Helsedirektoratet har vedtatt forbud mot/stenging av blant annet kulturarrangementer og organisert idrettsaktivitet.

Dette omfatter virksomheten i Brunstad Ungdomsklubb.
Vi ber alle klubbene å følge myndighetenes vedtak og anbefalinger.

Vi understreke at alle må følge råd og regler fra myndighetene for å hindre spredning av viruset. Å avlyse, utsette eller finne nye eller andre måter å gjennomføre aktiviteter på, bidrar i dugnaden for å hindre spredning av smitte

Med vennlig hilsen
Brunstad Ungdomsklubb