Fredag 5.juni innvilget Lotteri- og stiftelsestilsynet Brunstad Ungdomsklubb (BUK) sin søknad om kompensasjon for tapte inntekter for Påskecampen som var planlagt 4.-9. april med over 4000 deltakere.

Tre uker før BUKs internasjonale ungdomscamp skulle avvikles, innførte norske myndigheter tiltak for å begrense spredningen av covid-19 viruset. BUK måtte avlyse Påskecampen og kreditere deltakeravgiften i sin helhet. Påskecampen er BUKs største arrangement med nesten 27 millioner i budsjetterte inntekter, og den finansierer også deler av organisasjonens virksomhet.

Årets påskecamp hadde over 4000 påmeldte deltakere fra hele verden, og skulle starte lørdag 4. april. I fem dager var det planlagt trosopplæring, et variert aktivitetstilbud, fellesskap og opplevelser. Arrangementskonseptet er en totalpakke som inkluderer overnatting, helpensjon, deltakelse i aktiviteter og kveldsarrangementer.

Kort tid etter myndighetenes koronatiltak kom kulturdepartementet med en kompensasjonsordning for planlagte arrangementer i perioden 5. mars til 30. april 2020. BUK fulgte oppfordringen om å søke om kompensasjon for tapte inntekter i forbindelse med avlysningen av påskecampen. Fredag 5. juni 2020 fikk BUK innvilget kompensasjon på 4 925 477 kroner fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet.

– Vi setter pris på at det norske samfunnet anerkjenner foreningslivet og den frivillige innsatsen som er lagt ned for å planlegge campen, sier Peter Tischhauser, leder for Brunstad Ungdomsklubb.

– Som andre frivillige foreninger er vi avhengig av overskudd fra arrangementer. Med kompensasjonsordningen kan vi dekke våre driftskostnader og videreutvikle camper og konsepter for å fremme den kristne tro og lære blant ungdom, slik det var planlagt før korona.

Om Brunstad Ungdomsklubb:

Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en ideell, allmennyttig og selvstendig organisasjon for ungdommer i Norge fra 13 år og oppover. BUK deler trosgrunnlag og samarbeider tett med Brunstad Christian Church.

BUKs formål er å fremme den kristne tro og lære blant ungdom over hele verden. Formålet skal fremmes ved forkynnelse, omsorgsarbeid og helsefremmende aktiviteter, med fokus på ungdommenes åndelige, fysiske, personlige og sosiale utvikling.

BUK inviterer sine medlemmer og tilknyttede organisasjoner i utlandet til fire ungdomscamper hvert år. I gjennomsnitt deltar rundt 4000 ungdommer fra hele verden på disse arrangementene som gjennomføres på Oslofjord Convention Center i Vestfold og Telemark.