Microsofts mest brukte lisenser gis bort «gratis» til frivillige organisasjoner. Gjennom TechSoup får frivillige foreninger tilgang til moderne IT-verktøy til svært lav kostnad. Kriteriet for å kunne motta gaven er at aktivitetsklubben er registrert i Frivillighetsregisteret.

Alle aktivitetsklubber som oppfyller kriteriet over, vil kunne motta opp til 50 lisenser hver. Et lokallag som er registrert i Frivillighetsregisteret, vil kunne motta programpakker uavhengig av om Aktivitetsklubben sentralt har fått programvare. For å kunne skaffe lisenser må aktivitetsklubben registreres hos www.techsoup.no 


Techsoup tar en administrasjonsavgift for hvert bestilte produkt. Avgiften dekker Frivillighet Norges kostnader med å drive virksomheten.  Avgiften varierer, men aktivitetsklubbene kan spare 96-98% av programvarens normalpris. Det gjør at programvarekjøp (f.eks.Office 2013 Professional Plus) tilbys for et engangsbeløp på kr 192 som inkluderer 2 års vedlikehold. Produktene omfatter både Mac- og Windows-plattformene. Se også Spørsmål og svar www.techsoup.no/qna.
 

Microsoft-produkter:

 • Du kan søke om opptil 10 av over 70 tilgjengelige tittelgrupper fra Microsoft.
 • Du kan søke om opptil 50 lisenser per tittelgruppe fra Microsoft.
 • Du kan søke om opptil 5 serverprodukter uavhengig av tittelgruppe.
 • Det finnes ingen grense for hvor mange ganger du kan søke om donasjoner innenfor hver toårssyklus.

Merk! Reglene ovenfor gjelder innenfor hver toårssyklus. Kvoten tilbakestilles når en ny toårssyklus begynner. En totaloversikt over produkter finner du her www.techsoup.no/product. 
 

Vi nevner følgende interessante områder og produkter:

 • Kontor og produktivitet-produkter som Office 2013 (Access, Excel, InfoPath, Lync, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, SkyDrive Pro og Word)
 • Operativsystemene Windows 7 og 8.1
   

For data-avdelingen er følgende produkter også av interesse:

 • Programmering og webutvikling: VisualStudio
 • Server-system: Exchange, System Center, Project, SharePoint, Vision, Lync, Dynamic CRM, SQL, Core Device CAL, BizTalk, Windows
 • BitDefender
   

Registrering

Før en aktivitetsklubb går i gang med å bestille, bør man avklare hvilke produkter man trenger lokalt og hvordan dette inngår i annen software-konfigurasjon for foreningene på stedet.

Sørg først for å være registrert i Frivillighetsregisteret!

Ved registrering foreslår vi at aktivitetsklubber registreres som Fritidsklubb under Ungdomsaktiviteter.

Husk å benytte ulike brukernavn og epost-adresser. De fleste har fått egen hjemmeside som kan oppgis. Vi er ikke-ekskluderende, ikke-diskriminerende og oppfyller etter vår mening alle kvalifiseringskrav. Oppgi ikke for få og heller ikke unaturlig mange datamaskiner for et lokallag.

 • Registrer deg på TechSoup Norge her.
 • Les mer om Office 365 for frivillige organisasjoner her.
 • Office 365 E1 kan kombineres med Office-lisenser som frivillige organisasjoner kan bestille gjennom TechSoup her.

Vi mener dette kan bidra til reduserte kostnader for foreningene i framtiden. Lykke til!