Landsmøte for Brunstad Ungdomsklubb ble holdt den 15.juli. Her møtte 1-2 representanter fra hvert av våre lokallag, som tilsammen utgjorde 15 representanter. På agendaen sto årsmelding og regnskap for 2014, budsjett for 2015 og generell informasjon til lokallagene.

Det ble foreslått at styret skulle bli gjenvalgt og sitte frem til neste ordinære landsmøte. Dette ble enstemmig vedtatt.

Styret:
Morten Kristoffersen (Styreleder)
June Olsen (Styremedlem)
Simen Lindberg (Styremedlem)
Camilla Bekkevold (Styremedlem)

Årsmelding 2014