Siden nyttår har ungdom over hele verden samlet seg i bibelgrupper, lest og studert bibeltekstene i Hebreerbrevet. Hva skapte dette engasjementet?
Les artikkelen på bcc.no: