BUK

Minnerik sommercamp

BUK-ungdommer fra 34 ulike land var i slutt juli samlet på Oslofjord Convention Center (Oslofjord)

BUK er blitt en del av LNU

Brunstad Ungdomsklubb er 28. april tatt opp som medlemsorganisasjon i Landsrådet for Norges Barne- og