Viser til vedlagte PDF med smittevernveileder – bransjestandard for aktiviteter for barn og unge, utarbeidet av Norges Kristne Råd.