I midten av mars 2020 sto det klart at pandemien var et faktum, og lokalforeninger verden over bestemte seg i den forbindelse å støtte BUK med et tilskudd. Dette skulle øremerkes prosjekter som ville komme BUK-medlemmer til gode.

Les mer om dette her: http://buk.no/vare-planer-i-en-spesiell-tid/

En av prosjektene BUK har støttet med midler heter Bible X. Bible X er en avdeling i BCC media og har som hovedfokus å utvikle et 3D-univers som gjennom spill og læring skal formidle det kristne budskap på engasjerende måte.

Les mer om Bible X her: http://buk.no/hva-er-bible-x/

I pinsen var prototypen til dette universet klart. Og BUK-medlemmer fra BUK Grenland og BUK Ottawa fikk teste prototypen. Se hvordan det gikk her: