Vi i Brunstad Ungdomsklubb satser nå på et skikkelig online tilbud. BUKs lokalforeninger over hele verden har nettopp planlagt å gi et tilskudd på hele 24 millioner for å støtte våre nye digitale prosjekter

Gaven

På grunn av den ekstraordinære verdenssituasjonen kom det et ønske fra lokalforeningen vår i Eiker om å gi BUK sentralt et tilskudd. Bakgrunnen var at de så det kunne bli mulig å tilby et variert online tilbud av høy kvalitet i den spesielle tiden når vi ikke kan møtes som vi pleier. Engasjementet spredde seg raskt, og i de påfølgende dagene ble det stor internasjonal oppslutning om initiativet.

Å forvalte tilskuddet på en god måte er av høyeste prioritet for BUK. Vi setter stor pris på det handlingsrommet tilskuddet gir oss, og dette skal øremerkes til BUK-Online prosjekter som kommer medlemmene til gode.

Hvilke prosjekter er det snakk om i BUK Online?

Prosjektene vi har gitt navnet «BUK Online» er en samling av flere spennende konsepter som inkluderer hele bredden av hva vi i BUK ønsker å tilby våre medlemmer.

Vi kan starte med å fortelle om trosopplæringsprosjektet «Troens Ord – fra Elias Aslaksen». Dette startet med en temasending fra Online studio 1.mai, og det kommer flere slike sendinger frem mot sommeren. Aslaksen var en personlig kristen og leder av Brunstad Christian Church frem til 70-tallet. Elias Aslaksen var kjent for å forkynne troens ord, og prosjektet gjør hans evangeliske virksomhet kjent for våre medlemmer. Til prosjektet er det laget en egen nettside hvor ungdommene kan lytte til stykker han har skrevet, svare på spørsmål og delta i online spill. Flere ganger i måneden kommer det nytt innhold i form av filmer, lydklipp og animasjoner.

«Letters to the Hebrews Unlocked» er et bibelstudieprosjekt om Hebreerbrevets 13 kapitler. Prosjektet som allerede er i gang, har hatt stor oppslutning blant våre medlemmer, og vist har seg å være veldig inspirerende og lærerikt. Prosjektet skal nå videreutvikles og det arbeides med blant annet et dataspill hvor ungdommene selv kan utforske tempelet slik det så ut på Jesu tid i 3D.

Logoen til bibelstudieprosjektet om Hebreerbrevet

På grunn av de ekstra gavene BUK vil få inn, får vi mulighet til å starte på nye og spennende bibelstudieprosjekter i samme omfang som Hebreerbrevet-prosjektet. Dette er nå i tidlig planlegginsfase, og vil utvikles gjennom de kommende 2-3 årene.

Under pinsehelgen i år arrangeres en felles BUK-dag dag for alle våre medlemmer. Dagen starter med en morgensending fra studio og fortsetter med et bredt tilbud av aktiviteter som ungdommene kan gjøre der de er via en webportal. På kvelden blir det en temagudstjeneste, og senere på kvelden rundes dagen av med internasjonale finaler i E-sport.

Fra vårt interaktive online studio.

Her på siden publiserer vi oppdateringer, som viser hvordan vi forvalter gavene fra våre medlemmer og støttepartnere.