Vi har fått tilskudd fra Frifond Organisasjon og vi holder nå på med på med søknadsprossessen og fordelingen av tilskuddet.