Brunstad Ungdomsklubb har 20 lokalforeninger i hele Norge som driver et utstrakt aktivitetstilbud og tilbyr medlemmene et kristent, rusfritt fellesskap med fokus på sunne interesser og aktiviteter.

På verdensbasis er det rundt 80 tilknyttede ungdomsforeninger spredt over alle kontinenter som alle deler samme visjon og formål, og organiserer aktiviteter etter samme struktur som BUK. De utenlandske ungdomsforeningene deltar på lik linje med de norske lokalforeningene på de internasjonale campene som BUK arrangerer.

Livet i lokal- og ungdomsforeningene

Vi er veldig stolte av BUK-ungdommene verden rundt og ikke minst det store frivillige engasjementet som gjøres i både de norske lokalforeningene og de tilknyttede ungdomsforeningene verden rundt.

Derfor introduserer vi nå et helt nytt konsept på vår Instagramprofil, der ulike lokal- og ungdomsforeninger vil ta over Instagramkontoen vår mellom campene. Her vil de vise litt mer av hvem de er, og hva de driver med av aktiviteter, og gi et innblikk i hverdagen og fellesskapet i deres lokal- eller ungdomsforening.

Første utenlandske ungdomsforening ut er BUK Chile. Deretter går turen blant andre til BUK Salem i USA, BUK København i Danmark og BUK Eiker i Norge.

Vi tror at dette blir veldig gøy og håper at dere har lyst til å følge med!

Følg med på brunstad_ungdomsklubb på Instagram fra mandag 5. september.