Den 16.juli samlet vi oss sammen med medlemsrepresentanter fra våre lokallag til årets landsmøte.

Årsmelding, regnskap, budsjett og valg av styre sto på agendaen. I tillegg fikk vi en demonstrasjon av vårt nye medlemssystem som vi snart skal ta i bruk – til stor glede for de lokale styrelederne. 

Vi takker for denne gang, og ønsker alle våre fantastiske ungdomsklubber lykke til med høstens oppstart!

Årsmelding 2017