Det er nå kun få uker igjen til Online Sommercamp 2021. Vi har nå over et års erfaring med å lage camper tilpasset Covid-19-situasjonen. Derfor er vi bedre rustet enn noen gang for campen som kommer. Det blir mer og mer klart at mange vil kunne samles. Men dessverre ikke alle.

Naturligvis hadde vi håpet at alle lokalforeningene og de utenlandske foreningene skulle komme, men restriksjoner og verdenssituasjonen forhindrer dette. Det setter likevel ingen stopper for planene. Campen består av fem dager fullspekket med program og BUK ungdommer kan blant annet se fram til:

  • Live-sendinger fra Afrika, Amerikas vestkyst, Australia og Norge
  • Aktivitetsdager med bredt aktivitetstilbud
  • Trosoppbyggelse
  • Universal BUK Games – «Hvilket lag har mest BUK-spirit»
  • Grillfest
  • Sommerkonsert

Campen vil altså fungere slik som campene så langt har gjort i 2020 og 2021. Ungdommene vil samles i så store grupper som lokale restriksjoner tillater og knyttes sammen gjennom et felles program. Vi er veldig optimistiske og tror at dette kommer til å bli en uforglemmelig camp.

Bruk av teknologi

Under pandemien har BUK valgt å bruke teknologi på en virkningsfull måte. Vi har laget interaktive sendinger, dataspill, og et digitalt rebusløp for å nevne noe. Vi så tidlig at dette hadde en veldig verdifull effekt. Disse elementene gjorde at vi kunne være «sammen» uten å være samlet fysisk.

Nå som samfunnet gradvis åpnes opp igjen, kommer vi ikke til å legge teknologien på hylla. Snarere tvert imot. Teknologiske virkemidler er viktige for å heve nivået på tilbudet både i trosoppbyggelse og andre elementer på campene våre.

Lokale ildsjeler

Hva skulle BUK gjort uten ildsjelene våre? Eller mentorer som vi kaller dem. I tiden som vi ikke har kunnet arrangere camper på Oslofjord Convention Center, har ansvaret for å levere gode campopplevelser i stor grad falt på ildsjeler rundt om i lokalforeningene. Arbeidsinnsatsen mange mentorer har lagt ned er ikke liten, og kvaliteten har vært høy. Lokalt har det vært planlagt brede aktivitetstilbud, laget fantastisk mat, og pyntet campområder til fest.

La sommercampen komme!

Vi gleder oss til vi kan samle alle våre lokalforeninger fra alle verdenshjørner til camp igjen. Men i mellomtiden vil Sommercampen samle oss i form av onlinesendinger og innslag fra mange ulike land. Og forhåpentligvis vil denne sommercampen være den siste hybride sommercampen vi arrangerer.