Hilsen fra BUK

Det har vært et spennende år i Brunstad Ungdomsklubb (BUK) med en betydelig økning i organisasjonens virksomhet. Året startet med ekstraordinært årsmøte hvor justeringer i vedtektene ble vedtatt. Videre arrangerte Brunstad Ungdomsklubb for første gang fire ungdomscamper med forskjellig tilbud, nytt innhold og tema for hver camp.
Det høye aktivitetsnivået medførte også behov for å styrke organisasjonen sentralt. Det ble ansatt daglig leder i full stilling som arbeider med daglig drift og videreutvikling av organisasjonen. I tillegg ble det ansatt flere administrative medarbeidere innenfor økonomi, kommunikasjon og andre oppgaver.

Brunstad Ungdomsklubb er en ungdomsorganisasjon som er basert på Brunstad Christian Churchs trosgrunnlag. Bibelen og Guds ord er kjernen i alt arbeid og foreningens virksomhet. Ungdommer med ønske om å leve et personlig kristent liv kan gjennom deltakelse i Brunstad Ungdomsklubbs aktiviteter og arrangementer få trosfellesskap med likesinnede.

Brunstad Ungdomsklubb vil først og fremst takke engasjerte ledere og mentorer i våre lokallag for året som gikk. De har lagt ned en betydelig innsats under campene, og mellom campene skaper de et positivt og meningsfylt fritidstilbud til sine medlemmer året rundt. Mentorene utgjør bærebjelken i Brunstad Ungdomsklubb, og deres utrettelige innsats er avgjørende for å lykkes med camper og lokale aktiviteter. De legger ukentlig ned flere timer frivillig arbeid i lokalforeningene, og på camp arbeider de for at de unge skal trives og ha det godt.

Den overveldende responsen vi har fått fra deltakerne, og oppslutningen fra de frivillige gjør at vi kan videreutvikle og forbedre konseptet for de internasjonale campene. Å jobbe for et bra aktivitetstilbud for ungdom, kombinert med et kristent fellesskap, gir både mening og arbeidslyst for framtiden.