekkevold, Tønsberg (Styremedlem)

Økonomi

Brunstad Ungdomsklubb har i 2017 hatt en økning aktivitetsnivået i forhold til antall medlemmer og lokale klubber. På grunn av denne økningen har også økonomien vært i vekst.

Årsregnskapet for 2017 viser følgende nøkkeltall:

Driftsinntekter             kr         4.220.843,-

Driftskostnader            kr         3.600.806,-

Driftsresultat                kr             620.037,-

Etter å ha tatt med finanspostene viser årsresultatet for 2017 et overskudd på kr 622.611,- som er overført til egenkapital ved årets slutt.

Forutsetninger for fortsatt drift

Med en solid økonomi mener styret at forutsetninger for fortsatt drift  av foreningen absolutt er tilstede.

Arbeidsmiljø

Foreningen hadde i 2017 én person ansatt i en 20 %-stilling. Foreningen har fokus både på HMS ved utførelsen av arbeidet, men også det psykiske arbeidsmiljøet. Det har i 2017 vært 0 dager med egenmelding og heller ingen sykemeldinger.

Likestilling

Styret i foreningen består av to kvinner og to menn. Personalpolitikken i foreningen er kjønnsnøytral på alle områder, og etter styrets oppfatning er likestillingen tilfredsstillende ivaretatt. Det er derfor ikke iverksatt eller planlagt konkrete tiltak på dette området.

Ytre miljø

Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø utover hva som er vanlig.

Medlemmer og aktivitet i foreningen

Ved utgangen av 2017 hadde BUK 2770 medlemmer totalt, hvor 1807 av disse var under 26 år. Med 71 lokallag per 31.12.2017, hadde foreningen en økning på 7 lokallag fra 2016.

Her ser vi et lite innblikk i den lokale aktiviteten 2017:

Påskecampen 2017


Påskecampen for ungdom over 13 år ble arrangert for tredje gang i 2017, og hadde over 3000 deltakere fra hele verden. Med en bredt spekter av ulike aktivitetstilbud på dagtid og felles temasamlinger på kveldstid har påskecampen virkelig blitt et høydepunkt for medlemmene. Noen av aktivitetene man kunne melde seg på var tegning, design, baking, data, paintball, dans, gokart, hesteridning, fotball, håndball og mye mer.

BUK er arrangør i samarbeid med Brunstad Christian Church og Xercize. Arrangementet har blitt en stor suksess som vi ønsker å gjenta neste år. 

 

Outdoor Challenge 2017

 «Outdoor Challenge» ble gjennomført i juli og august 2017. Dette er en utfordrende lagkonkurranse hvor både samarbeid, kunnskap, styrke og utholdenhet settes på prøve.

Målet i år var å bli «Brunstad’s Toughest» som også har vært årets slagord. De 55 deltakerlagene måtte kjempe seg igjennom flere ulike poster for å samle flest mulig poeng. Publikums engasjement gikk over all forventing, og tilskuere i alle aldere fulgte sine lag fra post til post med stor begeistring.


Oslo, 25. april 2018

Morten Kristoffersen
Styreleder

Camilla Bekkevold
Styremedlem

June Olsen
Styremedlem

Tore Gjøsund
Styremedlem