6800 ungdommer over hele verden i gang med sommerens største happening for dem; nemlig «BUK Online Sommercamp»! På grunn av COVID-19, ble det planlagte fellesarrangementet avlyst, og det er lagt opp til at lokalforeningene i Norge og tilknyttede foreninger fra 35 land arrangerer en lokal camp – hver på sitt sted. De får god drahjelp fra BUK sentralt som har lagt opp til felles TV-sendinger som inneholder trosopplæring og forkynnelse med et internasjonalt tilsnitt. Flere av sendingene sendes fra kontinentet, fra USA, Tyskland og Afrika. 

Rekordstor deltakelse fra Afrika

Campens siste dag startet med live sending fra studio i Afrika. Aldri før har så mange ungdommer fra Afrika hatt mulighet for å være med på camp. Hele 600 ungdommer fra flere land i Afrika deltar på campen. De var representert med innslag, sang og musikk i sendingen, og skapte en fantastisk energi som nådde ut til resten av verden. Det viktigste innslaget var en samtale i studio om rasisme og diskriminering og årsaken til dette.

Se hele TV sendingen fra Afrika her:

https://vimeo.com/user70598991/review/442020784/9596e5e031

Offisielt besøk

Samtidig, over 11 000 km lenger vekk, hadde BUK Sørlandet gleden av å få stortingsrepresentant for KrF, Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius, på besøk på sitt lokale arrangement. Hun fikk anledning til å hilse på de glade ungdommene, og fikk se TV-sendingen fra Afrika som gjorde inntrykk på henne. Les om hennes opplevelse her: 

Som politiker med ansvar for tros-og livssyn er det veldig verdifullt å bli invitert rundt til ulike menigheter og…

Publisert av Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius Mandag 27. juli 2020