Vi sendte ut en mail før sommeren om en påminnelse om frist for å søke om Frifond organisjasjon. Vi har ikke fått den responsen vi ønsker, og setter dermed en siste frist til 25.august. Vi minner også om at nye foreninger kan søke om oppstartsmidler. 

De foreningene som ikke har levert årsrapporten for 2014 vil heller ikke motta tilskudd.