Helt siden opprettelsen i 2014, har Brunstad Ungdomsklubb (BUK) samarbeidet tett med BCC, og vært en del av trossamfunnets ungdomsarbeid.   

Det var derfor et helt naturlig skritt å søke om medlemskap i BCC-forbundet når dette ble stiftet 21. november 2021. I første runde er BUK opptatt i forbundet som assosiert medlem, men på sikt er målet fullt medlemskap.  

Les mer på bcc.no: Assosierte barne- og ungdomsforeninger 

Samme formål, forsterket struktur

Med en forsterket struktur for vårt samarbeide vil BUK fortsette å jobbe for det samme formålet som vi har hatt siden starten: å fremme den kristne tro og lære blant ungdom over hele verden gjennom blant annet omsorgsarbeid og helsefremmende aktiviteter.

De fire ungdomscampene som arrangeres fire ganger årlig er en vesentlig del av dette arbeidet.

Les mer om hvorfor vi blant annet samles til kristne ungdomscamper, og ikke minst mentorenes uunnværlige frivillige innsats i forbindelse med campene i artikkelen her: Et godt sted å høre til