Lørdag 4. september var tiden endelig kommet for sesongens første internasjonale dugnadsdag.

Denne reportasjen kommer fra en av våre to lokalforeninger i Danmark, nemlig Holstebro.

Ungdommene samlet seg allerede på fredagskvelden for å varme opp til den internasjonale dugnadsdagen på lørdagen. 

På selve dugnadsdagen jobbet BUK Holstebro med mange småprosjekter. Noen ungdommer jobbet på menighetsstedet for å gjøre det fint på utearealene og de grønne områdene, mens andre gjorde ulike typer rengjøring, opprydding og malerjobber i nærområdet. Men viktigst av alt; det var god stemning og trivsel hele dagen! 

Dugnadsdagen var spredd på mange lokasjoner, så bilder fra alle stedene ble delt på en felles Telegramgruppe slik at alle kunne følge med og holde seg oppdatert.

To av ungdommene som var med på dugnadsdagen var Thilde og Anders. Thilde var med på laget som ordnet utearealene på menighetsstedet, for å gjøre klart til neste sesong. 

Thilde (17):

– Dugnad for meg betyr alltid god stemning og høyt humør, og når man er sammen med sine beste venner er det null stress å jobbe frivillig. Over tid har jeg oppdaget at jeg faktisk har lært ganske mye gjennom slike dugnader og det jeg synes det er kjempebra at man både får en verdi ut av det selv, og at man samtidig er med å bidra til felleskapet, sier Thilde.

(Thilde, til høyre i bildet)

Anders (17)

– Jeg liker dugnad fordi man er sammen med venner og tjener penger til at man kan komme med på BUK-campene. Og så liker jeg også maten på dugnadene, sier en smilende Anders.

På kvelden var lokalforeningen på grunn av Korona-restriksjonene delt inn i mindre grupper, der de så en kveldssending som ble direktesendt fra Victory i USA, hvor ulike amerikanske og kanadiske lokalforeninger var samlet. Sendingen ble sendt til alle lokalforeningene over hele verden. 

Lørdag 4. september blev en fin dag i frivillighetens tegn for mange av BUK sine lokalforeninger verden over.