Høstcampen 2023 har nå blitt historie, og det var den siste høstcampen i BUKs historie. Fra 2024 vil høstcampen og romjulscampen nemlig slåes sammen til en firedagers nyttårscamp. Men først skal det handle om det som skjedde på Oslofjord Convention Center 27. – 29. oktober, da 3.600 ungdommer fra 19 land var samlet.

På BUK sine camper er det alltid mange spennende aktiviteter å velge mellom, og denne gangen kunne deltagerne velge mellom 18 ulike aktiviteter innen blant annet sport, design, musikk, media og outdoor. Men det som virkelig binder ungdommene sammen er den felles kristne tro og lære. Derfor er temakvelden på hver camp noe, som mange av deltagerne ser ekstra frem til.

På temakvelden denne campen ble høstens bibelstudieprosjekt «Vær et forbilde» avsluttet.

Et bibelstudieprosjekt er et prosjekt med et bibelsk tema, og i BUK engasjerer ungdommene seg to ganger årlig i et bibelstudieprosjekt. Tidligere har BUK-ungdommene vært engasjert i prosjekter som omhandlet Hebreerbrevet og Jesu bergpreken.

Vær et forbilde-prosjektet

Bibelstudieprosjektet «Vær et forbilde» ble lansert i begynnelsen av september, og har bestått av åtte ukers daglige podkastepisoder med trosinspirerende innhold og fortellinger, samt to temasendinger fra livestudio som ble sendt fra lokalforeninger i henholdsvis Norge og USA. Her har ungdommene fått opplæring i hva det vil si å være et godt forbilde, eller en god mentor, som er ordet vi bruker i mer daglig tale. Gjennom podkasten og temasendingene har flere både unge og eldre fortalt om deres erfaringer og forståelse av, hva som gjør en mentor til et godt forbilde. Prosjektet inneholdt også innholdsrike dramafortellinger inspirert av sanne historier fra ulike BUK-grupper rundt temaet å være en god mentor.

Livsendrende å bli inkludert

Under temakvelden fant en interessant panelsamtale sted, hvor to av gjestene, Mette og Knut Egil, fortalte om hvordan mentorer tett på dem hadde en livsendrende innvirkning på dem. Inkludering var nøkkelen, og de beskrev hvordan de fant sin plass takket være gode mentorer.

Mette i panelsamtalen under lørdagens temakveld

Mette (40), som alltid har vært veldig kreativ, beskrev ikke seg selv som det mange kanskje så på som en typisk kristen jente, og slet derfor både med å finne sin plass og tro på at hun passet inn. Men ordene «Mette, det er bruk for sånne som deg» fra en ungdomsleder og mentor som hun kjente godt, hadde stor innvirkning på henne og ble mer eller mindre starten på et vendepunkt i livet hennes. I dag bruker hun blant annet sine kreative evner til å være med å utvikle bibelspillet Gate Zero.

Les mer om Gate Zero på hjemmesiden deres

Med engasjement og humor delte også forstander i BCC, Kåre Smith, og Bernt Aksel Larsen deres personlige opplevelser med gode mentorer fra deres ungdomstid, som har hatt stor betydning for livene deres. Begge fremhevet viktigheten av å være naturlig rundt ungdommene, og at man ofte kommer langt med å kombinere de gode, dype samtalene med litt lek og god mat.

3.600 ungdommer samlet i plenumsalen til temakveld

Solosang under temakvelden

Glimt fra panelsamtalen med Knut Egil og Mette under temakvelden

Publikum kunne delta interaktivt i samtalen rundt en problemstilling

Engasjerte ungdommer under den interaktive del av temakvelden

Du kan lese mer om mentorene og den enorme betydningen de har for vårt arbeid i artikkelen fra Høstcampen 2022: Hvordan kan vi takke dere nok?