Fredag den 25. oktober var representanter fra norske stedsledd av Brunstad Ungdomsklubb invitert til landsmøte for 2019.

Et par timer før årets BUK Høstcamp skulle åpne, samlet representantene seg i storsalen på Brunstad. Styreleder Morten Kristoffersen, som ledet møte, ønsket velkommen og takket for det gode samarbeidet i 2018 og 2019. Deretter ble Simen Andresen fra Grenland og Martin Leth fra Hamar valgt til å signere protokollen.

Morten tok en ryddig og oversiktlig gjennomgang av årsregnskap for 2018, årsmeldingen for 2018 og budsjett for 2019. Etter gjennomgangen ble punktene godkjent av representantene. Driftskostnadene hadde økt på grunn av større arrangementer og camper det siste året. BUK legger opp til et overskudd på ca. 600.000 NOK. På grunn av betraktelig økning i omsetningen ble det ønskelig med en ny revisor. Tilbudet fra Ernst and Young ble presentert og vedtatt.

Morten informerte videre om at Peter Tischhauser styrer administrasjonen. Han foreslo at styret skulle bli gjenvalgt og sitte frem til neste ordinære landsmøte. Dette ble enstemmig vedtatt.

Styret:
Morten Kristoffersen (Styreleder)
Camilla Christensen (Styremedlem)
Tore Gjøsund (Styremedlem)
June Olsen (Styremedlem)

Styrelder Morten Kristoffersen ønsker velkommen
Representanter fra de 20 stedsledd følger interessert med