Fire ganger årlig arrangerer Brunstad Ungdomsklubb (BUK) internasjonale, kristne ungdomscamper i Sandefjord i Norge. Flere tusen ungdommer fra inn- og utland møtes her med trosfeller som deler den samme kristne troen som dem selv.

På høstcampen fikk deltakerne oppleve inspirerende kristent innhold gjennom fire ulike programelementer; selve åpningen av campen, en temakveld, en takkefest til mentorene og et avsluttende ungdomsmøte. Rammene for campen og campprogrammet er bygget opp slik at det alt sammen bidrar til å fremme visjonen for hver enkelt camp, samtidig som det understøtter en av de fire formålsdimensjonene som BUK er bygget opp omkring.

De fire formålsdimensjonene; åndelig fysisk-, personlig- og sosial utvikling kan du lese mye mer om på nettsiden vår.

Sang under temakvelden andre campkveld
Temakvelden med tema: «Vær handlekraftig – levende for Gud» ble gjennomført i et engasjerende gameshow format

Gjennomført ved frivillig arbeidskraft

Året 2022 har et særlig fokus på frivilligheten. Dette året skal det nemlig kastes lys over den viktige innsatsen som legges ned i frivillige organisasjoner over hele Norge. Og nettopp frivillighet er en svært viktig bærebjelke i vår ungdomsklubb, hvor flere tusen ungdommer engasjeres både lokalt og gjennom ungdomscampene.

Og nettopp de internasjonale campene med flere tusen deltakere krever selvsagt mye planlegging, og ikke minst mye arbeidskraft. Mye av denne arbeidskraften ytes hovedsakelig av frivillige som ønsker å bidra på den ene eller den andre måten. Dette kan være foreldre, besteforeldre eller andre som bare ønsker å hjelpe til der det er behov. På høstcampen som nå ligger bak oss ble det på to dager jobbet intet mindre enn 4 000 frivillige timer, fordelt på 940 skift. Men en helt særlig, og helt uunnværlig gruppe blant de frivillige er mentorene.

Mentorene – de gode forbildene

Mentorene er unge voksne som ukentlig bruker mange timer av fritiden sin på å være gode støttespillere for de yngre ungdommene rundt omkring i lokalforeningene sine. De har alltid vært uunnværlige for å kunne opprettholde et godt tilbud til ungdommene i BUK, men særlig under koronapandemien ble det for alvor tydelig hvor viktige de faktisk er. På høstcampen skulle de, uten deres viten, takkes for den enorme innsatsen de har gjort, og gjør på daglig basis.

Du kan lese mer om arbeidet mentorene gjør her: Et godt sted å høre til

I programplanen var denne overraskelsen kamuflert under punktet «Highlight». Det mentorene ikke visste, var at dette highlightet faktisk var en takkefest for dem som BUK Grenland, med hjelp fra mange ungdommer under 18 år (U18), hadde planlagt.

En U18-stemme fra høyttalerne i taket avslørte etter flere minutters venting med spenningsmusikk og mystisk lyssetting, overraskelsen med ordene: «Kjære mentorer, dette er en takk for alt dere gjør for oss». Videre kom mange smilende U18-ansikter til syne på storskjermen, som innledet med en “takk” på hvert sitt morsmål.

En mentor kan ved sitt liv lede andre til et liv med Gud

Etter filmen uttrykte også forstander i BCC, Kåre J. Smith, sin store takknemlighet for mentorene.

Han tok frem om den gode hyrde, som det står skrevet om i Johannesevangeliet. Det var Jesus som innførte denne ordenen ved å være den første gode hyrde, som satte livet sitt til for andre. Den gode hyrde er en person som er til velsignelse, en som kan lede andre til Gud, nettopp sånn som mentorene gjør det ved å være gode forbilder og ved å velsigne ungdommene rundt dem. At dette er av stor betydning ga mange U18 også selv uttrykk for, i filmen «Rett fra hjertet» hvor de kom med eksempel etter eksempel på den godhet de hver især har blitt vist. De fortalte hva det helt konkret har betydd for dem å ha gode mentorer rundt seg. Mange av dem nevnte også at de selv vil være slike gode forbilder og mentorer når de blir eldre.

Takkefesten ble avsluttet med en rørende takkesang skrevet for anledningen, fremført av flere hundre takknemlige ungdommer.

Ungdommer med takkesang til mentorene

Du kan lese mer om mentorarbeidet i BCC på bcc.no: Ungdommer trenger forbilder