I dag er BUK sin årsrapport for 2021 publisert på vår nettside. Her kan du lese om alt det spennende som skjedde i BUK i fjor, og se flotte bilder fra året som gikk.

Berg-og-dal-bane-året

2021 ble et år som rette kan beskrives som en berg-og-dal-bane med tanke på den veldig omskiftelige verdenssituasjon som pandemien skapte.

De sosiale møteplassene vi kjente til, campene, og måtene vi pleide å gjøre tingene på ble sterkt utfordret av pandemien som på kort tid snudde opp ned på hverdagen vi kjente til – og gjorde verden digital. Med alle endringene som fulgte med pandemien ble det derfor helt essensielt å tenke nytt, tenke digitalt, og ikke minst bygge videre på lærdommene fra året som hadde gått.

Dette ble et år hvor det var så å si umulig å spå hvordan situasjonen var bare uker eller måneder frem i tid. Det gjorde jobben med å arrangere camper for tusenvis av ungdommer fra hele verden litt mer utfordrende enn normalt, men langt ifra umulig, og desto mer spennende.

Dette årshjulet finner du på side 26 i årsrapporten

I årsrapporten for 2021 kan du blant annet lese mer om:

  • Vårt unike internasjonale samarbeid med BUK-kontaktpersoner over hele verden
  • Hvordan frivilligheten er en del av BUK sitt DNA
  • Mentorarbeidet som gjør det hele mulig
  • Internasjonale dugnadslørdager
  • Bibelstudieprosjektet «Fra begynnelsen»
  • Skalérbare ungdomscamper for tusenvis
  • BUK sin egen kleskolleksjon

BUKs årsrapport beskriver al aktivitet i året som gikk, samt foreningens sammenstilte aktivitetsregnskap for 2021.

Last ned årsrapporten her.