Lokalforeninger verden over deltok lørdag 11. juni i denne sesongens siste internasjonale BUK dugnadsdag.

Fire ganger i året dedikerer vi i BUK en hel lørdag til frivillig arbeid. Ungdommene i lokalforeningene går sammen for å ha det gøy og for å skaffe midler til å kunne dra på camper sammen.

Les også: En lørdag i frivillighetens tegn

Frivillighet er en av bærebjelkene i Brunstad Ungdomsklubb. Mye av arbeidet og aktivitetene som gjøres ville vært helt umulig å gjennomføre uten den frivillige innsatsen fra særlig mentorene i de ulike lokalforeningene. Også denne lørdagen hadde mentorene jobbet mange timer i forkant med planlegging av jobbene og den påfølgende sommerfest.

Glimt fra BUK Tønsberg og Horten sin felles sommerfest  
Festlig stemning utover kvelden til BUK Sandefjord sin sommerfest

Sesongens siste dugnadsdag

Først jobbet lokalforeningene noen timers dugnad sammen, og deretter stod programmet på lokal sommerfest og livesending fra Norge med blant annet spennende informasjon om Sommercampen som venter i juli.

Herunder kan du se et lite utvalg av bildene vi mottok fra lokalforeningene rundt om i verden i forbindelse med dugnadsdagen:

Ungdommer fra BUK Hamar, Norge
En fornøyd ungdom på dugnad fra BUK Linnenbach i Tyskland
Ungdommer fra BUK Molde i Norge (tv) og BUK Dürrmenz i Tyskland (th)
Ungdommer fra BUK Ozornoe i Ukraina var også med
Ungdommer fra BUK Drammen (tv) og BUK Grenland (th), Norge
Klargjøring til sommerfest i BUK Didcot, England (tv), og tre glade ungdommer fra BUK Mexico (th)