I disse dager rigges det til over 700 sitteplasser på Oslofjord Arena i Stokke. De ekstra gode bordplassene skal brukes til gamingutstyr. Om få dager fylles arenaen opp med tusenvis av kristen ungdom til høstcamp. Denne gangen satses det stort på aktiviteten E-sport, hvorfor?

Det er altså over 700 ungdom som snart skal pakke sammen datamaskiner og konsoller for å reise til årets høstcamp, og delta på aktiviteten E-sport. Her er det planlagt turneringer i storspill som Fortnite, League of Legends, Rocket League og FIFA. Det skal spilles gruppespill, sluttspill og finaler på storskjerm i alle spillene.

Men hvorfor legger en kristen forening ned så mye energi i å arrangere noe slikt?

BUK ønsker å skape et miljø hvor BCC ungdom fra hele verden trives og kan utvikle seg personlig, sosialt, mentalt og åndelig. I 2019 estimeres det at E-sport har nådd et publikum på 454 millioner mennesker, og ungdom dominerer sporten. Det er da selvfølgelig at en stor andel av BCC ungdom også interesserer seg for dette.

For mye gaming?

For noen kan det kanskje dukke opp spørsmål om man kan spille dataspill og samtidig være en aktiv kristen. Og det finnes nok av forskningsrapporter der ute som peker på utfordringene med E-sport. Utfordringer som mental helse og avhengighet dukker stadig opp.

Men isteden for å stå handlingslammet og være redd for all risiko, drar vi E-sport ut i det åpne rom og skaper engasjement rundt interessen. Hvis vi ikke engasjerer oss, risikerer vi som mentorer og ledere at store deler av de unges hverdag blir fremmed for oss.

Og ja, det er gode elementer i E-sport. Mange spill krever de samme ferdighetene som andre «tradisjonelle» sporter – slik som lagarbeid, kommunikasjon og konkurranseånd. Vi vil få med de gode elementene, men allikevel beskytte mot det negative. Det jobbes med bevisstgjøring rundt dette, og mentorene får opplæring i starten av campen. Slik forsøker vi i BUK å bygge rammer hvor ungdommen kan drive med det de har lyst til, i et trygt og godt miljø der de lærer sunne holdninger. Et miljø hvor det kristne budskapet står sentralt. Et sted hvor fokuset ikke ligger på å prestere, men å oppleve noe sammen med venner som har samme verdier som en selv. Et sted hvor eldre mentorer er tilstede og støtter opp om og hjelper de yngre, og har fokus på at interessen styres i en god retning. På den måten bygger vi en arena hvor det er fokus på den enkelte ungdoms personlige, sosiale, åndelige og mentale utvikling.

Trygge rammer, i et kristent miljø

Vi vil lage rammer for aktivitetene som er så gode, at de kan måle seg med andre store arrangementer ellers i verden. Det skal føles som å komme til et stort E-sport event, men med et annet tilleggs-innhold. Et innhold hvor du på dagtid konkurrerer sammen med dine beste venner i favorittspillet ditt, og på kveldstid blir oppmuntret til å leve et aktivt kristenliv i etterfølgelse av Jesus.

På høstcampen har vi en mulighet til å nå ungdom der de er, uansett hvilke fritidsinteresser de har. Vi gleder oss til høstcampen i Brunstad Ungdomsklubb.