Brunstad Ungdomsklubb er 28. april tatt opp som medlemsorganisasjon i Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU).

Sammen om å fremme ungdomsfrivilligheten

Vi er glade for at BUK nå er blitt en del av LNU, og ser fram til videre samarbeid for å realisere våre felles interesser rundt barne- og ungdomsfrivilligheten i Norge.

Ideelt og frivillig arbeid er en del av DNA’et i BUK, og vi tror på den samfunnsnytten det er at ungdom engasjerer seg for saker som betyr noe både for dem selv og andre.

Du kan lese mer om LNU og alle 102 medlemsorganisasjoner på deres side her.