I helgen myldret det igjen med tusenvis av ungdommer på Oslofjord Convention Center. Disse var samlet til Brunstad Ungdomsklubb sin Høstcamp 2021.

3700 ungdommer var samlet i Norge, mens de lokalforeningene som ikke kunne reise til Norge fulgte med online.

Under åpningsfesten på campen fredag kveld ble det lest fra Lukasevangeliet, hvor det blant annet står om det Jesus sa i en lignelse: «Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?».

Hadde du sett utover storsalen på dette tidspunktet ville du sett et litt uvanlig syn; tusenvis av ungdommer, en fredags kveld, sitte lyttende og interesserte til budskapet om å kjempe for å bevare troen sin. Lyttende til budskapet om å leve et liv for Jesus.

Hvorfor samles vi til kristne ungdomscamper?

Når man er ung er det helt naturlig mange ting som frister å teste ut – for eksempel ulike former for rusmidler. Mange mener at dette er en del av det å finne ut av hvem man er. Men i Brunstad Ungdomsklubb (BUK) har vi blant annet et formål om å lære ungdom respekt for egen og andres kropp og helse, og verne dem mot misbruk og annen avhengighet.

De fire formålsdimensjonene åndelig-, fysisk-, personlig- og sosial utvikling står helt sentralt i tilbudet til de unge, og ungdomscampene som arrangeres fire ganger i året er en stor del av dette arbeidet. Derfor inneholder programmet på campene alltid elementer fra alle de fire formålsdimensjonene. På Høstcampen fikk deltakerne oppleve inspirerende kristent innhold gjennom tre ulike samlinger, hvor fokus var på åndelig utvikling. På dagtid kunne deltakerne velge mellom 19 ulike aktiviteter.

Se mer om tilbudet på høstcampen her.

Betydningen av å ha et sted og samles 

Som på alle andre camper hadde også høstcampen et eget tema.

Denne gangen var tema for campen det å ha et sted og samles med andre med samme tro som en selv. På Brunstad, stedet hvor Brunstad Christian Church (BCC) har hatt sine stevner siden 1956, har også mange av campdeltakerne kommet siden de var helt små. Stedet har derfor en helt spesiell betydning for mange av dem.

Ulike deltakere fortalte igjennom flere filminnslag at på dette stedet fikk de tro og svar. Her hørte de Guds ord, her tok de viktige beslutninger og her omvendte de seg til et liv med Jesus.

Du kan lese mer om blant annet den spennende temakvelden, som var et samarbeid mellom BUK og BCC, på bcc.no: Ungdommens høstcamp overgikk alle mine forventninger.

Se mange fine bilder fra aktivitetene under campen her:

De gode forbildene

En viktig gruppe i BUK er «mentorene».

De mange tusen frivillige mentorer i BUK verden over er helt essensielle for at vi kan lykkes med vår visjon og ikke minst gjennomføre campene.

Hver eneste uke bruker de uegennyttig timevis på omsorgsarbeid og aktivitetstilbud for de yngre ungdommene, for at ungdommene kan bruke både evnene sine og tiden og energien sin til noe godt. Under campene sørger mentorene blant annet også for at de yngre ungdommene skal få trygge og positive campopplevelser. Gjennom mentorene knyttes altså gode vennskapsbånd på tvers av aldre og interesser – noe som har vært medvirkende til å skape et sterkt fellesskap og samhold ikke bare rundt om i lokalforeningene, men også på campene. Dette understøttes også av resultatene fra BUKs medlemsundersøkelse fra 2021 der rundt 95% av medlemmene svarte at de opplever bra eller svært bra fellesskap både på campene og i lokalforeningene sine.

Årets siste camp står for døren

Høstcampen ble også denne gangen en fantastisk opplevelse hvor mange fikk se betydningen av å ha et sted å møtes med venner og trosfeller fra hele verden. Romjulscampen 2021 er neste camp på programmet og for de mange unge som er tilbake i hverdagen igjen kan vi kan allerede nå love at den er verdt å glede seg litt ekstra til.